Rok szkolny 2021/2022 w klasie VII

Wychowawca klasy: lic. Magdalena Dudek-Krzysztofińska i mgr Agnieszka Kidacka

11.06.2022 W pierwszą sobotę po przerwie przypominaliśmy materiał z języka polskiego, jaki przepracowaliśmy w tym roku szkolnym. Przypomnieliśmy czym jest podmiot i orzeczenie, jak napisać zaproszenie, podziękowanie i ogłoszenie w języku polskim, czym są nieosobowe formy czasownika oraz pisownię „nie” z różnymi częściami mowy. Następnie uczniowie rozpoczęli pracę z testem, który zaplanowaliśmy dokończyć w przyszłym tygodniu.

Kolejną lekcją było programowanie, na które chłopcy czekali z utęsknieniem. Lekcje prowadził Pan Adam Fidura i potrwały one 2 godziny. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością. Chłopcy byli w stanie samodzielnie stworzyć prosty program, które udzielał odpowiedzi na zadane w języku polskim pytania. Lekcje z Panem Adamem przynoszą chłopcom zawsze mnóstwo satysfakcji.

Ostatnie dwie godziny lekcyjne mieliśmy przyjemność spędzić w towarzystwie Pani Renaty Kamińskiej, autorki książki pt. „Hektor, psia opowieść”, która poprowadziła warsztaty z rozwoju empatii.

14.05.2022 Pierwszą lekcją tego dnia była geografia. Pracowaliśmy z mapą omawiając miasta Polski. Praca z mapą zajęła nam sporą część lekcji. Będziemy kontynuować takie zajęcia w czerwcu. Na drugiej lekcji obejrzeliśmy prezentację pt. „Najciekawsze miejsca w Polsce”. Próbowaliśmy te miejsca wskazać na mapie. Uczniowie poznali terminy takie jak: aglomeracja, migracje i przyrost naturalny. Następnie wspólnie stworzyliśmy quiz, korzystając z wiedzy zdobytej na lekcji.

Kolejne dwie godziny poświęciliśmy na próbę nadchodzącego występu, organizowanego na Dzień Polski oraz przećwiczyliśmy role do naszego przedstawienia CHO-PIN 2022.

Po przerwie kontynuowaliśmy lekcję geografii rozwiązując nasz quiz na platformie kahoot.

7.05.2022 Dwie pierwsze lekcje poświęciliśmy na próbę naszego przedstawienia pt. CHO-PIN 2022. Wszyscy uczniowie chętnie pracowali nad swoimi rolami, ćwiczyliśmy umiejętności aktorskie, dykcję oraz intonację. Następnie odbyła się lekcja języka polskiego. Tematem naszych zajęć była „Wielka Emigracja”. Skupiliśmy się na osobie Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. Obejrzeliśmy film na temat życia i twórczości tych dwojga wspaniałych Polaków. Przypomnieliśmy również najważniejsze fakty z życia Juliusza Słowackiego. Uczniowie uzupełnili szereg ćwiczeń interaktywnych.

Na lekcji historii kontynuowaliśmy temat Konfederacji Targowickiej próbując dokonać oceny tamtejszej sytuacji. Uczniowie świetnie zrozumieli temat. Padło mnóstwo ciekawych pytań i spostrzeżeń. Następnie krótko omówiliśmy przyczyny Wielkiej Emigracji wspominając powstanie listopadowe.

30.04.2022 Na pierwszej lekcji języka polskiego zajęliśmy się czytaniem i analizą fragmentu „Bajek robotów” Stanisława Lema. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 172- 177. Na następnej lekcji kontynuowaliśmy temat rozwiązując ćwiczenia. Poznaliśmy wiele ciekawostek na temat samych robotów.

Na trzeciej lekcji odbyła się nasza pierwsza duża próba do szkolnego przedstawienia. Towarzyszyli nam uczniowie z klasy V i VI. 

