mgr Anna Kopeć

W 2014 ukończyła studia magisterskie pierwszego stopnia w kierunku Edujacji afektywnej, estetycznej i emocjonalnej. W 2013 uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Rome Tre w Rzymie na kierunku Edukator Profesjonalny. W 2000 r ukończyła Liceum Ekonomiczne w zawodzie Technik Ekonomista o specjalności Bankowość.

Do Bath, wraz z mężem i dwójką dzieci, przeprowadziła się z Włoch w 2018. Motywem zmiany kraju była możliwość nauki języka angielskiego. W 2021 w Bath City College ukończyła kurs English for Speakers of Other Languages (ESOL) Skills for Life na poziomie Entry 3. W wolnym czasie podróżuje i doszkala się zawodowo.

Dodatkowe kursy i szkolenia w języku angielskim:

 • Child Protection in Education
 • Child Protection Refresher 2022
 • Paediatric First Aid (12 hours)
 • Understanding Anaphylaxis
 • Adverse Childhood Experiences (ACES)
 • ADHD Awareness
 • Moving and Handling
 • Health and Safety in Education: Staff Awareness
 • Fire Safety in Education
 • A Guide to UK Data Protection: Education
 • Food Hygiene and Safety – Level 2
 • First Aid Essentials – Level 2
 • Prevent
Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.