Rok szkolny 2021/2022 w klasie IV

Wychowawca klasy: Pani Aleksandra Martynowicz

email: klasa4@sp-bath.org.uk

18.06.2022 Dzisiaj zapoznaliśmy się ze sztuką polską. Głównym tematem zajęć byli Jan Matejko i Stanisław Wyspiański. Omówiliśmy ich prace artystyczne  i zapoznaliśmy się z życiorysem. Na dzisiejszej lekcji nie tyko skupiliśmy się za poezji i pracach plastycznych ale także na kinematografii. Uczniowie poznali dwa nowe pojęcia: kinematograf i pleograf, a nastepnie przystąpiliśmy do oglądania filmu „W pustyni i w puszczy”. Po skończeniu filmu, powtórzenie wiadomości o zasadach pisowni „rz” i zastosowanie przypomnianych wiadomości w praktyce –praca w zeszytach ćwiczeń. Zakończyliśmy dzień pracą plastyczną wykonując kartki z okazji dnia taty.

11.06.2022 Na zajęciach skupiliśmy się na powtórzeniu wiadomości o częsciach mowy, a następnie przystąpiliśmy do poznania nowej części mowy, którą jest przysłówek. Uczniowie nie mieli żadnych problemów z przyswojeniem nowych  wiadomości, szybko przeszliśmy więc do pracy w zeszycie ćwiczeń. Wykonywaliśmy ćwiczenia, które pomogły nam zapamiętać jak piszemy „nie” z przysłówkami. Kolejnym zadaniem było przekształcanie przymiotników na przysłówki. Na kolejnej lekcji uczniowie ćwiczyli piękne, głośne czytanie. Każdy z uczniów miał przydzielone wersy do przeczytania, po czym uczniowie zmierzyli się z zadaniami, które miały pokazać rozumienie czytanego tekstu. Na zakończenie dnia praca w grupie –układamy plan wydarzeń na podstawie swoich marzeń, czyli kim chcę być w przyszłosci.

14.05.2022 Dziekuję Ci mamo.

Dzień zaczęliśmy  od recytacji wierszy, które dzieci przygotowały na Dzień Polski. Po zakończeniu próby przedstawienia z całą szkołą, skupliśmy sie na temacie zajęć. Przystąpiliśmy  do odczytania opowiadania o  małym Heniu, który chciał dostać się do szkoły muzycznej, przy okazji opowiadania omówiliśmy instrumenty muzyczne.

Na kolejnej lekcji dzieci zmierzyły się z antonimammi (przeciwieństwa)-praca z książką. Na zakończenia dnia ”Zastanówmy się” czyli praca w zeszycie ćwiczeń.

7.05.2022 Dzień zaczęliśmy od przypomnienia wiadomości z zakresu ortografii, gramatyki i wiedzy ogólnej o Polsce i jej sąsiadach. Po czym przystąpiliśmy do sprawdzianu wiadomości. Uczniowie czytali z podziałem na role, następnie odpowiedzieliśmy wspólnie na pytania do tekstu. Na kolejnej lekcji odbyła sie pogadanka na temat potrzeby segregacji śmieci. Przysedł czas na pytania takie jak: Co się dzieje z resztkami jedzenia, które so oddawane do przetworzenia? Co się robi z przetworzonego papieru? Jak drzewa produkują tlen? Jak uratować Ziemię? Na zakończenie dnia-rozmaitości językowe-praca w zeszycie ćwiczeń

30.04.2022 Święta Majowe

Na rozpoczęcie dnia przypomnieliśmy ważne daty: 1, 2 i 3 Maja. Dlaczego są ważne ? Jaka jest różnica między świętam państwowym a kościelnym? Dla urozmaicenia i utrwalenia przypomnianych wiadomości uczniowie obejrzeli któtki film Edukredka ”Święta majowe”. Kolejnym zadaniem któremu dzieci stawiły czoła były -# symbole narodowe( Godło, Hymn i Flaga). Przypomnieliśmy  sobie legendę o godle Polski i odśpiewaliśmy Hymn. Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie przystąpili do odczytania i omówienia czytanki pod tytułem „Co czytają  rówieśnicy”, a następnie przeszliśmy do pracy w zeszycie ćwiczeń (pisownia h). Na zakończenie dnia odbyła sie lekcja plastyki i geografii. Zadaniem dla wszystkich uczniów było wykonanie flagi Polski, a także zapoznanie sie z barwami flag sąsiadów polski( odszukanie sąsiadów na mapie i pokolorowanie ich narodowych flag).

