Rok szkolny 2023/2024 w klasie 7

Nauczyciel: Pani Magdalena Dudek-Krzysztofińska

24.02.2024 Witam serdecznie wszystkich uczniów po feriach. Mam nadzieję, że każdemu udało się odpocząć oraz miło spędzić czas.

Na pierwszej lekcji spotkaliśmy się z klasa ósmą. Wspólnie wykonaliśmy ćwiczenia związane z rozumieniem ze słuchu. Zapoznaliśmy się z egzemplarzem jaki został wykorzystany na egzaminie GCSE z języka polskiego w czerwcu 2022 roku. Wysłuchaliśmy nagrania i uzupełniliśmy zadania testowe. Korzystaliśmy z materiałów dostępnych na stronie aqa.org.uk

Po pierwszej przerwie odbyła się lekcja języka polskiego, na której rozmawialiśmy o tym jak ważne jest uprawianie sportów. Dyskutowaliśmy na temat ulubionych dyscyplin sportowych, używając zaawansowanego słownictwa. Uczniowie sami formułowali pytania związane z tematem. Padły takie pytania jak: Co najczęściej robisz w wolnym czasie? Kto z Twojego otoczenia uprawia sport? Dlaczego warto uprawiać sport? Kim jest Twój ulubiony sportowiec? Jaka drużynę sportową wspierasz? Przeczytaliśmy w podręczniku tekst związany z tematem. Przeanalizowaliśmy go i rozwiązaliśmy ćwiczenia do tekstu.

Po przerwie śniadaniowej odbyło się ćwiczenie, które polegało na relacjonowaniu wybranego wydarzenia sportowego na żywo. Uczniowie mieli za zadanie wyobrazić sobie, że znajdują się na stadionie lub innym obiekcie sportowym i podać jak najwięcej szczegółów z oglądanego właśnie wydarzenia.

Sporą część lekcji poświeciliśmy na zapoznanie się ze skrótami wyrazowymi w języku polskim i angielskim. Uczniowie uzupełnili tabelkę i zostali poproszeni o przyswojenie nowo poznanych skrótów.

Na ostatniej lekcji obejrzeliśmy film, który pomoże nam przygotować się do Dnia Polskiego oraz głośno czytaliśmy fragmenty książki ‘’Nieznane przygody Mikołajka’’ (Goscinny & Sempe).

Zadanie domowe: podręcznik, str. 77, zad. 7,8 oraz ‘’Misja do wykonania’’ podpunkt ‘’A’’

3.02.2024 Na lekcji języka polskiego czytaliśmy fragmenty z pamiętników. Poznaliśmy żelazne zasady pisania pamiętnika i blogu. Zastanawialiśmy się w jakim celu piszemy pamiętnik, jakie mogą z tego wynikać wady i zalety. Przy tej okazji rozmawialiśmy o tym jak rozpoznać kiedy ludzie są szczęśliwi a kiedy nieszczęśliwi, co wtedy robią i jak się zachowują. Zapoznaliśmy się ze znaczeniem terminu ‘’aliteracja’’ i szukaliśmy jej przykładów. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 62-66.

Na lekcji historii rozmawialiśmy o początkach państwa polskiego. Przypomnieliśmy sobie kim był pierwszy władca Polski, powtórzyliśmy legendy związane z tematem. Dokonaliśmy inscenizacji legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Szerzej omówiliśmy cechy organizacji państwa Mieszka I, przyczyny i skutki chrystianizacji państwa oraz dokonaliśmy oceny znaczenia chrztu dla pozycji międzynarodowej Polski. Poznaliśmy źródła mówiące o początkach państwa Piastów i pracowaliśmy z mapą. Na koniec lekcji rozwiązaliśmy krótki test.

Życzę wszystkim uczniom wspaniałych ferii i udanego odpoczynku. Przypominam, ze następne zajęcia odbędą się  24 lutego.

27.01.2024 ‘’W świecie lektur’’.

