Rok szkolny 2023/2024 w klasie 1

Nauczyciel: Pani Sylwia Buchan

6.07.2024 Na ostatnich zajęciach przed wakacjami powtórzyliśmy materiał, który przyswajaliśmy w obecnym roku szkolnym. Dzieci namalowały również jak bedą spędzać wakacje i opowiedziały o tym co będą robić. A już w następną sobotę jest zakończenie roku szkolnego i uroczysty apel, na który serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

29.06.2024 Koniec roku szkolnego zbliża się do nas wielkimi krokami. Przed nami ostatnie dwie soboty,  a tuż po nich zasłużone wakacje !!!

Powtarzaliśmy dzisiaj materiał, który przyswajaliśmy podczas bieżącego roku szkolnego. Przecztaliśmy czytankę w Elementarzu ze stron 96-97 oraz wykonaliśmy ćwiczenia na stronach 116-119.

22.06.2024 Dzień spędziliśmy bardzo aktywnie, na świeżym powietrzu.

Cała Szkoła wzięła udział w zajęciach sportowych poprowadzonych przez Pana Jacka Waszaka. Naszym pierwszym zadaniem była rozgrzewka. Następnie trener wyłonił liderów, którzy mieli stworzyć zaspoły. Konkurowały one później ze sobą w różnego rodzaju zabawach.

Została nam chwilka i dzieci wykonały piękne krawaty z okazji Dnia Ojca.

15.06.2024 Podczas ostatnich zajęć poznaliśmy głoski “dzi” oraz “dz”. Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu na str.90 oraz przeczytaliśmy litery, głoski, sylaby, wyrazy ze strony 91. Uczniowie przeczytali słowa z żółtej ramki na stronie 92 oraz czytankę.

Zastanawialiśmy się również co przedstawia obrazek nad opowiadaniem. Następnie kreśliliśmy nowo poznane litery i zrobiliśmy ćwiczenia str 103-104.

Praca domowa: Nauczyć sie czytanki str. 92 w Elementarzu. Ćwiczenia str.104

8.06.2024 Poznaliśmy dwie nowe głoski – “dz” i “dż”. Szczególną uwagę zwróciliśmy na poprawną wymowę sylab oraz wyrazów zawierających powyższe głoski. Wymówienie słowa ” dżdżownica” okazało się  nie lada wyzwaniem!

Wykonaliśmy ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 na stronach 98-100 (proszę uzupełnić brakujące).

Na ostatniej lekcji dzieci oglądały bajkę z okazji Dnia Dziecka,  a w tym czasie również odbywały się  spotkania, na których dzieci czytały indywidualnie. 

Zadanie domowe: strona 101.

18.05.2024 Lekcje rozpoczęliśmy od nauki dwuznaku “rz”. Zapoznaliśmy się z wyrazami z Elementarza na stronie 82. Przeczytaliśmy czytankę ze stron 84-85. Dzieci odpowiadały co widzą na  obrazku oraz odpowiadały na pytania do przeczytanej czytanki. Wykonaliśmy ćwiczenia z rz.

Z okazji Dnia Matki wykonaliśmy piękne kartki.

11.05.2024 Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od podzielenia się na grupy. Część z dzieci układała puzzle, a część grała w gry. Puzzle to “Bałtyk” i “Mapa Świata”. Następnie była rywalizacja: dziewczynki kontra chłopcy (tak dzieci zdecydowały). Graliśmy w pytania z nauki i życia “Dzieci kontra rodzice”. Dzieciom bardzo się to podobało. Następnie dzieci zebrały sie w szkolnej auli aby wziąć udział w przedstawieniu z okazji Dnia Polskiego, gdzie pięknie odtańczły Krakowiaka.

4.05.2024 Ubiegła sobota minęła nam bardzo pracowicie i szybko.

Uzupełniliśmy ćwiczenia z poznanym  dwuznakiem ” ch” na str 90-92.

Udaliśmy się do parku na lunch a po przerwie odbyła się próba generalna naszego przedstawienia na Polski Dzień.

27.04.2024 Zajęcia rozpoczęliśmy od napisania dyktanda. Poznaliśmy dwuznak “ch”.

Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu na str. 78-79 oraz wysluchaliśmy czytanki na str. 80,81. Robiliśmy ozdoby do dekoracji na Dzień Polski. Na ostatniej lekcji ćwiczyliśmy taniec, który zatańczymy już 11 maja na Dniu Polskim. SERDECZNIE ZAPRASZAM. 

