Rok szkolny 2018/2019 w klasie III

Wychowawca klasy: Agata Janecka

06.07.2019

Dzień rozpoczęliśmy od wizyty przemiłych gości pana Jana z hodowli owczarków podhalańskich ”Wars i Sawa” wraz z jego 5 tygodniowym szczeniakiem  – suczki Sawy , która gościła w naszej szkole rok temu.  W tym samym czasie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na temat legend miejscowości, z których pochodzimy. Zwycięzcą została Aurelia z klasy drugiej, która tym samym została matką chrzestną  małego szczeniaka , nadano mu imię Spytko 😊

Tematem głównym naszych zajęć było omawianie jaka wartość w sobie maja książki. Przeczytaliśmy  opowiadanie pt Kto nas zauważy. Powiedzieliśmy sobie jak bardzo ważne dla nas jest czytanie książek oraz jak należy o nie dbać. Uczniowie wypowiadali się na temat swoich ulubionych książek oraz w jakim języku jest im łatwiej czytać. Odczytaliśmy także wiersz pt Kinga Czytelniczka w podręczniku na stronie 199.

Na zakończenie dnia odbyło się rozdanie świadectw i nagród dla uczniów, którzy uczęszczali na lekcje religii.

Praca domowa: Opisz lub naucz się opowiadać o swojej ulubionej polskiej książce.

29.06.2019

Na naszych ostatnich zajęciach królowała  litera h oraz dwuznak ch .

Uczniowie dowiedzieli się, że głośne wyrazy takie jak: hałas, huk, harmider, hej, hop , hurra, hasać, hałasować piszemy zawsze h oraz, że ch zapisujemy  zawsze na końcu wyrazów oraz kiedy w innych formach odmienia się na sz.

Wykonane zostały ćwiczenia 1-7 na stronie 142- 143 oraz 1-2 na stronie 149-150. Powtórzyliśmy także główne zagadnienia gramatyczne i ortograficzne jakie poznaliśmy w klasie 3. Na zakończenie zajęć graliśmy w kalambury, a także przygotowywaliśmy się na uroczystość zakończenia  Roku Szkolnego.

22.06.2019

Na ostatnich zajęciach omawialiśmy zasady pisowni wyrazów z ż. Dowiedzieliśmy się że, ż  piszemy często jeżeli w innych formach tego wyrazu występuje g  oraz niekiedy w zakończeniach aż i eż. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-7 na stronie136-139.

Rozmawialiśmy także o naszych tatusiach i ich Polskim święcie 23 czerwca. Z tej okazji uczniowie wykonali przepiękne laurki dla swoich tatusiów.

Praca domowa: Ćwiczenie 8 i 9 strona 139-140

15.06.2019

Dzień rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad pisowni wyrazów z rz wymiennym, po czym przeszliśmy do kontynuacji ćwiczeń z tym dwuznakiem. Poznaliśmy kolejną zasadę pisowni rz –  w zakończeniach arz i erz. Tym samym  przypomnieliśmy sobie także nazwy zawodów. Uczniowie starali się sami wykonywać ćwiczenia, co pozwoliło na uzyskanie plusów z aktywności. Największym wygranym okazał się Dominik W., który uzyskał aż 3 plusy.   Wykonaliśmy ćwiczenia 1-5 strona 127-129, oraz 1 na stronie 131.

08.06.2019

Na dzisiejszych zajęciach  zapoznaliśmy się z zasadami pisowni wyrazów z rz wymiennym . Utrwaliliśmy wiedzę na temat rz – zawsze wymienia się na – r oraz , że po spółgłoskach p, b, t, k, g, ch, j, w piszemy także rz . Wykonaliśmy ćwiczenia 1-3 na stronie 125 oraz ćwiczenia 1-2 na stronie 126.

01.06.2019

Dzisiaj wspólnie z całą  szkolą świętowaliśmy  Dzień Dziecka.  W tym dniu nie musieliśmy się dużo uczyć 😊 Na początku wybraliśmy się wszyscy razem  na spacer do parku, po czym lunch dzięki dobrej pogodzie mogliśmy zjeść na zewnątrz oraz rozkoszować  się przepysznymi owocami, a na zakończenie czekała nas niespodzianka – wystąpienie Magika .