Głównym celem ostatnich zajęć było zapoznanie się z fragmentami wybranych polskich lektur oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Przeczytaliśmy fragmenty ‘’W pustyni i w puszczy’’ Henryka Sienkiewicza, ‘’Przygody Sindbada Żeglarza’’ Bolesława Leśmiana oraz ‘’Duch starej kamienicy’’ Anny Onichimowskiej. Pracowaliśmy czytając głośno a następnie po cichu, ze zrozumieniem. Przeanalizowaliśmy przeczytany tekst, dokonaliśmy tłumaczenia trudnych zwrotów i ułożyliśmy zdania z wybranymi wyrazami. Chronologicznie układaliśmy wydarzenia. Wyszukaliśmy przymiotniki, ułożyliśmy epitety i poznaliśmy nowe związki frazeologiczne. Stworzyliśmy awatar jednego z bohaterów, który był niezwykle pomocny przy sporządzeniu charakterystyki postaci. Dużą część lekcji poświeciliśmy na opis bohaterów, mówiliśmy o ich wyglądzie zewnętrznym i cechach charakteru oraz wyrażaliśmy swoje opinie na ich temat.

Tego dnia, spotkaliśmy się też z klasą 8 na 15 minut na szkolnej auli, aby omówić szczegóły występu, który przygotowujemy na Dzień Polski. Ostatnie 20 minut przeznaczyliśmy na gry i quizy geograficzne.

20.01.2024 Na pierwszej lekcji powtórzyliśmy informacje zdobyte podczas ostatnich zajęć. Przy tej okazji porozmawialiśmy na temat okupacji hitlerowskiej w Polsce. Pracowaliśmy dla utrwalenia z mapą. Obejrzeliśmy nagranie na temat życia w okupowanej Polsce stworzone przez Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, po którym uczniowie samodzielnie rozwiązali krzyżówkę sprawdzającą wiedzę.

Na lekcji języka polskiego uczyliśmy się o nowoczesnych technologiach. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 52-55. Sporo dyskutowaliśmy na temat nowinek technologicznych, wyszukiwaliśmy za i przeciw użytkowaniu sprzętów elektronicznych. Przeczytaliśmy po cichu tekst ze str. 53 naszego podręcznika, który opowiadał o Polakach zasłużonych nauce i technice.

Znaczną część lekcji poświeciliśmy na tłumaczenie wyrażeń związanych z naszym tematem. Tłumaczyliśmy z języka angielskiego na polski i odwrotnie. Nauczyliśmy się też jak prawidłowo napisać instrukcję obsługi dowolnego urządzenia. Miało to na celu pracę nad formułowaniem poleceń, nakazów i zakazów oraz utrwalanie trybu rozkazującego w drugiej osobie liczby pojedynczej.

Na ostatniej lekcji zagraliśmy w grę ‘’Strzelecki. Podróż w nieznane’’ oraz analizowaliśmy kolejny fragment ‘’Kamizelki’’ Bolesława Prusa.

13.01.2024 Głównym tematem zajęć był Holocaust. Uczniowie zaprezentowali swoje prace domowe i wyjaśniali z jakimi odczuciami kojarzy im się ten termin. Po krótkim wprowadzeniu ze strony nauczyciela, zajęcia zostały podzielone na 2 części. W czasie pierwszej uczniowie obejrzeli film, natomiast w czasie drugiej pracowali w oparciu o materiały źródłowe.

Film, jaki obejrzeliśmy nosi tytuł ‘’Świadkowie – Obywatele RP w KL Auschwitz’’. Na jego podstawie uczniowie uzyskali podstawową wiedzę na temat historii powstania i funkcjonowania obozu w Oświęcimiu. Po obejrzeniu filmu podzieliliśmy się swoimi odczuciami. Omówiliśmy film, odwołując się do zadanych przed jego obejrzeniem pytań. Uczniowie pisemnie udzielili na nie odpowiedzi. Pracowaliśmy również z materiałami źródłowymi, z mapą i osią czasu. Czytaliśmy wspomnienia osób ocalałych.

Ostatnie 20 minut poświeciliśmy na grę edukacyjną o nazwie ‘’Strzelecki. Podróż w nieznane’’.

