Rok szkolny 2020/2021 w Klasie V

Wychowawca klasy: Lic Magdalena Furman, magdalena.furman@sp-bath.org.uk

21.11.2020 Dzisiejszą lekcję rozpoczęliśmy prezentacjami uczniów na temat Mari Curie-Skłodowskiej i innych polskich laureatów Nagrody Nobla, następnie mieliśmy dyktando. W następnej części lekcji rozmawialiśmy na temat Uniwersytetu Jagielońskiego i przeczytaliśmy czytankę o Nawojce. Dzień zakończyliśmy ćwiczeniami gramatycznymi związanymi z pisownią ci, si, ni, dzi, ś, ć, ź.

14.11.2020 Na dzisiejszej lekcji po przeczytaniu czytanki rozmawialiśmy na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Obejrzeliśmy film Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie, z którego uczniowe dowiedzieli się gdzie się ona urodziła, studiowała i dlaczego została laureatka Nagrody Nobla. Następnie zrobiliśmy wspólnie ćwiczenia gramatycznie gdzie tworzyliśmy rzeczowniki od czasowników. Z okazji Święta Niepodległości zrobiliśmy flagę Polski odbijając nasze dłonie w czerwonej farbie.

Praca domowa 14.11.2020
1. Dokończ ćwiczenia do końca strony 77
2. Na podstawie wiadomości z lekcji proszę napisz kilka zdań na temat Marii Skłodowskiej- Curie
3. Przygotuj się do dyktanda strona 73
4. Proszę wyszukaj w internecie infroamcje i przygotuj prezentacje na temat jedngego z polskich laureatów Nagrody Nobla.

7.11.2020 Głównym tematem naszych zajęć były polskie symbole narodowe i odzyskanie niepodległości. Rozważaliśmy jak czuli się Polacy podczas kiedy Polski nie było na mapie świata. Uczniowe mieli za zadanie wskazać Polskę na mapie i wypisać sąsiadujące z nią państwa. Następnie obejrzeliśmy krótki film, który uświadomił nam jak się zmieniały granice Polski. Na zakończenie zrobiliśmy ćwiczenia z pisowni litery h.
Praca domowa: dokończenie ćwiczeń do końca strony 70.

17.10.2020 Tematem dzisiejszej lekcji była przyjaźń pomiędzy człowiekiem i zwierzętami domowymi. Uczniowe przygotowali krótkie prezentacje na temat zwierząt domowych które mają w domu albo na temat wymarzonych zwierząt domowych. Prezentacje były bardzo imponujące i zajęły cała pierwsza lekcję, gdyż było też dużo pytań. Następnie przeczytaliśmy czytankę ze strony 33/34 i rozwiązaliśmy ćwiczenie nr 1, gdzie uczniowie mieli za zadanie uporządkować zdarzenia na podstawie czytanki. Lekcje zakończyliśmy częścią gramatyczna ćwicząc rzeczowniki w formie narzędnika.

10.10.2020 Na dzisiejszych zajęciach dyskutowaliśmy na temat cech dobrego przyjaciela, ale poznaliśmy też cechy, które mogą utrudniać dochowanie przyjaźni. Następnie przeczytaliśmy bajkę „Leśny czarodziej” i razem odpowiedzieliśmy na pytania na podstawie przeczytanego tekstu. Na drugiej części naszych lekcji odmienialiśmy rzeczowniki przez przypadki i graliśmy w kalambury, gdzie uczniowie mieli do wyboru wyrazy: nazwy zwierząt, owoców, warzyw i ubrań, okazało się to bardzo zadowalające, gdyż uczniowie mają bardzo dobry zasób słownictwa z tych tematów.
Praca domowa na 17.10.2020
1. Proszę przynieś na następną lekcję zdjęcie twojego zwierzątka domowego, albo
wymarzonego zwierzątka. Przygotuj się na rozmowę przed całą klasą na temat twojego
zwierzątka (albo wymarzonego zwierzątka) informacje na temat: typ, rasa, jakie potrzeby
to zwierzątko ma: higiena, opeka weterynacyjna.
2. Dokończ ćwiczenia z lekcji nr 4.

3.10.2020 Na dzisiejszej lekcji kształciliśmy i rozmawialiśmy na temat właściwej postway ucznia odpowiedzialnego za swoje obowiązki i koleżeńskie relacje w szkole i poza szkołą. Przeczytaliśmy opowiadanie „Znowu się zaczęło!”. Później przeszliśmy do części gramatycznej – zasada powstawania sylab, przenoszenie wyrazów sylabami.

Praca domowa: dokończenie ćwiczeń ze stron 22,23,24. 

26.09.2020

Na dzisiejszej lekcji rozmawialiśmy na temat drugiej wojny światowej, kiedy się rozpoczęła, gdzie i kiedy się zakończyła. Następnie przeczytaliśmy opowiadanie „Odwaga Hani”. Rozważaliśmy do czego może doprowadzić nierozwiązany konflikt i w jaki sposób możemy rozwiązywać konflikty. Lekcje zakończyliśmy poznaniem najczęściej wystepujących przyimków w różnych konstrukcjach zdaniowych.

Zadanie domowe: proszę dokończyć ćwiczenia ze stron 16,17,18. 

19.09.2020  Na początku zajęć przywitaliśmy nową uczennicę w naszej klasie i następnie wszyscy się przedstawiliśmy nawzajem i opowiedzieliśmy o naszych przeżyciach wakacyjnych. Po pierwszej przerwie zapoznaliśmy się ze strukturą podręcznika i przeczytaliśmy list z książki. Następnie rozmawialiśmy na temat harcerstwa i zrobiliśmy ćwiczenia ze stron 8 i 9. Zadanie domowe: pozostałe ćwiczenia ze stron 9 i 10.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.