Rok szkolny 2021/2022 w klasie VII

Wychowawca klasy: lic. Magdalena Dudek-Krzysztofińska i mgr Agnieszka Kidacka

22.01.2022 Zajęcia sobotnie rozpoczęliśmy lekcją języka polskiego, której tematem była książka. Zrealizowaliśmy materiał z podręcznika str. 194- 201. Zajęcia z języka polskiego zajęły nam 2 godziny lekcyjne.

Koleją lekcją była historia, podczas której przenieśliśmy się w czasie do epoki PRL-u. Tematem naszych zajęć było życie codzienne w tamtym okresie. Obejrzeliśmy filmik pt. „Czar PRL- jak to było w szkole?” i obejrzeliśmy prezentację. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek a także dyskutowaliśmy na temat absurdów z tamtego okresu.

Na ostatniej lekcji przypomnieliśmy sobie jak poprawnie napisać wypracowanie. Chłopcy zastanawiali się co mogliby napisać na temat życia codziennego w epoce PRL. Należało uwzględnić takie aspekty jak szkolnictwo, rozrywka oraz zakupy. Udało nam się po części stworzyć plan/zarys takiego wypracowania. Zajęcia będziemy kontynuować w najbliższą sobotę.

Zadanie domowe: podręcznik str. 202-210

15.01.2022 Nietypowo zajęcia rozpoczęliśmy lekcją geografii. Uczniowie zastanawiali się które miejsce w Polsce przywołuje u nich najmilsze wspomnienia, szukaliśmy tych miejsc na mapie. Przypomnieliśmy sobie podział administracyjny Polski, poznaliśmy polskie wyżyny, niziny i pojezierza, odwiedziliśmy wirtualnie przygraniczne miasta. Lekcja miała mieć charakter sprawdzający wiedzę, przypominający najważniejsze wiadomości. Popracowaliśmy z mapą szukając największych polskich rzek, dowiadując się przez jakie miasta one przepływają. Obejrzeliśmy też prezentację, gdzie oprócz map chłopcy mieli okazję zobaczyć mnóstwo zdjęć na temat omawiany na zajęciach. Zakończyliśmy rozwiązaniem quizów, dzięki którym utrwalaliśmy wiedzę na temat polskich miast wojewódzkich.
Na lekcji języka polskiego pracowaliśmy nad wersją odpowiedzi na listy, które uczniowie dostali od dzieci z Gniezna. Jeden z chłopców przygotował piękny list w domu, został więc poproszony o napisanie zamiast listu lub e-maila formalnego do urzędu prosząc o zmianę adresu.
Pisanie listu zajęło nam całą godzinę lekcyjną. Następnie odbyła się lekcja Katechezy, po której kontynuowaliśmy lekcje języka polskiego. Utrwaliliśmy wiedzę na temat pisania listu prywatnego i formalnego, a także tradycyjnie już, przeczytaliśmy głośno czytankę i odpowiedzieliśmy na zadane do tekstu pytania.

Zadanie domowe: ćwiczenia str. 186 i 187, ćwiczenie 7 z karty pracy. Osoby które nie oddały listu w zeszłym tygodniu proszę o oddanie ostatecznej wersji.
Zachęcam ponownie do korzystania ze szkolnej biblioteki.

8.01.2022 Nasze pierwsze zajęcia po świątecznej przerwie były bardzo intensywne. Rozpoczęliśmy je lekcją historii, podczas której omówiliśmy ustrój współczesnej Polski. Uczniowie poznali takie pojęcia jak demokracja, konstytucja czy trójpodział władzy. Dowiedzieli się też kto zajmuje w Polsce najważniejsze stanowiska oraz skąd w oficjalnej nazwie naszego kraju wziął się numer III. Poznali również uprawnienia sejmu i senatu, rządu oraz prezydenta. Obejrzeliśmy na ten temat filmik przygotowany przez Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii „DUCH” który to gorąco polecamy. Na koniec zajęć poznaliśmy wizerunek prezydentów Polski począwszy od 1922 roku.

Kolejną lekcja był język polski. Korzystając z naszego podręcznika ćwiczyliśmy głośne czytanie. Analizowaliśmy tekst Doroty Nowakowskiej pt. „Spotkanie z niewidomą koleżanką” i odpowiedzieliśmy na pytania. Uzupełniliśmy też szereg ćwiczeń językowych.