6.01.2024 Bezpieczeństwo w sieci. Rozpoczęliśmy od dyskusji klasowej, podczas której rozmawialiśmy o tym jak często korzystamy z Internetu, czy i w jaki sposób dbamy o swoją prywatność w Internecie, czy korzystamy z mediów społecznościowych. Wspólnie uznaliśmy, że Internet stał się nieodłącznym elementem naszego życia i przynosi dużo korzyści.  Może być ‘’oknem na świat ‘’. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach jakie ze sobą niesie. Mogą one wpłynąć na nasze życie prywatne, zawodowe czy społeczne. Wśród nich warto wymienić takie problemy, jak cyberprzemoc, kradzież danych osobowych, uzależnienie od sieci czy szerzenie tzw. fake newsów.

Po zakończonej dyskusji dokonaliśmy opisu obrazków związanych z tematem lekcji. Następnie przeczytaliśmy tekst pt. ‘’Sieć globalna- możliwości i wyzwania’’, który znaleźliśmy w podręczniku na str. 46. Dokonaliśmy analizy przeczytanego tekstu i wyjaśniliśmy trudne wyrazy. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 45-47.

Po przerwie śniadaniowej odświeżyliśmy informacje na temat przyimka. Zapisaliśmy krótką notatkę przypominającą do zeszytu i rozwiązaliśmy ćwiczenia utrwalające wiedzę (podręcznik str. 47). Dokonaliśmy również tłumaczenia zdań z języka polskiego na angielski i uzupełniliśmy ćwiczenia na str. 47-49.

Po krótkiej przerwie odbyło się ćwiczenie z rozumienia ze słuchu, z którym uczniowie świetnie sobie poradzili. Zapoznaliśmy się również z zasadami tworzenia wiadomości email.

Ostatnie 30 minut lekcji poświeciliśmy na czytanie fragmentu noweli ‘’Kamizelka’’ Bolesława Prusa.

Zadanie domowe: Zapisz w zeszycie notatkę wyjaśniającą termin Holokaust. Podręcznik: Zad. 6 oraz 6a, str. 49.

2.12.2023 Na pierwszej lekcji kontynuowaliśmy temat naszych ostatnich zajęć. Uczniowie przedstawili ciekawostki jakich dowiedzieli się na temat współpracy polsko-brytyjskiej. Mówiliśmy o złamaniu szyfru Enigmy, o założycielu sieci Tesco – Jacku Cohenie, który był synem polskich imigrantów oraz o polskich lotnikach. Wspomnieliśmy nazwiska Krystyny Skarbek i Josepha Conrada. Wykonaliśmy także ćwiczenie polegające na tłumaczeniu tekstu z języka angielskiego na polski.

Drugą lekcję rozpoczęliśmy od dyskusji klasowej na temat naszej przyszłości, planów i kariery zawodowej. Uczniowie opowiadali jakie przedmioty lubią najbardziej w szkole, jakie zawody wykonują ich najbliżsi, czy wiedzą co chcieliby robić w przyszłości. Następnie wyszukaliśmy 15 wyrazów w łamigłówce, które okazały się nazwami zawodów. Dopasowaliśmy te nazwy do ich opisów. Zagraliśmy także w grę, która nazwaliśmy ‘’zgadnij kto’’. Każdy z nas miał na czole losowo przyklejoną kartkę z nazwą zawodu. Gra polegała na tym aby zadać kolegom 4 pytania, pozwalające na rozszyfrowanie nazwy przyklejonego zawodu. To ćwiczenie umożliwiło nam również pracę nad prawidłowym formułowaniem pytań w języku polskim.

W międzyczasie do naszej szkoły zawitał niezwykle ważny gość, który miał prezenty dla każdego grzecznego ucznia i pracownika szkoły! Święty Mikołaj wzbudził w nas pozytywne uczucia i zostawił uśmiechy na naszych twarzach do końca dnia.

Po przewie śniadaniowej pracowaliśmy z podręcznikiem str. 40-44. Ćwiczyliśmy swobodną budowę zdania, praktykując koniugacje w I i III osobie liczby pojedynczej. Tworzyliśmy również zdania w trybie przypuszczającym. Na koniec lekcji przypomnieliśmy zasadę pisowni wielką literą.

Ostatnią godzinę poświęciliśmy na próbę świątecznego występu.