2.04.2022 Temat zajęć –Wielkanoc!

Na zajęciach skupiliśmy się szczególnie  na nauce przez zabawę, ale przeczytaliśmy także opowiadanie dotyczące drogi krzyżowej i wykonaliśmy zadania „Pisownia h”. Zrealizowaliśmy materiał z zakresu techniki jak i plastyki. Przed przystąpieniem do zadań omowiliśmy bezpieczeństwo  i  higienę pracy, co było niezbędne przy pracy  z jedzeniem, a także przy posługiwaniu sie nożyczkami i wykałaczkami. Uczniowie chętnie przygotowali stanowisko do ozdabiania ciastek wielkanocnych, a po skończonej pracy zadbali o to by wszystko było umyte i posprzątane. Na zajęciach z techniki dzieci zaprojektowały, a póżniej wykonały wiosenne, wielkanocne ogródki( glinka syntetyczna). Odbyła się także katecheza, na której był poruszony temat Drogi Krzeżowej. Po dwóch godzinach lekcyjnych nadszedł czas na zabawę na świeżym powietrzu -polowanie na czekoladowe zające. Za zadanie dzieci miały odszukać 16 zagadek wielkanocnych , które były porozwieszane w obrębie szkoły.

26.03.2022 Skupiliśmy się dzisiaj na  roli  teatru w maszym życiu i  jakie są zalety w braniu udziału w przedstawieniach różnego rodzaju. Uczniowie chętnie wzięli udział w inscenizacji ,,Kopciuszka,,

Na życzenie uczniów poruszyliśmy temat wojny i całej sytuacji która zaistniała na Ukrainie. Rozmawialiśmy o symbolach narodowych Ukrainy a także o obchodach 30 lecia Niepodległości które odbyły sie w 2021 roku. W drugiej części dnia skupiliśmy się na dniu mami i taty w Angli. Uczniowie pięknie wykonali pracę pisemną „Co wiem o rodzicu?”. Na zakończenie dnia –praca plastyczna-Kartka dla mamy/taty.

19.03.2022 Dzień zaczęliśmy od  omówienia tematu ,,Wiosna,,. Rozmawialiśmy o  zwyczajach dotyczących pierwszego dnia wiosny takich  jak palenie lub topienie Marzanny. Uczniowie obejrzeli zdjęcia kukieł wykonanych przez uczniów w Polsce.

Następnie uczniowie przystąpili do czytanki o Mikołaju Koperniku. Przy okazji omówiliśmy uklad słoneczny i wyjaśniliśmy powiedzenie ,,Wstrzymał Słońce-ruszył Ziemię”. W drugiej części dnia był czas na przypomnienie wiadomości z klasy III dotyczących liczebników. Uczniowie z checią przystąpili do rozwiązywania zadań takich jak: zapisywanie dat, a także odmianę liczebników. Dzień zakończyliśmy grą sudoku.

12.02.2022 W sobote12 lutego zajęcia  rozpoczęliśmy od sprawdzenia pięknego czytania. Każdy z uczniów bardzo dobrze poradził sobie z tekstem, więc szybko przystąpiliśmy do zadań dołączonych do tekstu. Następnie przeszliśmy do wyjaśnienia i omówienia różnych pojęć: miłość, zazdrość, przyjażń i nienawiść. Przyszedł czas na gramatykę. Krótki sprawdzian wiadomości na temat czasownika. Odmienialiśmy czasownik przez osoby, liczby i czasy. Uczniowie przypomnieli sobie materiał z klasy III. Praktyka przypomnianych wiadomości- rozwiązywanie ćwiczeń dotyczących czasownika (praca ustna nauczyciel-uczeń). Technika-praca przy pożywieniu-ozdabianie ciasteczek.

Na zakończenie dnia bal karnawałowy- gry i zabawy.

5.02.2022 Zajęcia  rozpoczeliśmy od sprawdzenia pięknego czytania. Każdy z uczniów bardzo dobrze poradził sobie z tekstem, więc szybko przystąpiliśmy do zadań dołączonych do tekstu.

Na kolejnej lekcji odbyła sie katecheza z Panią Kamilą. Po tej lekcji cała klasa udała sie do sali gimnastycznej, by otrzymać nagrody i dyplomy za ciężka pracę na lekcjach. Po skończonym apelu przyszedł czas na gramatykę. Uczniowie przypomnieli sobie materiał z klasy III o ó niewymiennym.  Praktyka przypomnianych wiadomości- rozwiązywanie ćwiczeń dotyczących …ó niewymiennego. Na zakończenie dnia lekcja wf- mianowicie gry i zabawy .