Praca domowa: ćwiczenia elementarzowe str.93

20.04.2024 Poznaliśmy głoski “sz” oraz “cz”. Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu na stronach 74 i 75 oraz przeczytaliśmy czytankę ze strony 76.

Wykonaliśmy ćwiczenia ze stron 86- 88. Na ostatniej lekcji ćwiczyliśmy nasz taniec, który zatańczymy na Dniu Polskim – 11 maja, to już za chwilkę.

Praca domowa: Proszę uzupełnić brakujące ćwiczenia.

23.03.2024 Powtórzyliśmy spółgłoski miękkie ś/si  ć/ci, ń/ni oraz ź/zi. Zajęcia  rozpoczęliśmy od omówienia słownictwa z ramki w Elementarzu oraz przeczytania czytanki na str. 72-73. Odwiedziliśmy bibliotekę szkolną. Po powrocie wspólnie zrobiliśmy ćwiczenia na stronach  82-83. 

Na ostatniej lekjci wybraliśmy się na wiosenny spacer.

Praca domowa: Ćwiczenia  na stronie 85.

Życzymy wszystkim  Uczniom i Rodzicom pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Do zobaczenia na zajeciach 20-tego kwietnia.

16.03.2024 Dyktandem rozpoczęliśmy dzień w szkole.

Poznaliśmy dwie nowe litery “ń” oraz “ź”. Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu na str.70, wyszukiwaliśmy również czytankę pt. “Oleńka w cyrku” na str. 71. Uczyliśmy się kreślić poznane spółgłoski. W ramach samodzielnej pracy na lekcji mieliśmy za zadanie wykonać ćwiczenia 1 i 2 na str. 78-79. Wspólnie, na tablicy, wykonaliśmy ćwiczenia 3 i 4 na str 80.

Mieliśmy wspaniałą okazję wziąć udział w spotkaniu z ilustratorką książek dla dzieci, panią Ag Jatkowską – to było piekne spotkanie, DZIEKUJEMY

Dzień zakończyliśmy próbą tańca, który zatańczymy na naszym DNIU POLSKIM 11 maja, już teraz serdecznie ZAPRASZAMY !!!

Praca domowa: Ćwiczenia Elementarzowe str. 81 ( proszę uzupełnić brakujące ćwiczenia).

9.03.2024 Rozmawialiśmy o tym kto i na jakie zajęcia dodatkowe chodzi po szkole. Dzieci opowiadały o swoich zainteresowaniach i prezentowały swoje medale oraz dyplomy. Następnie napisaliśmy dyktando.

Poznaliśmy spółgłoski ” ś” i ” ć”. Omówiliśmy ilustracje w Elementarzu  na str. 68, przeczytaliśmy wyrazy oraz czytankę na kolejnej stronie.

Po długiej przerwie udaliśmy się do bibliiteki, a po powrocie do klasy uczniowie ćwiczyli kreślenie nowo poznanych liter. Ćwiczenie 1 na str. 74-75 było zadaniem, które dzieci wykonały samodzielnie podczas lekcji. Wspólnie wykonaliśmy ćwiczenia 2-5 str 75-76. Na koniec zajęć mieliśmy próbę tańca, który zatańczymy na naszym Dniu Polskim 11 maja, serdecznie ZAPRASZAMY!

Praca domowa: Ćwiczenia 1-4 ze strony 77 oraz przygotować się do DYKTANADA.

2.03.2024 Poznaliśmy wyrazy z głoskami miękkimi ” ni”  “zi”. Omówiliśmy str. 66- 67 w Elementarzu. W ćwiczeniach elementarzowych wykonaliśmy ćwiczenia 1- 5 na stronach 70-72.

Dwa pierwsze ćwiczenia wspólnie wykonaliśmy razem na tablicy.  Ćwiczenie 3 uczniowie z chęcią wykonali sodzielnie podczas lekcji. Do pomocy w tym celu mogli korzystać z czytanki w Elementarzu na str. 67.

Praca domowa: Ćwiczenia 1- 6 str.73. W przyszłym tygodniu na lekcji odbędzie się dyktando ( ćw. 6 str. 73).