Tematem dwóch ostatnich lekcji historii było: Jak naprawić Rzeczpospolitą? Boje o Konstytucję 3 maja. Na początku lekcji odsłuchaliśmy mazurka 3 maja „Witaj majowa jutrzenko”. Następnie rozmawialiśmy o tym jak doszło do upadku Rzeczypospolitej. Przypomnieliśmy w którym roku Polska połączyła się unią z Litwą, w jakiej pozycji znajdowała się wtedy Rzeczpospolita Obojga Narodów na arenie europejskiej, jakie były najważniejsze instytucje w państwie, co doprowadziło do osłabienia sytuacji kraju w XVIII wieku. Analizowaliśmy mapę Europy z XVI wieku i porównaliśmy ją z mapą Europy z XVIII wieku. Rozmawialiśmy również o przyczynach I rozbioru Rzeczypospolitej. Następnie rozmawialiśmy o tym jak Polacy starali się poprawić sytuację w kraju, co robili, jak reagowali po I rozbiorze Polski. Dowiedzieliśmy się również jakie zmiany wprowadzała Konstytucja 3 maja, czym było liberum veto i Sejm Wielki.

Pracowaliśmy z kartą pracy. Korzystaliśmy z ćwiczeń interaktywnych online dostępnych na portalu „Historia dla Polonii”.

Zadanie domowe: Bardzo proszę, aby w sobotę każdy z chłopców npotrafił przynajmniej bezbłędnie czytać swoje role.  Osoby, które mają tylko kilka zdań proszone są, aby nauczyły się na pamięć. 

Podręcznik, ćwiczenia str. 181- 182. 

Karta pracy z historii: Odpowiedz na pytania: Jak długo obowiązywała Konstytucja 3 maja? Czym była tzw. Konfederacja targowicka?

2.04.2022 Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania scenariusza spektaklu o Fryderyku Chopinie. Następnie zapoznaliśmy się z przykładami twórczości Ignacego Krasickiego. Rozmawialiśmy także o roli dziadkow w życiu rodziny. Odczytaliśmy tekst z podręcznika zatytułowany”Nie tylko kochają „o relacji dziadków z wnukami. Na koniec zajęć tworzyliśmy kartki na Wielkanoc.

Zadanie domowe to nauka na pamięć przydzielonej roli ze scenariusza. Podręcznik strona 87 zadanie 1 i 2.

19.03.2022 Naszą pierwszą lekcją tego dnia była geografia, podczas której zapoznaliśmy się z tematem „Bogactwa naturalne Polski”. Na wstępie zastanowiliśmy się czym są bogactwa naturalne, co oznaczają terminy: źródła odnawialne i nieodnawialne oraz jak dzielimy surowce mineralne. Pracowaliśmy z mapą dostępną na platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki (adres strony: https://zpe.gov.pl/a/DRIy2dF00), gdzie szukaliśmy miejsc występowania surowców w Polsce. Obejrzeliśmy również filmik pt. „Co znajduje się pod powierzchnią Polski” z którego dowiedzieliśmy się między innymi, ile milionów ton kopalin wydobywa się w Polsce w skali roku, jakie procesy doprowadziły do powstania takiego surowca jak węgiel, gdzie leży Bałtów na mapie Polski i z czego słynie, oraz kim był Ignacy Łukasiewicz i czego dokonał. Lekcja geografii zajęła nam 2 godziny lekcyjne. Po długiej przerwie odbyła się lekcja języka polskiego na której ćwiczyliśmy umiejętność redagowania pism użytkowych. Skupiliśmy się głównie na pisaniu pozdrowień. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 123-126. Ostatnią lekcją tego dnia były zajęcia artystyczne na których zapoznaliśmy się ze scenariuszem do przedstawienia o Fryderyku Chopinie, które to mamy nadzieję wystawić jeszcze w tym roku szkolnym. 

W tym tygodniu nie ma zadania domowego, zachęcam za to do regularnego czytania w języku polskim.  