29.01.2022 Ostatnia sobota była bardzo intensywnym dniem dla każdego ucznia klasy IV. Dzień rozpoczęliśmy od sprawdzenia pięknego czytania. Przyjemnością bylo wysłuchać wszystkich uczniów – jak oni pięknie czytają! Kolejnym zadaniem któremu dzieci stawiły czoła było opracowanie zadań dołączonych do tekstu.

Kolejną lekcją była Geografia-a mianowicie geografia Afryki. Podróżowaliśmy palcem po mapie śledząc wyprawę pana Kazimierza Nowaka. Następnie omówiliśmy oceany i morza które otaczają Afrykę. Wspomnieliśmy także o kanale Suezkim a także o kontynentach.

Po tych zadaniach przyszedł czas na ćwiczenia ortograficzne. Przypomnieliśmy zasady opisowni ó wymiennego i przystąpiliśmy do ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń.

Po pracy umysłowej nadszedł czas na WF. Uczniowie chętnie brali udział w grach i zabawach  takich jak: wyścigi w workach, wyścigi z jajkiem na łyżce, zbijany oraz kółko i krzyżyk.

22.01.2022 Tematem ostatnich zajęć były ”Przygody”.
Rozpoczęliśmy od powtórzenia ostatniej lekcji, następnie przystąpiliśmy do opowiadania „Rekin”. Uczniowie nie mieli najmniejszego problemu z tekstem więc dołączone zadania do tekstu zostały rozwiązane w mgnieniu oka.
Ćwiczenia gramatyczne- biernik i mianownik. Kontynuowaliśmy pracę nad rzeczownikiem i przymiotnikiem rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Po wykonanych ćwiczeniach przyszedł czas na zabawę! Matematyka na wesoło- zadania z figurami i dodawaniem.

Na ostatniej lekcji uczniowie zapoznali się z gamą i kluczem wiolinowym. Poznali nazewnictwo sylabowe( do , re, mi) a także literowe(C,D,E…)

Praca domowa: ćwiczenie pięknego czytania( Polowanie na słonia – podręcznik str111) i dokończenie zadań muzycznych.

15.01.2022 Zajęcia rozpoczęliśmy od katechezy z Panią Kamilą. Na kolejnej lekcji przystąpiliśmy do opowiadania „Dziewczynka z zapałkami”, a następnie do zadań dotyczących tekstu.

Zapoznaliśmy się z formami rzeczownika(przypadki) i zastosowaliśmy poznane formy w zadawniach (materiał od nauczyciela) pózniej przystąpiliśmy do zadań w ćwiczeniach: przymiotnikach z rzeczownikiem. Na zakonczenie dnia praca plastyczna- zabawa glinką.

8.01.2022 Na zajeciach omawialiśmy nową część mowy-przyimek, a także utrwalaliśmy poznany wcześniej przymiotnik. Uczniowie nie mieli większego problemu z opanowaniem nowej części mowy, więc przystąpiliśmy do zastosowania ich w ćwiczeniach. Następnie, omówiliśmy  wszystko co dotyczyło świąt Bożego Narodzenia, a mianowicie: stół wigilijny, kolędowanie, tradycje, obyczje, nowy rok, a także święto Trzech  Króli. Po długiej i wnikliwej pogadance przystąpiliśmy do czytanki pod tytułem ‘Nowy Rok”, po czym omówiliśmy zadania dołączone do tekstu. Na zakończenie dnia przeprowadziliśmy gry i zabawy takie jak ‘Czapka” i ‘Bingo”.

Zadanie domowe: napisanie życzeń jakie nauczycielka złożyła ucznioim ( na podstawie tekstu) albo napisanie listu do koleżanki z Polski.(do wyboru dla dzieci)

4.12.2021

20.11.2021 Na ostatnich zajęciach omawialiśmy ANDRZEJKI! Po przeczytaniu opowiadania dotyczącego andrzejek uczniowie wykonali zadania dołączone do tekstu.

Na drugiej lekcji dzieci napisały dyktando z : ó, u, h, ch, rz, ż. Po wykonaniu tego zadania przystąpiliśmy do ćwiczenia przydzielonych ról na jasełka i odśpiewaliśmy kolędę „Życzenia”. Następnie omówiliśmy przymiotnik a mianowicie jego stopniowanie-praca w ćwiczeniach. Na ostatniej lekcji był czas na zabawę! Wróżby andrzejkowe! Omówiliśmy znaczenie wróżb, mówiliśmy co to są imieniny i wyszukaliśmy w internecie dzień imienin każdego ucznia. Zabawy: wyścig butów, rzut trzewikiem, 4 filiżanki i studnia życzeń!