24.02.2024 Rozpoczęliśmy od wspomnień z ferii, rozmawiająć jak spędziliśmy wolny od szkoły czas.

Powtórzyliśmy poznane samogłoski w porzadku a, ą, e, ę, i, o, ó/u, y. Rozmawialiśmy o tym jakie obserwujemy zmiany zachodzących w przyrodzie (dłuższy dzień, wyższe temperatury, topniejący śnieg, zieleniejąca trawa).

Omówiliśmy obrazek ze strony 65 (dalszy ciąg ćwiczeń w mówieniu) i przeczytaliśmy czytankę str. 65 ” W ogródku”. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-4 str. 66- 68. Proszę uzupłnić ćwiczenia do str. 68.

Po długiej przerwie mieliśmy  spotkanie z Bazylim i autorką książki ” Marika i Bazyli. Arktyczna przygoda” Panią Elżbieta Dziedzic. Było to super spotkanie i bardzo intetesujące warsztaty 🙂

Praca domowa: strona 69,  ćw 1-5.

3.02.2024

27.01.2024 W miniony weekend zajęcia rozpoczęliśmy od powtórzenia samogłosek. Następnie mieliśmy rozmowę kierowaną na temat sportów ziomwych. Poznaliśmy nowe sylaby: bia, pia, wia, fia. Zwróciliśmy uwagę  na różnice w wymowie między sylabami ba/bia, wa/wia, pa/pia, fa/fia.

Praca na przykładach ze str. 60 i 61 w elementarzu. Czytaliśmy wyrazy z podkreśloną cząstką miekką.

Przeczytaliśmy czytankę i wspólnie omówiliśmy co dzieje się na obrazku. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-3 str. 58-60.

Praca domowa: Ćwiczenia 1-5 str. 61, przygotować się do dyktanda. Praca dodatkowa z zeszycie.

20.01.2024 W minioną sobotę na lekcji języka polskiego poznaliśmy literę ,,ż”. Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu na str. 56 po czym przeszliśmy do odczytania znanych nam już spółgłosek i samogłosek,  sylab oraz wyrazów na str. 57. Każdy uczeń odczytał jedno ze zwierząt,  którego nazwa rozpoczynała się na literę ż ze str. 56

Wszyscy wysłuchaliśmy czytanki z Elementarza str.58-59.

Następnie rozmawialiśmy na temat roku kalendarzowego, jego podziału na pory roku, roku na miesiące, a miesięcy na tygodnie. Dowiedzieliśmy się, że rok ma 365 lub 366 dni.

Nauczyliśmy się kreślić spółgłoskę “ż”. Wspólnie, na tablicy, wykonaliśmy ćwiczenia 1-6 str. 54-56.

Mieliśmy też próbę naszego tańca, ktory zatańczymy na Dniu Polskim 11 maja. To jest nasza 10 rocznica i już teraz wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!

Praca domowa: Proszę nauczyć sie nazw miesięcy oraz uzupełnić brakujące ćwiczenia.

Dziadkom i Babciom, z okazji ich Święta, wszystkiego najpiękniejszego życzą Pierwszoklasiści !

13.01.2024 Ostatnie zajęcia rozpoczęliśmy od napisania pierwszego DYKTANDA 🙂

Tego dnia poznaliśmy “h” oraz “z”. Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu  na str. 52, litery, sylaby oraz wyrazy na str. 54-55.

W Ćwiczeniach Elementarzowych ćwiczyliśmy kreślenie nowo poznane litery. Zrobiliśmy ćwiczenia 1-5 str. 51-52. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka dzieci wykonały piękne kartki 🙂

Praca domowa: Proszę uzupełnić brakujące ćwiczenia  i dokonczyć oraz zadanie domowe z tej lekcji.

6.01.2024 Wszystkiego najpiękniejszego w 2024 roku dla Uczniów i Rodziców. 

Wspaniale było zobaczyć uśmiechnięte buzie Pierwszoklasistów w minioną sobotę.

Podczas ostatnich zajęć poznaliśmy dwie nowe litery “B” “Ł”. Omówiliśmy ilustrację w Elementarzu na str. 50 i wspolnie przeczytaliśmy czytanke na str. 51. Dzieci uczyły się kreślić na nowo poznane litery w ćwiczeniach elementarzowych. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-7 str. 46-48.

Z okazji Święta Trzech Króli dzieci wykonały przepiękne korony.

Praca domowa: Str. 49 ćw. 1-3  oraz  ćw. 5 str. 41(dyktando).

9.12.2023 Dzień rozpoczęliśmy od próby generalnej Jasełek, które odbyły się o 13.00 w szkolnej auli.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia 6 stycznia 2024.