25.05.2019

Dzień rozpoczęliśmy od przeprowadzenia dyktanda, atematem głównym zajęć były nasze kochane mamy. Przeczytaliśmy opowiadanie pt. Dzień Matki  w podręczniku na stronie 187. W zeszytach zapisaliśmy jak wyglądają nasze mamy i za co  Je kochamy. W części gramatycznej zapoznaliśmy się z zasada Uje się nigdy nie kreskuje ! Oraz poznaliśmy inne zasady pisowni wyrazów z u. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-3 na stronie 118-120 .

18.05.2019

W tym dniu podczas nieobecności Pani Dominiki klasa druga dołączyła do naszej grupy . Głównym tematem zajęć  dla obu klas było powtórzenie wiadomości o poznanych częściach mowy . Uczniowie przypomnieli sobie czym jest rzeczownik, czasownik oraz przymiotnik. Wspólnie wykonywaliśmy ćwiczenia na  przygotowanych kartach pracy. Na zakończenie zajęć cala grupa w  obejrzała Legendę o smoku Wawelskim.

Praca domowa: Kontynuacja przygotowania do Dyktanda ( podręcznik strona 179.)

11.05.2019

Dzień rozpoczęliśmy od przeczytania Legendy o Dzielnej Wandzie (strona 175). Dowiedzieliśmy się kim była Wanda i jakie zasługi wniosła dla swojego miasta Krakowa.  Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie także kilka istotnych informacji na temat drugiej stolicy Polski. Obejrzeliśmy krótki film pt Zabytki Krakowa.

W drugiej części zajęć kontynuowaliśmy wyrazy z ó, tym razem niewymiennym  . Zapisywaliśmy w ćwiczeniach wyrazy, których nie możemy wymienić, lecz należy zapamiętać ich pisownię na całe życie. Poznaliśmy kolejną  zasadę ortograficzna z końcówką ów-ówka.  Wykonaliśmy ćwiczenia 2-4 na stronie 112-113 oraz 1-6 na stronie 14-115.

Praca domowa ćwiczenie 1 na stronie 112 oraz przygotuje się do dyktanda .

Kraków  był drugą stolicą Polski. Z wieży Kościoła Mariackiego można usłyszeć hejnał. Strój krakowski jest bardzo kolorowy, a czapka ma pawie pióra. Wszyscy kochamy nasz Kraków.

04.05.2019

Dzisiaj obchodziliśmy 5lecie naszej szkoły oraz świętowaliśmy Dzień Polski. Z tej okazji przybyli do Nas różni goście , w tym między innymi przedstawiciele Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych z Gniezna.

Odczytaliśmy opowiadanie z podręcznika pt Trzeciomajowa Parada. Przypomnieliśmy sobie jak ważnym wydarzeniem dla Polski było Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, a  następnie nasz gość specjalny pani Marta Rominiecka przeprowadziła lekcje na temat Gniezna. Uczniowie mieli okazję poznać bliżej historię pierwszej stolicy polski, a także główne zabytki miasta w tym Katedrę Gnieźnieńską. Po zakończeniu zajęć wszyscy udaliśmy się na uroczyste przedstawienie z okazji Dnia Polskiego.

27.04.2019

Zajęcia rozpoczęliśmy od przygotowań  do Dnia Polskiego w naszej szkole.

Uczniowie, którzy uczestniczą w lekcjach religii mieli możliwość  bliższego poznania postaci Świętego Franciszka z Asyżu i życia  w klasztorze  ojców Franciszkanów.

Nasze zajęcia dotyczyły zasad pisowni wyrazów z ó wymiennym. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-6 na stronie 110.

Odczytaliśmy także  tekst czytanki pt Czarodziejskie okulary na stronie 169.

06.04.2019

Zajęcia rozpoczęliśmy od omówienia i poprawy dyktanda z zajęć poprzednich. Następnie odczytaliśmy opowiadanie z podręcznika pt Wielkanocny dzwon, które wprowadziło nas w  świąteczny nastrój. Omówiliśmy główne zwyczaje związane z Wielkanocą. Odczytaliśmy także wiersz pt Wielkanoc  na stronie 166. W części gramatycznej poznaliśmy liczebniki (główne i porządkowe ).

Wykonaliśmy ćwiczenia 1-3 strona 104-105. Na zakończenie zajęć zredagowaliśmy życzenia świąteczne oraz stworzyliśmy przepiękne kartki.