Zadanie domowe: Ułóż pytania do wywiadu z dowolną osoba, której zawód chciałabyś/chciałbyś wykonywać w przyszłości

25.11.2023 Na pierwszej lekcji spotkaliśmy się z klasą 8 oraz klasą GCSE, aby odbyć próbę przedstawienia świątecznego. Dopracowaliśmy szczegóły występu, poćwiczyliśmy dykcję i umiejętności aktorskie. Kolejną lekcją był język polski. Rozmawialiśmy o współpracy polsko- brytyjskiej. Sporą część lekcji poświęciliśmy na dyskusję. Uczniowie chętnie opowiadali o historii emigracyjnej swojej rodziny. Przeczytaliśmy tekst zatytułowany ‘’Polskie korzenie brytyjskiego sukcesu’’, który znaleźliśmy w podręczniku. Wyjaśniliśmy trudne wyrazy i odpowiedzieliśmy na pytania sprawdzające zrozumienie treści. Dokonaliśmy opisu obrazka. Przypomnieliśmy różnicę między faktem a opinią. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 34-37. Poświęciliśmy też 30 minut na zajęcia plastyczne, podczas których dekorowaliśmy słoiki na świąteczną loterię.  Na ostatniej lekcji spotkaliśmy się w szkolnej auli z kolegami i koleżankami ze wszystkich klas naszej szkoły. Odbyła się wspólna próba odśpiewania świątecznego utworu ‘’Skrzypi wóz’’. 

Zadanie domowe: Zad. 2, str.36-37

18.11.2023 Tematem naszej pierwszej lekcji było Powstanie Wielkopolskie. Na początku nawiązaliśmy do poprzednich zajęć. Rozmawialiśmy o utworzeniu wolnego państwa polskiego w 1918 roku, zwracając uwagę na to, że nie ustalono wtedy granic. Zapoznaliśmy się z mapą ziem polskich po odzyskaniu niepodległości. Ustaliliśmy, że Wielkopolska znajdowała się poza granicami odrodzonej Polski. Pozwoliło nam to wysnuć wniosek: na terenie Wielkopolski wybuchło powstanie. Omówiliśmy przebieg Powstania Wielkopolskiego, poznaliśmy jego przywódców, przyczyny wybuchu i skutki. Obejrzeliśmy krótki filmik na temat powstania. Następnie uczniowie uzupełnili kartę pracy.

Po długiej przerwie odbyła się lekcja języka polskiego, którą rozpoczęliśmy od dyskusji klasowej na temat przywiązania do Polski. Rozwijaliśmy umiejętność swobodnej wypowiedzi. Przeczytaliśmy i przetłumaczyliśmy tekst piosenki ‘’Jestem Polakiem’’, który znaleźliśmy w podręczniku. Rozwiązaliśmy szereg ćwiczeń do tekstu. Wciąż zajmowaliśmy się odmianą rzeczowników przez przypadki. W następną sobotę odbędzie się krótki test. Na ostatniej lekcji odbyła się próba świątecznego przedstawienia.

Zadanie domowe:

  1. Podręcznik, zad.4, str. 31 oraz zad. 6, str. 33
  2. Uczymy się na pamięć swojej roli na Jasełka
  3. W wolnej chwili słuchamy utworu ‘’Skrzypi woź’’ i uczymy się refrenu.

11.11.2023 W ubiegłą sobotę świętowaliśmy 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na pierwszej lekcji odbyła się ostatnia próba naszego występu. Przygotowaliśmy scenę na przedstawienie, sprawdziliśmy i przymierzyliśmy stroje i rekwizyty oraz poćwiczyliśmy dykcję. Po przerwie rozmawialiśmy na temat miłości do ojczyzny. Uczniowie ułożyli rozsypankę wyrazową i odpowiadali indywidualnie na pytania dotyczące patriotyzmu. Wysłuchaliśmy piosenki Dominika “Doniu” Grabowskiego pt. „Od urodzenia w sercach #niepodległa” która wzbudziła w nas piękne uczucia dumy z bycia Polakami. Odbył się również krótki wykład na temat drogi Polaków do wolności. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje prace na temat życia Józefa Piłsudskiego. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Natalia, która przygotowała piękny plakat oraz wykazała się imponującą wiedzą na wyżej wskazany temat. Ogromne brawa dla Natalii! Ostatnim ćwiczeniem na naszej lekcji było wyobrażenie sobie, że wyjeżdżamy w miejsce, gdzie nikt nigdy wcześniej nie słyszał o Polsce. Zadanie polegało na tym, aby wypisać jak najwięcej przedmiotów, które pomogą przedstawić naszą ojczyznę.