Po przerwie śniadaniowej odbył się 45-minutowy test z rozumienia ze słuchu, przygotowujący uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego. 

Zadanie domowe: proszę uzupełnić kartę pracy z historii oraz ćwiczenia str. 62-64

Chłopcy otrzymali listy od dzieci ze szkoły w Gnieźnie, na które chcielibyśmy odpowiedzieć. Proszę, aby każdy z chłopców przygotował swoją wersję odpowiedzi na swój list. 

4.12.2021

6.11.2021 Dzieci wzięły udział w kursie pierwszej pomocy, który poprowadziła Pani Agnieszka Michalik. Warto już od najmłodszych lat uświadamiać dzieci, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest tą najważniejszą i zawsze przydatną. Pani Agnieszka w ciekawy sposób przekazała dzieciom treści merytoryczne, jak również zaprezenowała ćwiczenia praktyczne, które miały usystematyzować zdobytą wiedzę. 

Po przerwie odbyła się lekcja jezyka polskiego, na której po raz pierwszy zapoznaliśmy się z materiałami dotyczącymi rozumienia ze słuchu na egzaminie GCSE z języka polskiego. Przykładowy egzamin potrwał 35 minut i składał się z części A, w której odpowiedzi należało zapisać w języku angielskim, oraz części B, w której odpowiadano w języku polskim. Chłopcy bez trudu poradzili sobie z tym tematem i zadeklarowali chęć przygotowań do GCSE z części mówionej i pisemnej w przyszłości.

Ostatnie dwie lekcje poprowadził Pan Adam Fidura, który zgodził się zaprezentować chłopcom podstawy programowania. Lekcje te wprowadziliśmy narazie niejako na próbę, pilotażowo a spotkały się one z ogromnym entuzjazmem dzieci. Bardzo istotny jest fakt, że szczegółowe słownictwo jakie chłopcy poznali wcześniej w tym temacie w języku angielskim, mogli na tych zajęciach poznac w języku polskim. Dzięki uprzejmości Pana Adama chłopcy mogą pracować na płytce Arduino, która jest popularnym zestawem do nauki elektroniki i programowania. Głównym założeniem autorów Arduino było udostępnienie małego i taniego zestawu uruchomieniowego, który na swoim pokładzie będzie zawierał niezbędne minimum do nauki programowania. Płytka ta powstała jako pomoc dydaktyczna dla włoskich studentów, szybko stała się jednak międzynarodowym hitem, który używany jest obecnie przez miliony osób z całego świata. 

Na zadanie domowe chłopcy proszeni są o stworzenie notatki o Józefie Piłsudskim. Bardzo proszę o zapisanie notatki w zeszycie oraz o zwrócenie uwagi na estetykę pisma i poprawność jezykową.

Zachęcam do wypożyczania książek ze szkolnej biblioteki.  

23.10.2021 Tematem pierwszej lekcji były „Czołgi drugiej wojny światowej”.
Zajęcia rozpoczęliśmy od zapoznania się z szyfrem Cezara. Uczniowie rozszyfrowali zakodowany przez nauczyciela temat lekcji i zapisali w karcie pracy. Następnie rozmawialiśmy o tym gdzie i kiedy powstały pierwsze znane czołgi. Poznaliśmy model „Little Willy” oraz Mark I. Uczniowie obejrzeli krótki filmik z czołgiem Mark I w roli głównej oraz prezentację na temat 5 najsłynniejszych czołgów z okresu II wojny światowej. Porównane zostały takie czołgi jak M4 Sherman, T-34, IS-II, Tiger (Panzerkampfwagen VI) oraz Panther (Panzerkampfwagen V).
Sporą część lekcji poświęciliśmy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i temu jakich czołgów używali.
Zaproponowano uczniom sklejenie modelu czołgu Cromwell IV.
Następnie uczniowie udali się na lekcję katechezy z ks. Zbigniewem. Dowiedzieli się tam jakie święto obchodzimy 1 i 2 listopada, czym są Zaduszki, Święto Zmarłych i Dzień Wszystkich Świętych, poruszono także wiele innych ciekawych zagadnień związanych z tym okresem.
Po długiej przerwie uczniowie udali sie na warsztaty plastyczne, gdzie wspólnie z innymi klasami tworzyli piękne znicze ze słoika, liści, patyczków, a także innych ozdob przyniesionych przez dzieci z domu.
Udało nam się również rozpocząć lekcję języka polskiego, na ktorej zaczęliśmy omawiać formy osobowe i bezosobowe czasownika. Temat będziemy kontynuować na następnych zajęciach.
Nie ma zadania domowego na okres ferii.
Życzę uczniom udanego wypoczynku.