30.03.2019

Zajęcia rozpoczęliśmy od przeprowadzenia dyktanda, następnie przeszliśmy do utrwalenia wiadomości o czasowniku. Poznaliśmy czas teraźniejszy, przeszły oraz przyszły, a także nauczyliśmy się jak odmieniać czasownik przez osoby. Wykonaliśmy ćwiczenia ze strony 91-93 oraz 3 -9 strona 95-96. Pan Grzegorz przeprowadził lekcję religii, a następnie zajęcia sportowe.

Odwiedził nas Teatr Trip z Polski, mieliśmy  okazję obejrzeć przedstawienie pt. Pan Antenka i srebrny kubraczek, który uświadomił nam, że każdy z nas jest wyjątkowy .

Praca domowa – uzupełnię tabelkę na stronie 92 , oraz powtórka ( strona 97- 101)

23.03.2019

Na ostatnich zajęciach  zapoznaliśmy się z kolejną częścią mowy – czasownikiem. Wyjaśniliśmy sobie , że czasowniki opisują czynność lub stan i odpowiadają na pytania co robi, co się z nim dzieje. Wykonaliśmy ćwiczenia  1 i 2 na stronie 91-92 . W czasie zajęć odczytaliśmy także czytankę pt Chcę pospać dłużej na stronie149  o leniwym i kapryśnym Mateuszu, który nie chciał iść do polskiej szkoły.

Główną atrakcją minionej soboty były zajęcia plastyczno – techniczne, na których każdy z nas mógł się wykazać swoimi umiejętnościami i kreatywnością do stworzenia najpiękniejszej Marzanny.

Praca domowa ( przygotuję się do dyktanda z zajęć poprzednich – podręcznik strona 149, punkt 7 ).

16.03.2019

Głównym tematem zajęć było dostrzeganie pierwszych znaków wiosny. Utrwaliliśmy wiedzę o tym, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna oraz po czym rozpoznać , że się do nas zbliża. Odczytaliśmy tekst czytanki pt Przebiśniegi na stronie142, a następnie przeanalizowaliśmy tekst według kolejności wydarzeń. Wyjaśniliśmy  sobie, co oznacza przysłowie W marcu jak w garncu, a także odczytaliśmy wiersz pt Wiosna na stronie 146.

W części gramatycznej dowiedzieliśmy się , ze NIE z przymiotnikami piszemy zawsze razem. Wykonaliśmy ćwiczenia  9-10 na stronie 83 oraz 12-13 na stronie 84.

9.03.2019

Na ostatnich zajęciach   głównym zagadnieniem, jakiemu poświeciliśmy nasz dzień, był patron naszej szkoły – Fryderyk Chopin. W temat zajęć wprowadziło nas opowiadanie z podręcznika pt Pierwszy koncert na stronie 131. Następnie wspólnie obejrzeliśmy krótki film o Fryderyku, który nieco bardziej przybliżył nam Jego postać. Odczytaliśmy także wiersz W. Chotomskiej W Żelazowej Woli. W drugiej części dnia poznaliśmy kolejną część mowy – przymiotnik. Dowiedzieliśmy się na jakie pytania odpowiada, oraz że opisuje cechy wszystkich rzeczowników. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-2 na stronie 78-80 oraz 3-5 strona 81-82. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali przepiękne portrety przedstawiające Fryderyka Chopina, a w tym samym czasie mieliśmy okazję wysłuchać najpiękniejsze utwory stworzone przez naszego patrona.

Praca domowa – ćwiczenie 2a strona 79 oraz 6-8 strona 82.

Praca domowa dla chętnych – Wyszukam dodatkowe informacje o Fryderyku Chopinie i napiszę o Nim krótkie wypracowanie.

2.03.2019

Na ostatnich zajęciach  omawialiśmy różne formy rzeczownika. Wyjaśnialiśmy sobie, że rzeczowniki w języku polskim, zmieniają formę, jeśli inaczej o nie zapytamy. Wykonaliśmy ćwiczenie 1 na stronie 69,  2-3 na stronie 70-71 raz 5 na stornie 72.  Powtórzyliśmy sobie również  wszystkie zasady związane z rzeczownikiem ( na jakie pytanie odpowiada, jakie ma rodzaje oraz formy )

Na zakończenie zajęć uczniowie czytali indywidualnie teksty z elementarza M . Falskiego.