O godzinie 13:00 zebraliśmy się w szkolnej auli, gdzie rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie Narodowego Dnia Niepodległości. Pani Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie, po czym wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy.  Następnie wraz z kolegami i koleżankami z klasy ósmej, przedstawiliśmy interpretację utraty przez Polskę niepodległości, okresu zaborów oraz momentu odzyskania wolności. Był to niezwykle wzruszający występ.  Wszyscy, którzy wzięli w nim udział zasługują na szczególne uznanie. Serdecznie dziękuję naszym aktorom za serce włożone w przygotowanie przedstawienia oraz za zaangażowanie.

Zadanie domowe: Napisz list do objętej zaborami Polski.

4.11.2023 Bardzo miło było mi spotkać się ze wszystkimi uczniami po dwutygodniowej przerwie. Pierwsze zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej, gdzie mieliśmy okazję zorganizować próbę listopadowego występu. Tym razem ćwiczyliśmy wraz z klasą 8 na dużej scenie z tłem i nagłośnieniem. Po przerwie odbyła się lekcja języka polskiego na której przypomnieliśmy odmianę przez przypadki. Dla utrwalenia zapisaliśmy w zeszycie nazwy przypadków i ich pytania. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 28 i 29. Poznaliśmy też regułę odpowiedniego zastosowania zaimków ‘’tę’’ i ‘’tą’’. Na kolejnej lekcji uczniowie spotkali się z Panią Kamilą, która poprowadziła lekcję katechezy. Ostatnie 30 minut poświeciliśmy na spotkanie z Panią Agnieszką, która omówiła z nami plan Jasełek 2023. Próbowaliśmy również wykonać rekwizyty potrzebne na listopadowy występ. Część klasy zdecydowała się wykonać potrzebne przedmioty w domu, za co serdecznie dziękuję.

Zadanie domowe: 1.Proszę sporządzić notatkę o Jozefie Piłsudskim na następną lekcję. 2. Proszę nauczyć się na pamięć nazw przypadków i ich pytań.

14.10.2023 Na pierwszej lekcji spotkaliśmy się ponownie z klasą 8 aby odbyć próbę występu z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie odgrywali swoje role z dużym zaangażowaniem, pamiętali kolejność, pięknie pracowali nad dykcją. Jestem bardzo dumna ze wszystkich występujących.

Na lekcji języka polskiego rozwijaliśmy umiejętność mówienia o sobie, swoich zainteresowaniach i bliskich. Rozmawialiśmy o tym jak spędzamy wolny czas po szkole, czy potrafimy odpoczywać i jeśli tak to w jaki sposób. Przeczytaliśmy tekst z podręcznika pt. ‘’Bądź tu i teraz’’ autorstwa Maksi Kozinskiej, z którego nauczyliśmy się, że to w jaki sposób spędzamy czas wolny, bardzo wiele o nas mówi. Wyciągnęliśmy również bardzo ważny wniosek, mówiący że ciągłe rozpamiętywanie przeszłości nie jest zdrowe dla człowieka. Wyjaśniliśmy trudne wyrazy z tekstu i ułożyliśmy z nimi zdania. Następnie rozwiązaliśmy ćwiczenia w podręczniku str. 27-28.

W tym tygodniu nie ma zadania domowego. Zachęcam do poświecenia czasu na czytanie po polsku oraz na aktywny wypoczynek podczas przerwy.

7.10.2023 Na pierwszej lekcji spotkaliśmy się z klasą 8, aby po raz pierwszy wspólnie przećwiczyć scenariusz listopadowego występu. Ćwiczyliśmy dykcję oraz nasze umiejętności aktorskie. Dopracowaliśmy ostatecznie szczegóły każdej sceny.