9.10.2021 Zajęcia rozpoczęliśmy lekcją historii. Tym razem rozmawialiśmy o utworzeniu Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. Uczniowie dowiedzieli się kim był m.in. gen. Stanisław Maczek i jego 1 Dywizja Pancerna, gen. Władysław Anders i II Korpus Polski czy gen. Władysław Sikorski. Uczniom została zaprezentowana praca na powyżej wspomniany temat. Obejrzeliśmy też krótki filmik.

Na zadanie domowe z historii proszę o uzupełnienie tekstu w karcie pracy oraz rozwiązanie krzyżówki.

Podczas lekcji z języka polskiego pracowaliśmy z podręcznikiem. Analizowany był czytany głośno tekst. Rozwiązaliśmy szereg ćwiczeń. Omówiliśmy również błędy jakie powtarzały się podczas ostatniego dyktanda.

2.10.2021 Dwie pierwsze lekcje poświęciliśmy kampanii wrześniowej. Uczniowie obejrzeli przygotowaną wcześniej na ten temat prezentację i zapoznali się ze zdjęciami z tego okresu. Rozmawialiśmy o bohaterstwie obrońców Westerplatte, o tym jak dzielnie broniła się Poczta Gdańska oraz o bombardowaniu miasta Wieluń. Obejrzeliśmy też krótki film na temat obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku.

Zajęcia z języka polskiego rozpoczęliśmy od napisania krótkiego dyktanda. Następnie przeczytaliśmy fragment w podręczniku z utworu Małgorzaty Musierowicz pt. „Kłamczucha”. Uczniowie czytali z podziałem na role. Uzupełniliśmy ćwiczenia do strony 24. Dowiedzieliśmy się też czym jest zaproszenie oraz jak je poprawnie napisać.

Ostatnie 30 minut poświęciliśmy grze „Polska Luxtorpeda”, w której występują różne postaci i obiekty związane z polską kulturą, historią i przyrodą. Gra świetnie ćwiczy pamięć i refleks.

Zadanie domowe: Proszę uzupełnić kartę pracy z historii oraz pamiętać o codziennym uzupełnianiu tabelki ze słówkami. Język polski: zad. 3c str. 25, zad 4 str. 25, zad 5 i 6 str. 26 Zachęcam do korzystania z biblioteki szkolnej.

25.09.2021 Zajęcia rozpoczęliśmy lekcją historii. Poznaliśmy genezę oraz przebieg Powstania Warszawskiego. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem II Wojny Światowej oraz Powstaniem Warszawskim.

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Panią Hanną Ban-Oganowską, która jako dziecko przeżyła Powstanie Warszawskie. Pani Hanna opowiedziała naszym uczniom o swoich doświadczeniach w życiu codziennym podczas Powstania. Było to dla nich niezwykłe doświadczenie, gdyż nie codziennie można porozmawiać z naocznym świadkiem tego wydarzenia. Dziękujemy Pani Hannie za niezwykle ciekawy wykład.

Na zajęciach z języka polskiego kontynuowaliśmy temat z poprzednich zajęć. Uczniowie ponownie przeczytali czytankę „Zagubieni w lesie” oraz rozwiązali związane z nią ćwiczenia.

Przypomnieliśmy również jak buduje się zdania w języku polskim, czym jest szyk zdania, podmiot i orzeczenie.

11.09.2021 Na dzisiejszych zajęciach zapoznaliśmy się z programem nauczania na rok szkolny 2021/2022. Rozmawialiśmy o wakacjach i poznawaliśmy się. Przeczytaliśmy czytankę z podręcznika „Zagubieni w lesie” strona 6. Graliśmy także w grę z elementami edukacyjnymi ” Polska Luxtorpeda”.

Zadanie domowe: Podręcznik strona 5, zadanie 1 i 2. Ćwiczenie wyrazów z trudnością ortograficzną.

Dla chętnych: Codzienne czytanie. Wypracowanie „Moje wspomnienia z wakacji”.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.