2.12.2023 Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy rozmową “Kto to jest przyjaciel?”. Dzieci odpowiadały: ktoś z kim się bawimy, pytamy co się stało jak jest smutny,  siedzimy razem w ławce w szkole, jak toś potrzebuje pomocy to mu pomagamy, przyjacielem może być mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek.

Dokończyliśmy poprzednia lekcje, kolejną rozpoczęliśmy czytanką “Od rana pada.”. Dzieci opowiadały co widzą na obrazku oraz odpowiadały na zadane pytania. Następnym punktem lekcji było poznanie liter “p” oraz “r”( proszę uzupełnić i dokończyć ćwiczenia w ćwiczeniach elementarzowych).

Odwiedził nas również Święty Mikołaj, który sprawił dzieciom wielką radość.

25.11.2023 Dzień rozpoczęliśmy od rozmowy jak dbać o zdrowie. Następnie poznaliśmy dwie nowe litery ” n” i ” g”. Omówiliśmy ilustrację na stronach 38 i str.39.

Ćwiczyliśmy kreślenie nowo poznanych liter ćw.1 str.34 oraz ćw 2-4 str 35. W nadchodzącą sobotę będziemy kontynuować tę lekcje, stąd nie ma pracy domowej.

Dzieci przyniosły pięknie ozdobione słoiczki na loterię świąteczną. DZIĘKUJEMY

18.11.2023 Powtórzyliśmy samogłoski w porządku: a, ą, e, ę, i, o, ó/u, y.

Rozmawialiśmy o tym co dzieje się za oknem i jak trzeba ubierać się stosownie do pogody.

Przeczytaliśmy  tekst  ” Lama, kucyk i emu” str.34 i dokonaliśmy analizy w oparciu o obrazek. Następnie wspólnie czytaliśmy tekst str.35  z utrwaleniem słów,  które zastępuje obrazek.  Próby zapamiętania wyrazów z j i c. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-6 ze stron 30-32.

Praca domowa: Ćwiczenia 1-3 strona 33. Proszę uzupełnić brakujące ćwiczenia w ćwiczeniach elementarzowych  do str 33 oraz poćwiczyć śpiewanie kolędy, link został wysłany w mailu.

11.11.2023 Powtórzyliśmy wiadomości dotyczące samogłosek, poznanych spółgłosek oraz sylab.
Przypomnieliśmy sobie również polskie Symbole Narodowe oraz jaką postawę należy zachować podczas śpiewania hymnu.
Po przerwie śniadaniowej odwiedziliśmy szkolną bibliotekę. Ćwiczyliśmy kolędę którą będziemy wykonywać podczas Jasełek.
O godzinie 13 wraz z całą szkołą i zaproszonymi gośćmi z braci “Gryf MC Poland” spotkaliśmy się w szkolnej auli aby z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odśpiewać hymn oraz obejrzeć krótkie przedstawienie, które przygotowali nasi koledzy i koleżanki z klas 7 i 8. Był to dzień pełen wrażeń !

Praca domowa: Proszę poćwiczyć 3 zwrotki kolędy „Przybieżeli do Betlejem pasterze.”

4.11.2023 Dzisiaj mieliśmy bardzo pracowity dzień. Zajęcia rozpoczęliśmy od przywitania oraz rozmowy o święcie ” Wszystkich Świętych “.

Następnie wróciliśmy do liter M i T i wykonaliśmy ćwiczenia związane z kaligrafią tych liter  str. 22-23

Celem głównym dzisiejszych zajęć było poznanie liter D – jak dom i K – jak kot. Wyszukiwaliśmy wyrazy z głoską  D i K w nagłosie. W ćwiczeniach elementarzowych na str. 26 ćw 1-2 uczniowie wykonali ćwiczenia związane z kaligrafią  oraz z wyodrębnieniem wyrazów z  ciągu literowego.

Dzisiaj również pierwszy raz mieliśmy próbę związaną z Jasełkami. Nasza klasa będzie śpiewała kolędę “Przybieżeli do Betlejem” link do tej kolędy zostanie przesłany państwu w mailu.

Praca domowa: zapisana jest w zeszycie.

14.10.2023 Głównym tematem naszych zajęć było poznanie liter  “M” i “T” na przykładzie wyrazów mama i tata. Wyszukiwaliśmy głosek w zbiorach wyrazów oraz odczytywaliśmy proste sylaby w połączeniu z samogłoskami.

