Poszukujemy nauczycieli oraz asystentów nauczycieli!

Poszukujemy nauczycieli oraz asysyentów!

Poszukujemy nauczycieli oraz asystentów nauczycieli do pracy i wolontariatu w Polskiej Szkole Sobotniej im. Fryderyka Chopina w Bath. Pragniemy zapewnić miejsca wszystkim zainteresowanym: uczniom z potrzebami specjalnymi i tym którzy nie mówią po polsku prawie wogóle. Abyśmy mogli tego dokonać potrzebujemy osób do współpracy.

Jeśli jesteś osobą, która kocha pracę z dziećmi i chciałbyś/chciałabyś wnieść coś pozytywnego w życie naszej szkolnej społeczności bawiąc się przy tym wspaniale  – prosimy o kontakt drogą mailową  szkola@sp-bath.org.uk  z dopiskiem w temacie e-maila: nauczyciel lub asystent.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami na wyżej wymienione stanowiska.

Każdy nauczyciel lub asystent przyjęty do pracy w naszej szkole przechodzi rozmowę rekrutacyjną, po czym jest przyjmowany na trzy miesiące okresu próbnego. W międzyczasie sprawdzamy karalność (DBS), referencje oraz przydatność do pracy w szkole.

Nauczyciel:

Obowiązki:

*rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z programem nauczania oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów dla uczniów

*prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem i programem szkoły

*rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji Szkolnej (dzienniki zajęć, konspekty zajęć, plany wynikowe, protokoły egzaminacyjne, zgłaszanie incydentów).

*przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów
*współpraca z zespołem .

Wymagania:  

*odpowiednie przygotowanie merytoryczne, wykształcenie: minimum wyższe licencjackie,
*mile widziane przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela/asystenta nauczyciela
*kandydat powinien cieszyć się nienaganną opinią i zaufaniem oraz kierować się w życiu wysokimi standardami moralnymi                                                                                                                                                                              *zgoda na sprawdzenie karalności (enhanced DBS)
*czynny udział w życiu Szkoły oraz innych uroczystościach i imprezach przez nas organizowanych.

Oferujemy:                                                                                                                                                                                                      

*stawkę dzienną w kwocie £25 lub zwrot za dojazdy spoza Bath, ewentulanie zwolnienie z opat za dzieci nauczyciela jeżeli uczęszczają do szkoły plus zwrot za dojazdy spoza Bath ( nauczyciele prowadzący zajęcia przez część dnia: 50% zniżki w opłatach czesnego lub 50% dziennej stawki)

*satysfakcję z pracy z dziećmi

*możliwość podjęcia dłuższej współpracy z naszą Szkołą

 *zdobywanie doświadczenia

*udział w szkoleniach organizowanych przez szkołę

*referencje, które mogą być przydatne w staraniach o przyjęcie do pracy.

Asystenci:

Obowiązki:

*wspieranie pracy nauczyciela

*opieka nad uczniami podczas przerw

*przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów

*współpraca z zespołem

Wymagania:

*mile widziane przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu asystenta nauczyciela
*kandydat powinien cieszyć się nienaganną opinią i zaufaniem oraz kierować się w życiu wysokimi standardami moralnymi

*zgoda na sprawdzenie karalności (enhanced DBS)
*czynny udział w życiu Szkoły oraz innych uroczystościach i imprezach przez nas organizowanych.

Oferujemy:

*50%, 20% zniżki  w opłatach czesnego, w zależności od ilości poświęconego czasu
*satysfakcję z pracy z dziećmi. Osobom, których dzieci nie są uczniami oferujemy 50% stawki nauczyciela.

*możliwość podjęcia dłuższej współpracy z naszą Szkołą

*zdobywanie doświadczenia

*udział w szkoleniach organizowanych przez szkołę

*referencje, które mogą być przydatne w staraniach o przyjęcie do pracy.

Przestrzegamy procedury Safer Recruitment i w związku z tym nie akceptujemy CV. Aplikację można złożyć na odpowiednim formularzu, który zostanie przesłany drogą mailową. Każdy wolontariusz w naszej szkole podlega sprawdzeniu karalności (enhanced DBS check).

Integracyjna Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Bath jest zobowiązana do ochrony i promowania dobra dzieci i oczekuje od wszystkich pracowników/wolontariuszy, aby podzielali to zobowiązanie.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.