Rok szkolny 2021/2022 w klasie I

Wychowawca: inż. Paulina Turbutan

23.10.2021 Na dzisiejszych zajęciach klasa I poznała litery „m” i „l”. Omówiliśmy ilustracje w Elementarzu (str.24), po czym Dzieci w wypisanych na tablicy wyrazach musiały odnaleźć i zaznaczyć samogłoski. Ćwiczyliśmy kreślenie nowo poznanych liter w ćwiczeniach elementarzowych (ćw. 1 / str. 22), wyrazów i zdań (ćw. 3,5 / str. 24,25)  oraz czytanie sylab i zdań w Elementarzu (str. 25-27).

Po przerwie lunchowej mieliśmy okazję przećwiczyć śpiewanie kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” przy akompaniamencie pianina.

Na dwóch ostatnich lekcjach wykonywaliśmy różnokolorowe lampiony, ozdabiając je przeróżnymi liśćmi, piórkami, naklejkami tudzież patyczkami. Pod koniec zajęć naszą Klasę odwiedziła Pani Dyrektor. W naszym skromnym, dziewczęcym składzie zorganizowaliśmy mini ceremonię pasowania na ucznia, oficjalnie witając w nasze szeregi koleżankę, która nie mogła z nami uczestniczyć w zeszłym tygodniu.

Zadanie domowe: ćwiczenia elementarzowe ćw. 3,4 / str. 25.

16.10.2021 Wstępem do lekcji było sprawdzenie zadania domowego wykonanego przez Uczniów w ćwiczeniach elementarzowych (ćw. 1,2 / str. 17).

Poznaliśmy literę „l” i „s” omawiając oraz utrwalając wymowę przedmiotów na ilustracjach w Elementarzu (str. 20). W wypisanych na tablicy wyrazach z tego zadania, Uczniowie zakreślali samogłoski, które mieliśmy już okazję poznać na poprzednich lekcjach. Kolejnym zadaniem było kreślenie liter „l” i „s” w ćwiczeniach elementarzowych (ćw. 1 / str.18) oraz odnalezienie sylab tworzących wyraz przedstawiony na obrazku i późniejszy jego zapis (ćw. 5 / str.20).

Uczniowe otrzymali dyplomy za uczestnictwo w Dniu Kropki 11.09.2021r., przyznane zostały również role na jasełka dla tych osób, które wyraziły chęć udziału w przedstawieniu.

Ostatnią lekcję poświęciliśmy na czytanie wyrazów w Elementarzu (str. 21-23), po czym udaliśmy się na uroczystość Pasowania Ucznia połączoną z apelem z okazji Dnia Dwujęzyczności.

Zadanie domowe: ćwiczenia elementarzowe ćw. 1.2 / str. 21

9.10.2021 Dzisiejszy dzień w szkole rozpoczęliśmy od sprawdzenia zadania domowego, po czym przeszliśmy do zabawy w detektywów. Zadaniem uczniów, podzielonych na dwie grupy, było odkrycie kryjących się na dnie naczynia z kolorową wodą liter. Znajdowały się tam wszystkie poznane przez nas dotychczas samogłoski oraz dwie, których nauczyliśmy się dzisiaj „ą” i „ę”. Drugą formą utrwalenia poznanych już przez nas liter była zabawa polegająca na odkrywaniu przez uczniów obrazków, dopasowując je odpowiednio do adekwatnego do tego dźwięku.

Kolejnym punktem lekcji było omówienie ilustracji „na łące” w Elementarzu (str.16-17). Mieliśmy okazję poznać zwierzęta jakie możemy tam zobaczyć, wyszukać je na obrazku oraz utrwalić wymowę poszczególnych obiektów. Następnie zaznaczyliśmy samogłoski „ą” i „ę” w kratkach modelu wyrazu (str. 18-19) oraz wykonaliśmy ćwiczenia elementarzowe (ćw. 1-6 / str. 14-15).

Lekcję zakończyliśmy na zapoznaniu się ze słowami przysięgi na uroczystość pasowania na ucznia, która odbędzie się w przyszłym tygodniu i odśpiewaniu kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Zadanie domowe: ćwiczenia elementarzowe ćw. 1,2 / str. 17.

2.10.2021 Wstępem do lekcji tego dnia było omówienie ilustracji pt. „Szkoła na wsi” w Elementarzu na str. 12-13. Poznaliśmy samogłoskę „u”, omawiając tym samym wyrazy rozpoczynające się na tę literę (Elementarz ćw. 1/ str. 14) oraz wyszukaliśmy dźwięk litery „u” w przykładowych obrazkach  ( Elementarz ćw. 2/ str. 14). Kolejnie przeszliśmy do wykonania ćwiczeń elementarzowych (ćw. 1,2 / str. 10). Nauczyliśmy się samogłoski „ó”, przechodząc do drugiej części zadania (Elementarz ćw. 2 / str. 15; ćwiczenia elementarzowe ćw. 3,2 / str. 11, ćw. 4 str. / 12).  