Praca domowa : cwiczenie 4 strona 71 ,oraz 6-8 strona 72-73

9. 02.2019

Na ostatnich zajęciach uczniowie poznali rodzaje rzeczowników ( męski, żeński i nijaki). Zostały wykonane ćwiczenia 1-3 strona 64-65, ćwiczenie 4-6 strona 66 , oraz 10 na stronie 68.

W tym dniu odwiedził nas wyjątkowy gość , który przeprowadził warsztaty Bollywood na temat Indii, instrumentów muzycznych , oraz przede o wszystkim technikach  oraz pochodzeniu tańca indyjskiego.

Praca domowa ćwiczenie 7-9 na stronie 67, oraz przygotowanie do dyktanda z zajęć poprzednich ( podręcznik strona 121.

cof

26.01.2019

Na ostatnich zajęciach naszym głównym tematem był rzeczownik. Uczniowie poznali znaczenie nazwy oraz przykłady rzeczownika a także na jakie pytanie odpowiada . Wyjaśniliśmy także na czym polega liczba pojedyncza oraz mnoga. Uczniowie wykonali ćwiczenia 1 na stronie 61 oraz 2-3 strona 62-63. Odczytaliśmy także opowiadanie z podręcznika pt Bez tyułu, na podstawie której przypomnieliśmy sobie jak bardzo ważne jest dokarmianie zwierząt oraz ptaków w czasie zimy. Na zakończenie zajęć graliśmy w kalambury. Wszystkie nasze hasła były związane z tematyka zimowa.

Praca domowa – karta pracy w zeszytach ( kategorie rzeczowników).

Przygotowanie do dyktanda na 9.02.2019

Jaskółka to ptaszek, który odlatuje do ciepłych krajów. Wróbel , ptak o szarych piórkach, pozostaje z nami na zimę. Zostają także inne ptaki, na przykład sikorka z żółtym brzuszkiem.

19.01.2019

Z okazji Dnia Babci i Dziadka na zajęciach  rozmawialiśmy jak bardzo ważną rolę w naszym życiu pełnią nasi dziadkowie.  Powiedzieliśmy sobie, za co tak bardzo kochamy naszych dziadków i babcie, a także tworzyliśmy  ich krótkie charakteryzacje.  Czytaliśmy wiersz pt Dzień Babci i Dziadka w Polsce oraz odczytaliśmy opowiadanie pt.  Kto szedł do Babuni Zimy po nowe ubranie. Wykonaliśmy ćwiczenia z podręcznika 1-2  na stronie 116 .

Na zakończenie zajęć uczniowie stworzyli kartki dla swoich Babć i Dziadków.

12.01.2019

Główny temat jakim zajęliśmy się na  ostatnich zajęciach to Nowy Rok.  Rozmawialiśmy  o naszych noworocznych postanowieniach oraz przyjrzeliśmy się bliżej  co tak naprawdę oznacza Nowy Rok. Odczytaliśmy w podręcznikach opowiadanie pt Król Rok i jego 12 synów, tym samym poznaliśmy polskie nazwy miesięcy , ich kolejność oraz czym dany miesiąc się charakteryzuje. Przypomnieliśmy także sobie wszystkie pory roku, a także ich kolejność występowania. W części gramatycznej ćwiczyliśmy za pomocą jakich słów możemy łączyć zdania. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-2 strona 54 oraz ćwiczenia powtórkowe 1-8 na stronie 56-58

Praca domowa – Nauczę się wymowy oraz pisowni polskich miesięcy.

08.12.2018

Dzień rozpoczęliśmy od przeczytania czytanki pt  Czyż nasza nie jest najpiękniejsza na stronie 83.  Rozmawialiśmy na temat tego jak kiedyś wyglądały choinki oraz skąd wziął się zwyczaj strojenia drzewka świątecznego .

W tym dniu naszą szkolę, w ramach prezentu świątecznego, odwiedził znany nam już Teatrzyk Włóczykij, który tym razem zaprezentował nam przedstawienie pt  Przygody jeża spod miasta Zgierza. Uczestniczyliśmy także w warsztatach, które przeprowadziła dla nas Pani Ewa, która odgrywała główną rolę w przedstawieniu.

Na zakończenie zajęć  uczniowie wykonali kartki świąteczne .

