Rok szkolny 2020/2021 w Klasie VI

Wychowawca klasy: Lic Marta Jagielska, marta.jagielska@sp-bath.org.uk

21.11.2020 Temat zajęć to „Losy utalentowanych dzieci dawniej a dziś”. Omawialiśmy nowelę Henryka Sienkiewicza ” Janko Muzykant”. Wysłuchaliśmy całego utworu, korzystając z nagrania ” Janko Muzykant Film”.
Pracowaliśmy z podręcznikiem – rozdział 6, skupiając się na części noweli.
Gramatyka – pracowaliśmy nad odmianą rzeczownika przez przypadki, liczbę oraz rodzaje. Wykonywaliśmy ćwiczenia w podręczniku – str.40-42. Korzystaliśmy również z ćwiczeń dodatkowych „: seria ćwiczeń pt.”Między nami”. Poznaliśmy nowe pojęcia – temat oboczny, oboczności tematu oraz rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy.
Rozwiązywaliśmy też krzyżówki i rebusy ortograficzne, skupiając się na zasadach pisowni z „Rz” i „ż”.

14.11.2020 Dzisiejszym tematem był oczywiście Dzień Niepodległości.
Przypomnieliśmy sobie historię Polski pod zaborami i jej drogę do niepodległości. Obejrzeliśmy krótkie video pt. „Niezwykła animacja na 100lecie polskiej niepodległości „. Pracowaliśmy również nad słowami hymnu. Omówiliśmy historię jego powstania. Obejrzeliśmy video pt. „Hymn na przestrzeni lat 1400-2020”, które w bardzo interesujący sposób przedstawia zmieniające się granice państwa polskiego oraz pieśni patriotyczne śpiewane przez walczących Polaków na przestrzeni wieków.
Omawialiśmy także słynną postać Misia Wojtka i rolę, którą pełnił w wojsku.
Dzieci pięknie przeczytały dwa wiersze patriotyczne – nagranie jest dostępne na szkolnym kanale YouTube

Nasze wspólne śpiewanie hymnu można również tam obejrzeć.

7.11.2020 Tematem przewodnim była ciemna oraz jasna strona komputera/internetu. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat korzyści oraz złego wpływu gier komputerowych i internetu na nasz rozwój, zdrowie i samopoczucie. Pracowaliśmy z podręcznikiem rozdz.5. Obejrzeliśmy też kilka edukacyjnych filmików na temat bezpieczeństwa internetu oraz uzależnień.
Drugim tematem lekcji był rzeczownik. Rozwiązywaliśmy ćwiczenia str.33-36.

17.10.2020 W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych temat dzisiejszej lekcji brzmiał „Pamiętajmy o zmarłych”. Pracowaliśmy z podręcznikiem rozdz.8, str.49-52.
Następnie pracowaliśmy nad ortografią. Dzisiaj tematem było „Rz”. Rozwiązywaliśmy ćwiczenia również w rozdziale 8, str.53-56.
Cały czas doskonalimy poprawną pisownię. Pisaliśmy dyktando dotyczące omawianych do tej pory zasad pisowni tzn. wielka i mała litera, pisownia z „nie” itd. Idzie nam coraz lepiej.

10.10.2020 W klasie VI cały czas ciężko pracujemy nad poprawną pisownią. Przypominaliśmy dzisiaj zasady pisowni z „nie” oraz wielkich i małych liter. Napisaliśmy dyktando „pisownia wielką literą” i omówiliśmy błędy.
Tematem przewodnim była „Młodzież dawniej”. Zastanawialiśmy się nad tym, jak świat wyglądał przed erą internetu.
Przerobiliśmy rozdział 4 w podręczniku. Omówiliśmy fragment powieści biograficznej Zofii Nałkowskiej pt. „Dom nad łąkami”.
Rozwiązywaliśmy ćwiczenia związane z pisownią zmiękczeń.
Za tydzień kolejne dyktando – spółgłoski miękkie.

3.10.2020 Temat dzisiejszych zajęć to „Szukajmy w sobie talentów”.
Przerabialiśmy trzeci rozdział w podręcznikach. Omówiliśmy tekst oraz wykonaliśmy ćwiczenia poszerzające słownictwo. Poznaliśmy wiele nowych słów jak „lutnik” czy „tenor”.
Wykonaliśmy również ćwiczenia dotyczące zasad pisowni wielką literą. Dla wielu uczniów było to dość trudne. Za tydzień będziemy powtarzać zasady pisowni wielką literą oraz napiszemy dyktando w celu utrwalenia owych zasad.
Napisaliśmy dyktando dotyczące omówionych w ubiegłym tygodniu zasad pisowni „nie” z różnymi częściami mowy. Również nie było to łatwe dla co niektórych. Nadal będziemy nad tym pracować.

26.09.2020 Temat dzisiejszych zajęć to „Chcę uwierzyć w siebie”.
Dużo czasu poświęciliśmy dyskusji na temat pozytywnego myślenia i dążenia do celu.
Pracowaliśmy z naszym podręcznikiem – rozdział drugi.
Omówiliśmy przeczytany tekst. Pracowaliśmy nad rozwojem słownictwa i tworzeniu poprawnych zdań.
Ćwiczenia – pisanie „nie” z różnymi częściami mowy.
Za tydzień dyktando – pisownia „nie”. Należy powtórzyć omówione zasady pisowni „nie” z częściami mowy. Tekst, który będzie dyktowany, nie jest znany uczniom. Nie znajduje się w podręczniku.

19.09.2020 Po bardzo długiej przerwie bardzo miło było spotkać się nareszcie, tym razem już w klasie VI.
Wiele czasu zajęło nam przedyskutowanie obecnej sytuacji, dzielenie się wrażeniami i opowieściami z ostatnich miesięcy.
Rozpoczęliśmy pracę z naszym nowym podręcznikiem. Przerobiliśmy pierwszy rozdział.
Czytaliśmy i analizowaliśmy wiersz D. Mallocha „Jeśli nie możesz…”. Doszliśmy do wniosku, że każdy może osiągnąć sukces, jeśli tego chce i ciężko pracuje.
Rozwiązywaliśmy ćwiczenia podsumowujące wiele lat nauki ortografii i gramatyki.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.