Na lekcji historii rozmawialiśmy o polskich żołnierzach podczas II wojny światowej. Na początku wytłumaczyliśmy jak powstały polskie władze emigracyjne oraz jednostki wojskowe we Francji, Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. Rozmawialiśmy o 2 Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa i walkach Polaków pod Monte Cassino. Przypomnieliśmy kim był miś Wojtek, oficjalny żołnierz 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Następnie poznaliśmy inną jednostkę Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, która odegrała ważną rolę w walce z Niemcami na kontynencie europejskim, a była nią 1. Dywizja Pancerna, dowodzona przez gen. Stanisława Maczka. Żołnierze tej dywizji uczestniczyli w walkach na szlaku bojowym we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Wsławili się w bitwie pod Falaise. Uczniowie chętnie rozwiązywali ćwiczenia interaktywne związane z tematem lekcji. Uzupełnili kartę pracy oraz rozwiązali krzyżówkę. Pracowaliśmy również z tekstem czytając fragmenty książki W. Lasockiego, pt. ‘’Wojtek spod Monte Cassino. Opowieść o niezwykłym niedźwiedziu’’.

Zadanie domowe: Bardzo proszę poświecić czas na przeczytanie scenariusza występu ze zrozumieniem oraz nauczyć się swojej roli.

Zadanie z historii: proszę przeczytać w domu kartę pracy i przyswoić najważniejsze wiadomości

30.09.2023 Na pierwszej lekcji języka polskiego zajmowaliśmy się wciąż stroną czynną i bierną czasownika. Odegraliśmy mini scenki, które pozwoliły lepiej zrozumieć to zagadnienie. Następnie zapisaliśmy w zeszycie 10 zdań na powyższy temat, z wybranymi czasownikami. Tworzyliśmy też zdania w stronie biernej w języku angielskim i tłumaczyliśmy je na język polski.  Pracowaliśmy również z podręcznikiem, str. 19.

Po długiej przerwie odbyła się kolejna lekcja języka polskiego, na której rozmawialiśmy o tym dlaczego warto uczyć się języków, czy warto chodzić do polskiej szkoły oraz jakie są plusy i minusy uczęszczania. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 20-23. Przeczytaliśmy tekst opowiadający o polskiej szkole w Poole. Wyjaśniliśmy trudne wyrazy i dokonaliśmy jego interpretacji. Następnie przypomnieliśmy nazwy kierunków geograficznych oraz pracowaliśmy z mapą. 

Ostatnie pół godziny spędziliśmy ustalając szczegóły naszego występu, który przygotowujemy na 11 listopada.

Zadanie domowe: podręcznik, zad.7, str. 24 oraz zad.8a, str.25

23.09.2023 W ubiegłą sobotę gościliśmy w naszej klasie kolegów i koleżanki z klasy VIII. Zajęcia rozpoczęliśmy od lekcji historii, na której kontynuowaliśmy temat kampanii wrześniowej. Wspólnie powtórzyliśmy zdobytą do tej pory wiedzę, umożliwiając tym samym klasie VIII zrozumienie tematu. Następnie poznaliśmy fakty dotyczące bitwy nad Bzurą, obrony Warszawy oraz bitwy pod Kockiem. Po długiej przerwie klasa VIII udała się na zajęcia przygotowujące do egzaminu GCSE z języka polskiego, które prowadzi Pani Agnieszka Michalik. Klasa VII natomiast, wciąż przebywając w świecie historii, rozpoczęła ćwiczenie pt. ‘’Reportaż na żywo’’. Uczniowie mieli za zadanie wyobrazić sobie, że znajdują się na polu bitwy. Ćwiczenie polegało na tym, aby wcielając się w rolę reportera, przedstawić jak najwięcej faktów na temat wylosowanego przez siebie wydarzenia. Po ukończonym zadaniu odbył się quiz. Najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni plusami.

Na lekcji języka polskiego przypomnieliśmy części mowy, szerzej omawiając czasownik. Poznaliśmy stronę czynną i bierną czasownika. Wykonaliśmy szereg ćwiczeń w podręczniku. Proszę aby za tydzień uczniowie zabrali ze sobą na zajęcia kolorowe flamastry/kredki/farby.

Zadanie domowe: proszę uzupełnić brakujące ćwiczenia w podręczniku do strony 19.