01.12.2018

W minionym tygodniu  naszym głównym zagadnieniem  była zbliżająca się zima oraz postać Świętego Mikołaja .  W temat dnia wprowadziło nas opowiadanie pt Pierwszy śnieg na stronie 69,  na jego podstawie omówiliśmy jakie są pierwsze zwiastuny zimy, co się  zmienia w przyrodzie oraz jak powinniśmy się do niej odpowiednio przygotować.  Z racji, że tego dnia odwiedzał nas Święty Mikołaj spróbowaliśmy scharakteryzować Jego cechy zewnętrzne oraz wewnętrzne. Odczytaliśmy także tekst z podręcznika pt Ten Radosny wieczór oraz 6 Grudnia Mikołajki na stronie 69. Po prezentowym szale wzięliśmy się jeszcze do pracy i wykonaliśmy ćwiczenia w rozwijaniu zdań na stronie 51. Na zakończenie zajęć zagraliśmy w kalambury o tematyce świątecznej .

24.11.2018

Głównym zagadnieniem naszych ostatnich zajęć były zawody, a w temat dnia wprowadziła  nas czytanka pt Kiedy ja wreszcie będę dorosły?

Rozmawialiśmy o zawodach, które zostały wymienione w tekście oraz o tym kim My chcielibyśmy zostać w przyszłości.  W zeszytach każdy z uczniów miał za zadnie napisać w kilku zdaniach o tym jaki zawód chciałby wykonywać kiedy zostanie dorosłym i dlaczego. Odczytaliśmy także wiersz A jak będę dorosła oraz Będę lotnikiem.

W drugiej części dnia  przypomnieliśmy sobie czym są znaki przestankowe, które poznaliśmy tydzień temu, po czym przeszliśmy do omawiania rodzajów zdań ( oznajmujące , pytające, rozkazujące).  Wykonaliśmy ćwiczenia 1-5 strona 47-49.

Praca domowa – ćwiczenie 6 strona 49

 

20.10.2018

Na ostatnich zajęciach rozwialiśmy o zbliżającym się Dniu Wszystkich Świętych.  W temat wprowadził nas krótki film, pokazujący jak ten szczególny dzień wygląda w Polsce . Omawialiśmy  jakie uczucia towarzyszą temu świętu oraz jakie dostrzegamy różnice pomiędzy Dniem Wszystkich Świętych a angielskim Halloween.  Odczytaliśmy tekst z podręcznika na stronie 44, z którego dowiedzieliśmy się o warcie harcerzy przy grobach nieznanych żołnierzy, przy tej okazji dowiedzieliśmy się o Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz   mogliśmy zobaczyć jak wygląda zmiana takiej warty. Odczytaliśmy także wiersz pt Nad grobami oraz W Zaduszki . W części gramatycznej ćwiczyliśmy przenoszenie wyrazów za pomocą sylab . Wykonaliśmy zadania 1-3 na stronie 40 oraz 1-22 strona 42.

W tym dniu w naszej szkole był obchodzony Polonijny Dzień Dwujęzyczności z racji tego święta na zakończenie zajęć uczniowie wykonali przepiękne rysunki z logo tego święta.

Praca domowa ćwiczenia 3-4 strona 43.

Przygotowanie do dyktanda  ( z powodu Dyktanda Niepodległości w naszej szkole , dyktando zostanie przełożone na 17.11.208 )

Lubię Jesień. Jest to pora zbiorów: owoców, warzyw, grzybów. Najbardziej lubię grzybobranie. Znam wiele gatunków grzybów, ale wolę je zbierać z dorosłymi. Muchomory to grzyby trujące. Można się nimi poważnie zatruć.

 

13.10.2018

Dzień rozpoczęliśmy od omówienia dyktanda  z zajęć poprzednich po czym przeszliśmy do omawiania tematu głównego jakim był  Dzień Edukacji Narodowej.  Wyjaśniliśmy jakim świętem jest ten dzień i kiedy jest obchodzony w Polsce. Przeczytaliśmy wiersz pt Wróżba cyganki oraz Ktoś kto Was kocha

Rozmawialiśmy na temat roli nauczyciela , jakie ma zadania oraz jak ważni są dla niego uczniowie. Każdy z uczniów miał za zadanie w zeszycie  zredagowanie życzeń z okazji Dnia Nauczyciela . W drugiej części zajęć powtórzyliśmy czy jest sylaba . Wykonaliśmy ćwiczenia 1-2 na stronie 36 oraz ćwiczenia 4-5 na stronie 37-38.