Dzieci obejrzały film pt. „Jak powstaje chleb”. Zaprezentowane zostały kłosy zbóż: żyta i pszenicy, mąka pszenna i żytnia oraz drożdże (których zapach nie przypadł Dzieciom do gustu 😉 ) Porozmawialiśmy o tym jakich składników potrzebujemy, aby móc upiec chleb. Wspólnymi siłami ułożyliśmy w odpowiedniej kolejności historyjkę, która ilustrowała krok po kroku etapy powstawania pieczywa.  

Przedostatnia lekcja upłynęła nam na poznaniu samogłoski „y”, wyszukując jej w kratkach modelu wyrazu (Elementarz ćw. 2 / str. 15) oraz wykonując ćwiczenia elementarzowe (ćw. 3/ str. 11, ćw. 5 / str. 12).

Ostatnim puntkem zajęć w tym dniu była nauka dwóch zwrotek kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Zadanie domowe: ćwiczenia elementarzowe ćw. 7/ str. 12, ćw. 1,2 / str. 13

25.09.2021 Lekcję tego dnia rozpoczęliśmy od wykonania ćwiczeń powtórzeniowych ćw. 1,2 / str. 4-5. Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu na str. 8-9, nawiązującą do nazewnictwa obiektów w mieście. Poznaliśmy samogłoskę „i” oraz wykonaliśmy ćwiczenie na str. 10 w Elementarzu oraz ćwiczeniach elementarzowych ćw. 1,2,3 / str. 6-7. Kiedy rozbolały nas już ręce od pisania jako przerywnik, nawiązując do obecnej pory roku – jesieni pobawiliśmy się w zabawę ruchową. Poruszając się po sali Dzieci musiały naśladować następujące czynności: schylać się jakby zbierały żołędzie, wyprostować się jak marchewka, biec jakby gonił je wilk lub dmuchać jak jesienny wiatr.

Na trzeciej godzinie lekcyjnej odbyła się katecheza. Grupa dzieci, która nie uczęszcza na powyższe zajęcia przyglądała się liściom drzew, ich owocom oraz fotografiom drzew. Omówiliśmy drzewo kasztanowca, jarzębinę, dąb, klon, leszczynę oraz brzozę. Staraliśmy się ułożyć kasztany w kolejności od najmniejszego do największego, po czym naliczyliśmy ich wszyscy razem siedemnaście. Dzieci wykonały przy użyciu play-dough i kasztanów zwierzątka. Na koniec rzucaliśmy do siebie nawzajem piłką, starając się przy tym samym wypowiedzieć słowo „łap” oraz imię osoby do której piłkę rzucaliśmy.

Ostatnie dwie lekcje poświęciliśmy na zapoznanie się ze samogłkoską „o” oraz wykonanie ćwiczeń Elementarz str. 11, ćwiczenia elementarzowe ćw. 4,5,6 / str. 7-8.

Zadanie domowe: ćwiczenia elementarzowe ćw. 8 / str. 8, ćw. 1,2 / str. 9.

11.09.2021 Zajęcia rozpoczęły się od zabawy nawiązującej do „Międzynarodowego Dnia Kropki”. Każdy z Uczniów musiał zakodować swoje imię za pomocą kropek, gdzie każdej literze odpowiadała inna kropka. Następnie przeszliśmy do omówienia obrazka na str. 5 w Elementarzu. Dzieci wzbogaciły swoje słownictwo o nazewnictwo przyborów szkolnych oraz sprzętów w klasie. Poznaliśmy samogłoskę „a”, wykonując kolejno zadania w Elementarzu na str. 6 oraz ćw. 1,2,3 / str. 2-3 w ćwiczeniach elementarzowych. Przeczytaliśmy książkę pt. „Kropka” P.H. Reynolds’a, poruszając tym samym temat odkrycia talentów. Kolejnym punktem lekcji były zabawy grupowe, mające na celu zintegrowanie dzieci. W pierwszej zabawie klasa została podzielona na dwie równe grupy. Uczniowie w każdej z grup otrzymali po kropce jednego koloru. Ich zadaniem było poruszanie się po sali w rytm piosenki „Kolorowe Kredki”, a kiedy muzyka ustała każda z grup musiała odtworzyć ciąg kolorowych kropek identyczny do tego, który nauczyciel ułożył na tablicy. W drugiej zabawie każde Dziecko otrzymało tylko połowę kolorowej kropki. Ich zadaniem było połączenie się w pary z osobą, która posiadała ten sam kolor w momencie kiedy muzyka była zatrzymana. Na ostatniej lekcji poznaliśmy samogłoskę „e”, po czym wykonaliśmy ćwiczenia na str. 7 w Elementarzu oraz ćw. 4,5,6,7 / str. 3-4 w ćwiczeniach elementarzowych.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.