23.10.2021 Na dzisiejszych zajęciach na pewno nikt się nie nudził!! Był to bardzo pracowity i intensywny dzień! Wszyscy uczniowie pilnie pracowali nad odmianą rzeczownika- czas na przypadki! Po wykonaniu wszystkich zadań przeszliśmy do tematu lekcji którym było ”Święto Zmarłych”
Uczennica przeczytała opowiadanie z 3 klasy o wartach harcerzy przy grobach nieznanych żołnierzy. Omówiliśmy tekst i przeszliśmy do pogadanki na temat: Halloween, Zaduszki, wieńce chryzantemy i cmentarz nocą! Dzieci chętnie brały udział w pogadance. Następnym zadaniem było narysowanie cmentarza. Jak dzieci wyobrażają sobie cmentarz w Polsce.
Na zakończenie dnia uczniowie wykonali przepiękne znicze, lampiony i duchy!

Dzisiaj odwiedził nas ksiądz Zbigniew Zybała, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Trowbridge, który poprowadził Katechezę.

16.10.2021 Tematem ostatnich zajęć był: Lublin – legenda o „Czarciej łapie”. Omawialiśmy liczbę pojedyncza i liczbę mnogą rzeczownika. Rozwiązywaliśmy ćwiczenia. Następnie przeszliśmy do opanowywania form rzeczownika. Czytanie tekstu ( Czarcia łapa) i odpowiedź na pytania dotyczące tekstu (str.40 i 41).
Zadania domowe : czytanka str 42 – dyktando. Ćwiczenia str30 zadanie 5 i 6 .
Dzień zakończyliśmy apelem szkolnym. Dzieci pięknie odśpiewały „Panie Janie” w dwóch językach z okazji Dnia Dwujęzyczności.

9.10.2021 Tematem sobotniej lekcji był Poznań – stolica Wielkopolski. Na lekcji geografii, dzieci odszukały Poznań na mapie, nauczyciel wytłumaczył im co to są województwa i przy okazji przypomnieliśmy sąsiadów Polski, po czym przystąpiliśmy do głośnego czytania. Uczniowie odczytali legendę „O Poznańskich koziołkach”. Sprawdziliśmy zrozumienie przeczytanego tekstu, na podstawie dołączonych do czytanki pytań. Następnie przeszliśmy do zadań w ćwiczeniach ( kontynuacja rzeczownika: rodzaje, żeński męski i nijaki).

Na przedostatniej lekcji dzieci napisały do sprawdzian wiadomości z zakresu: dni tygodnia, miesięcy, pór roku i sąsiadów Polski.

Ostatnia lekcja poświęcona była przygotowaniom do dnia dwujęzyczności: dzieci otrzymały tekst wiersza „Na straganie” po czym ćwiczyliśmy piosenkę „ Panie Janie” z użyciem instrumentów muzycznych. Piosenka została odśpiewana w 4 językach, a na koniec podjęliśmy próbę śpiewania kanonu .

2.10.2021 Na początku dnia omówiliśmy pochodzenie nazwy miesiąca październik. Przy okazji przypomnieliśmy nazwy i kolejność miesięcy. Przeszliśmy do czytanki na str.21 i omówiliśmy wszystkie zadania dołączone do tekstu. Następnie – pogadanka o Januszu Korczaku, kontynuowaliśmy także temat II Wojny Światowej. Nauczyciel opowiadał o Treblince i Katyniu.

W drugiej części zajęć przystąpiliśmy do wspólnego czytania „O królewnie Juracie ” i odpowiedzieliśmy na pytania do tekstu. Na koniec lekcji krótkie przypomnienie – geografia Polski: rzeki, góry, stolice Polski (obecna i poprzednie) i sąsiedzi Polski! Do tego ćwiczyliśmy czytanie dat. Praca w ćwiczeniach: rodzaj męski żeński i nijaki rzeczownika .

25.09.2021 Na dzisiejszych zajęciach omawialiśmy wrzesień 1939. Uczniowie słuchali opowiadań o Westerplatte, Wieluniu, Auschwitz i Bełżcu. Zajęcia zakończyliśmy ćwiczeniami: sylaba, samogłoska , spółgłoska i zasady pisowni : si, ci, zi, ni , dzi.

11.09.2021 Na pierwszych zajęciach przeprowadziliśmy gry i zabawy zapoznawcze. Następnie krótkie przypomnienie i powtórzenie materiału z trzeciej klasy.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.