Praca domowa: ćwiczenie 3 strona 37

6.10.2018

Dzień rozpoczęliśmy od przeprowadzenia dyktanda , a w główny temat zajęć wprowadził nas wiersz pt Ona i Ja oraz czytanka z podręcznika pt Telefon z Warszawy .  Omówiliśmy sobie jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel i co to znaczy Poznać prawdziwego przyjaciela w biedzie .

Z części gramatycznej poznaliśmy zastosowanie wielkiej litery . Wykonaliśmy ćwiczenia 1 strona 27 oraz 2-5 strona 28-29. Na zakończenie zajęć czytaliśmy indywidualnie czytankę  Telefon z Warszawy.

Praca domowa: Ćwiczenia 7-10 strona 33-34

29.09.2018

Dzień rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej dla chętnych uczniów , którzy mieli za zadanie nauczenia się Katechizmu Polskiego Dziecka Władysława Bełzy Kto Ty jesteś… Kilku uczniów  z naszej klasy poradziło sobie z tym zadaniem bez problemu w tym Leyla E, Mielena G, Julia J, Aleksander P oraz  Sergiusz E. Główny temat naszych zajęć Dlaczego warto chodzić do Polskiej szkoły.

 Odczytaliśmy wiersz pt Polskie dzieci w różnych krajach oraz czytankę pt A jednak warto. Odpowiedzieliśmy  sobie na pytania co nam daje Polska Szkoła, dlaczego warto do niej chodzić  oraz dlaczego autorka nadała taki tytuł czytance.

W drugiej części dnia zajęliśmy się zagadnieniem dotyczącym porządku alfabetycznego liter. Wszyscy wspólnie odczytywaliśmy cały polski alfabet i wyjaśniliśmy na czym polega porządek alfabetyczny . Wykonaliśmy ćwiczenia 1-4 strona 21-22.  Za zakończenie zajęć uczniowie czytali indywidualnie czytankę pt  Dziwny język.

Praca domowa – ćwiczenie 5 strona 23 oraz przygotowanie się do dyktanda ( podręcznik strona 23 .

 

22.09.2018

Głównym zagadnieniem  naszego dnia była  historia powstania państwa Polskiego oraz pierwszej stolicy Polski – Gniezna.

W temat wprowadziła nas czytanka z podręcznika  pt Jak Lech znalazł orle gniazdo.  Wspólnie opowiedzieliśmy treść przeczytanej legendy po czym zapisaliśmy w zeszytach najważniejsze wydarzenia.  Uczniowie wykonali rysunek Orła Białego oraz otrzymali do pokolorowania ilustracje inscenizacji odnalezienia gniazda Orlego przez Lecha. Wyjaśniliśmy skąd się wzięła nazwa Gniezna (  od słowa gniazdo)   pierwszej stolicy polski.  Uczniowie mieli okazję zobaczyć najważniejsze  zabytki  miasta czyli Katedrę oraz Drzwi Gnieźnieńskie . Przy okazji poznania początków państwa Polskiego przypomnieliśmy sobie wszystkie symbole narodowe oraz treść i melodię Hymnu Narodowego, który wspólnie odśpiewaliśmy. Odczytaliśmy wiersz B. Janczarskiego pt Biel i czerwień oraz Katechizm Polskiego Dziecka W. Bełzy Kto Ty jesteś .

W drugiej połowie dnia powtórzyliśmy czym się różni głoska od litery. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-2 na stronie 11-12 oraz 3 na stronie 13.

Praca domowa : cwiczenie 5 i 6 strona 17-18

Dla chętnych: nauczenie się na pamięć Katechizmu Polskiego Dziecka oraz Quiz na temat Gmiezna.

15.09.2018

Zajęcia rozpoczęliśmy od przypomnienia i omówienia zasad, które będą obowiązywać w naszej klasie . Zapoznaliśmy się ze swoimi podręcznikami oraz ćwiczeniami. Następnie każdy z nas opowiadał o wspomnieniach wakacyjnych i najciekawszych przygodach. Odczytaliśmy wiersz z podręcznika pt Ojczyzna R. Przymusa oraz pt Polskie dzieci M. Konopnickiej. Wykonaliśmy ćwiczenia 2-4 na stronie 4-5. Na zakończenie zajęć zapoznaliśmy się jak prawidłowo adresować koperty oraz jakich prawidłowych form używać do napisania listu.

Praca domowa: ćwiczenie 2-3 strona 8

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.