Rok szkolny 2021/2022 w klasie II

Wychowawca klasy: Pani Urszula Łozińska

23.10.2021 Czytaliśmy nowe opowiadanie  pt. Pani zawsze pomoże Małgorzaty Pawlusiewicz. Najpierw czytał nauczyciel, a następnie dzieci z podziałem na role. Jest to dla dzieci świetna zabawa w teatr i przygotowanie do prawdziwego przedstawienia. Omówiliśmy trudne wyrazy z opowiadania i problemy jakie wystąpiły w tym opowiadaniu. Potem dzieci zaznaczyły w książce prawidłowe odpowiedzi. Na następnej lekcji dzieci wykonywały ćwiczenia pisemne str.37-40/ ćw.1-4. Nauczyciel przeczytał wiersz Marii Konopnickiej pt. Jesienią…. i omówił z dziećmi porę roku – jesień. Dzieci mówiły czym charakteryzuje się jesień, a spostrzeżenia dzieci nauczyciel zapisał na tablicy. Dzieci te spostrzeżenia zapisały w swoich dodatkowych  zeszytach. Na zajęciach 16.10.2021 nie zdążyliśmy przeczytać rozdziału baśni o krasnoludkach,  więc przeczytaliśmy aż 3 rozdziały. Dzieci bardzo lubią słuchać tej baśni.

O godz.12.50 rozpoczęły się wspólne warsztaty wykonywania lampionów lub zniczy. Dzieci zrobiły piękne znicze.

Zadanie domowe: dokończyć ćwiczenia pisemne do str. 42, oraz dla dziewczynek – namalować krasnoludki z czytanej baśni, a chłopcy namalować swoją pasję  w czapeczce krasnoludka np. chłopiec  lubi grać w piłkę – rysuje piłkarza w czapce krasnoludka, lubi spać to rysuje  śpiocha w łóżku w czapce krasnoludka.

16.10.2021 Nauczyciel przeczytał dzieciom wiersze: „Skarżypyta”, „Kłamczucha”, „Dlaczego”, „Moja koleżanka” i „Chwalipięta”- omawialiśmy cechy charakteru, potem dzieci czytały w/w wiersze samodzielnie. Nauczyciel odczytał opowiadanie pt.” Nie wiem jak odpowiedzieć”, następnie dzieci czytały je po fragmencie.

Z okazji Dnia Dwujęzyczności, dzieci odpowiadały na pytanie: Dlaczego uczymy się języka polskiego: Odp.* Bo jesteśmy Polakami lub mamy pochodzenie polskie* Bo mamy rodzinę w Polsce i drugie pytanie: Dlaczego uczymy się języka angielskiego?* Bo mieszkamy w Anglii* Bo chodzimy do angielskiej szkoły. W /w pytania i odpowiedzi zostały zapisane na tablicy, potem dzieci przepisywały je do swoich zeszytów.

Zorganizowaliśmy losowanie do roli Maryi i Józefa. Zgłosiło się 5 dziewczynek i 6 chłopców. Rolę Maryi wylosowała Chloe. Rolę Józefa wylosował Gabryś. Niestety, Gabryś zrezygnował i musieliśmy zorganizować powtórne losowanie. W wyniku powtórnego losowania rola przypadła Wiktorowi. Gratulacje dla Chloe i Wiktora.

Wykonywaliśmy wspólnie ćwiczenia str.23 ćw.1 i 2 a także str.30 ćw.1 i2.
Wszyscy uczestniczyliśmy w apelu z okazji pasowania pierwszoklasistów i z okazji Dnia Dwujęzyczności. Dzieci zaśpiewały wspólnie z kl.IV „Panie Janie, panie Janie” – w wersji polskiej  i angielskiej. Krzyś jako dyżurny dzwonił na przerwy, ale także w czasie śpiewania przy słowach „wszystkie dzwony biją bim bam bom”.
Po apelu dzieci kończyły rozpoczęte ćwiczenia.

9.10.2021 Zajęcia rozpoczęliśmy od wyznaczenia dyżurnego, co jest tradycją w naszej klasie. Zadaniem dyżurnego jest dzwonić na rozpoczęcie lekcji i zakończenie przerwy. Dyżurnym został Benjamin.

Dzieci wykonywały ćwiczenia ze str. 13 do 17 do rozdz. II ” Wrześniowa sobota” przy pomocy pani Ani. Kolejno pisały na tablicy omawiane w ćwiczeniach wyrazy. Głośno śpiewaliśmy piosenkę ” Karuzela”, następnie dzieci śpiewały samodzielnie ” Panie Janie, panie Janie” po polsku i po angielsku. Obie wersje dzieci zaśpiewają na apelu w Dniu Dwujęzyczności 16.10.21

Nauczyciel głośno odczytał uczniom nowe opowiadanie „Książki Janka”. Wyjaśniliśmy znaczenie nowych słów: biblioteczka, staranne, wypominać, po czym dzieci czytały opowiadanie z podziałem na role. Wyjaśniliśmy sobie kto to jest narrator. Nauczyciel głośno czytał baśń o krasnoludkach pt. „Krasnale i tajemnica zapomnianych pasji” Jacka Dzięgielewskiego rozdz. IV, ten zwyczaj czytania na lekcji jest w naszej klasie od dawna.

2.10.2021 Dzieci pisały na tablicy zdania ułożone przez siebie w domu w ćwiczeniach pisemnych. Nauczyciel odczytał głośno czytankę „Wrześniowa sobota”, następnie dzieci Czytały kilkakrotnie czytały ją z podziałem na role ( narrator, mama, Janek). Omówiliśmy wspólnie treść czytanki i odpowiadaliśmy na pytania. Wykonaliśmy ćwiczenia pisemne str. 10-126. Uczyliśmy się śpiewać piosenkę „Panie Janie, panie Janie” w wersji polskiej i angielskiej. Wersji polskiej uczył nauczyciel, wersji angielskiej asystent. Dzieci wspólnie z opiekunami śpiewały piosenkę „Karuzela”.

25.09.2021  Powtórzyliśmy dzisiaj alfabet, a także przypomnieliśmy sobie co to są spółgłoski i samogłoski i jak dzielimy spółgłoski. Nauczyliśmy się śpiewać  piosenkę pt.” Chłopcy, dziewczęta dalej spieszmy się”. Omówiliśmy ćwiczenia 1-4 rozdział I i uzupełnialiśmy je. Czytaliśmy  II rozdział bajki dla dzieci pt. Krasnale i tajemnica zapomnianych pasji” Jacka Dzięgielewskiego. Omówiliśmy trudne słowa z bajki- bakcyl, pasje, chochliki, co to znaczy „połknąć bakcyla”. Zaczęliśmy uczyć się wiersza na Jasełka i przypomnieliśmy sobie kolędę ” Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
Zadanie domowe: Zrobić ćwiczenia 5 i 6. Przypomnieć sobie słowa kolędy ” Przybieżeli do Betlejem pasterze” dwie zwrotki.

11.09.2021 Dzisiejszy dzień minął nam na zabawach i nauce. Czytaliśmy książkę ” Krasnale i tajemnica zapomnianych pasji”. Poznawaliśmy najważniejsze zboża. Mogliśmy je zobaczyć na przygotowanych przez Panią Ulę pomocach, kartach które zawierały zasuszone kłosy zbóż.

Następnie, ćwiczyliśmy pisanie nazw zbóż, na przygotowanych kartach pracy „połącz kropki”.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.