16.09.2023 Na ostatnich zajęciach rozmawialiśmy o wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. Temat lekcji został zapisany na tablicy i zaszyfrowany przy użyciu szyfru Cezara. W kryptografii jest to jedna z najprostszych technik szyfrowania. Polega na zastępowaniu każdej litery zaszyfrowanego tekstu literą oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie. Aby odczytać temat należało zamiast podanych liter wstawić znaki znajdujące się w alfabecie 3 pozycje wcześniej (po lewej stronie). Brawa dla Leny i Laury, którym najszybciej udało się odszyfrować temat lekcji.

Na wstępie rozmawialiśmy o tym jak wyglądała scena polityczna Europy w 1939 roku. Przypomnieliśmy granice II Rzeczpospolitej pracując z mapą. Omówiliśmy roszczenia Hitlera wobec Polski i wyjaśniliśmy dlaczego największy konflikt w dziejach ludzkości, jakim była II wojna światowa, wybuchł właśnie na naszym terenie. Następnie przypomnieliśmy bohaterstwo walczących o Westerplatte oraz tragedię jaka spotkała zbombardowanych mieszkańców Wielunia. Ustaliliśmy, że 1 września Polska została zaatakowana jednocześnie z powietrza, lądu i wody. Obejrzeliśmy również film pt. ‘’Zobacz jak wyglądał 1 września 1939 roku’’.

Po przerwie śniadaniowej zajęliśmy się analizą źródeł historycznych. Przeczytaliśmy orędzie Prezydenta Ignacego Mościckiego, w którym wezwał naród do obrony kraju. Sporządziliśmy również notatkę z lekcji w zeszycie. Poznaliśmy tez szerzej historię obrońców Wizny wsłuchując się w słowa piosenki zespołu Sabaton pt. ‘’40:1’’. Temat kampanii wrześniowej będziemy kontynuować za tydzień.

Na lekcji języka polskiego pracowaliśmy z podręcznikiem str. 16-18. Ćwiczyliśmy opis obrazka oraz rozumienie ze słuchu.

Zadanie domowe: str. 18, zad. 4

9.09.2023 W ubiegłą sobotę rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Niezmiernie miło było spotkać się z uczniami i rodzicami. Jestem pewna, że w tym roku szkolnym, w nowym budynku, doświadczymy wielu motywujących momentów i nauka przyjdzie nam tu jeszcze łatwiej niż zwykle. Nasz dzień rozpoczęliśmy od spotkania na sali gimnastycznej, gdzie wysłuchaliśmy przemówienia Pani dyrektor, wspólnie odśpiewaliśmy hymn i zostaliśmy wydelegowani do klas. Uczniowie zapoznali się z nowym budynkiem i przypomnieli zasady pracy w klasie. Dłuższą chwilę rozmawialiśmy o wakacjach, naszych przeżyciach, doświadczeniach i emocjach. Po przerwie wybraliśmy się na podwórko szkolne, gdzie zagraliśmy w grę o nazwie ‘’refleks’’, która miała na celu wzmocnienie koncentracji i rozbudzenie pracy mózgu.

Po powrocie do klasy uczniowie dowiedzieli się, że 9 września jest Dniem Narodowego Czytania. Lekturą tegorocznej 12. odsłony jest ‘’Nad Niemnem’’ Elizy Orzeszkowej. Zanim zapoznaliśmy się z wybranym fragmentem powieści, uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat samej autorki lektury oraz tła historycznego dzieła. Czytanie było wyzwaniem dla uczniów, w tekście natknęliśmy się na wiele trudnych wyrazów. Po przerwie śniadaniowej podjęliśmy próbę nagrania czytania ‘’Nad Niemnem’’. Na ostatniej lekcji uczniowie dostali zadanie narysowania tego o czym przeczytali. Ćwiczenie zostało jednak utrudnione. Na hasło ‘’zmiana’’ każdy z uczniów oddał kartkę koledze siedzącemu obok i miał za zadanie kontynuować rysowanie czyjegoś obrazka. Ćwiczenie trwało do momentu, aż obrazek wrócił do właściciela.

Zadanie domowe dla chętnych: Proszę zapisać w zeszycie 5 faktów na temat Elizy Orzeszkowej.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.