Nie zrobiliśmy dzisiaj dużo w podręcznikach, ponieważ był to dzień bardzo wyjątkowy dla naszej klasy. Podczas uroczystego apelu, w którym wzięli udział zebrani na sali goście oraz wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, oficjalnie zostaliśmy pasowani na uczniów pierwszej klasy. Otrzymaliśmy birety, przypinki i dyplomy 🎓🎓🎓

Kochani Pierwszoklasiści: Każdy z Was jest inny i każdy jest wyjątkowy, gotowy do robienia wielkich i pięknych rzeczy. Niech starsi koledzy służą Wam pomocą, a lata spędzone w szkole niech będą wspaniałą, edukacyjną przygodą.

7.10.2023 Powtórzyliśmy wiedzę o samogłosce. Następnie poznaliśmy dwie litery : “l” oraz “s”, omówiliśmy  ilustrację  w Elementarzu  na  str. 20. Przeczytaliśmy sylaby i wyrazy na stronie 21  oraz czytankę ze stron 22-23. Uczyliśmy się kreślić litery w ćwiczeniach na stronie 18. Kreśliliśmy sylaby – ćwiczenia strona 19 oraz łączyliśmy je tak, aby powstał podany w przykładzie wyraz ćwiczenia strona 20.

Na drugiej lekcji odbyła się Katecheza, którą poprowadziła Pani Kamila Kaim.

Odwiedziliśmy bibliotekę szkolną, aby wypożyczyć/ wymienić książki. 

Praca domowa: Proszę poćwiczyć czytanie – Elementarz strona. 22, Ćwiczenia strona.21 oraz praca domowa w zeszycie. 

Proszę aby dzieci, w następną sobotę tj. 14 października, przyszły ubrane na galowo.

30.09.2023 Lekcję rozpoczęliśmy od przypomnienia wymowy poznanych na poprzednich zajęciach samogłosek, a dzisiaj dołączyły do nas samogłoski “ą” oraz “ę”.

Omówiliśmy ilustrację pt. “Na łące”, następnie przeszliśmy do wpisywania w odpowiednie kratki litery “ą” oraz “ę”. (elem.str 16-19). Uczyliśmy się je kreślić i wyszukiwaliśmy w przykładowych wyrazach oraz odszukaliśmy wszystkie samogłoski w zbiorze alfabetu ( ćw. ele. 1-5 str. 14-16).

Odwiedziliśmy także szkolną bibliotekę.

Praca domowa: Ćwiczenia elementarzowe 1 i 2 str. 17 oraz praca domowa w zeszycie.

23.09.2023 Omówiliśmy ilustrację ” Szkoła na wsi”.

Poznaliśmy słownictwo przedstawione w podręczniku, utrwalaliśmy wymowę poszczególnych wyrazów. Do grona znanych nam samogłosek dołączyły u, ó, y. Elementarz str 12-15. Pracowaliśmy w ćwiczeniach elementarzowych str.10-12. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, rozmawialiśmy więc o tym jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne.

Praca domowa: Ćwiczenia elementarzowe ćw. 1, 2, 3 str. 13

16.09.2023 Zajęcia rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej i przypomieliśmy sobie poprzednie zajęcia. Następnie omówiliśmy ilustrację w Elementarzu st.8-9, nawiązującą  do nazewnictwa obiektów w mieście. 

Poznaliśmy samogłoskę “i” “o”.  Zrobiliśmy ćwiczenia w Elementarzu na stronie 10 oraz  w ćwiczeniach elementarzowych ćwiczenia 1, 2, 3 strona 6-7.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki dzieci wykonały piękne prace plastyczne BIEDRONKA.🐞

Zadanie domowe: Ćwiczenia elementarzowe  1, 2 strona 9.

9.09.2023 Na dziesiejszych zajęciach poznawaliśmy się na wzajem. Poznaliśmy nazewnictwo przyborów i sprzętów szkolnych.
Uczyliśmy się wyrazów rozpoczynających się samogłoskami a i e oraz wyszukiwaliśmy głoski a i e w wyrazach. Wykonaliśmy ćwiczenia 1, 2, 3na stronach 2-3 oraz ćwiczenia elementarzowe strony 4- 7.

Praca domowa: ćwiczenia 1, 2, 3 na stronach 4-5.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.