12.03.2022 Zajęcia rozpoczęliśmy lekcją języka polskiego na której poznaliśmy życie i twórczość Jana Kochanowskiego. Przeczytaliśmy opowiadanie edukacyjne autorstwa Alicji Mikulskiej, z którego chłopcy dowiedzieli się więcej na temat życia prywatnego poety oraz poznali jakie utwory tworzył. Na koniec lekcji chłopcy rozwiązali test sprawdzający wiedzę, który wypadł niemal bezbłędnie. Na kolejnej lekcji kontynuowaliśmy temat omawiając fraszkę „Na lipę”. Wysłuchaliśmy nagrania recytacji fraszki w wykonaniu Doroty Godzic-Banaś i uzupełniliśmy brakujące wyrazy w tekście. Chłopcy dokonali analizy fraszki zwracając uwagę na nietypowe słowa zawarte w utworze. W taki to sposób poznaliśmy archaizmy, którymi zajmowaliśmy się przez resztę lekcji. Po przerwie uzupełniliśmy zadania z podręcznika str. 118-123.

Na ostatnich dwóch godzinach lekcyjnych kontynuowaliśmy przygotowania do egzaminu GCSE z języka polskiego. Skupiliśmy się na opisie obrazka oraz na ćwiczeniu zaaranżowanych scenek. Korzystaliśmy z materiałów próbnych opublikowanych przez AQA.

Zadanie domowe: karta pracy pt. „poetycka partia” oraz krzyżówka o Janie Kochanowskim

5.03.2022 Bardzo miło było mi przywitać chłopców po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że wszystkim udało się wypocząć podczas ferii. Zajęcia rozpoczęliśmy lekcją wychowawczą podczas której rozmawialiśmy o obecnej sytuacji w Ukrainie. Poświęciliśmy czas na rozmowę o towarzyszących nam uczuciach i obawach. To bardzo ważne, aby dać dzieciom możliwość porozmawiania na trudne tematy i aby rozmowa odbyła się w bezpiecznej relacji i przestrzeni. Istotne jest, aby potrafić nazwać własne uczucia i nie bać się o nich mówić. Przeczytaliśmy bajkę filozoficzną „Ślepiec i paralityk”, z której wyciągnęliśmy wniosek, że siłą ludzi jest wzajemna pomoc. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: Czy solidarność jest tylko indywidualna? Czy nie powinna również łączyć narodów? W jaki sposób społeczeństwo, kraj zwracają na to uwagę w dzisiejszych czasach? Jak my możemy pomóc dzisiaj Ukrainie?

Po przerwie odbyła się lekcja języka polskiego. Tematem lekcji było: „Lipy kwitną” – czytanie i analiza fragmentu powieści „Kto mi dał skrzydła” Janiny Porazińskiej. Odmiana rzeczowników z końcówką- anin. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 108- 114. Przeczytaliśmy fragment powieści z podziałem na role i dokonaliśmy jego analizy. Dowiedzieliśmy się z przeczytanego tekstu kim był Jan Kochanowski, pracowaliśmy z mapą szukając miejsc związanych z jego życiem. Na następnych zajęciach zajmiemy się twórczością poety.

Na ostatniej lekcji zaczęliśmy przygotowywać się do części mówionej egzaminu GCSE. Ćwiczyliśmy opis obrazka. Ten temat będziemy również kontynuować za tydzień.

Zadanie domowe: podręcznik str. 114-115, oraz zaległe z zeszłego tygodnia: Utworzyć padlet na temat życia i twórczości Juliusza Słowackiego (gdyby w tym temacie pojawiły się jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt na grupie Whatsup).

Zachęcam do korzystania z biblioteki szkolnej.

5.02.2022 Zajęcia rozpoczęliśmy lekcją języka polskiego. Zrealizowaliśmy materiał z podręcznika str. 68- 77. Ćwiczyliśmy głośne czytanie z podziałem na role, korzystając z tekstu Ewy Nowak pt. „Gdzie jest mój pies”? Następnie rozmawialiśmy na temat frazeologizmów. Redagowaliśmy teksty, tłumaczyliśmy idiomy z języka angielskiego na polski, rozwiązaliśmy krzyżówkę oraz poznaliśmy znaczenie terminu frazeologizm.

Następnie uczniowie udali się na przerwę śniadaniową, po której odbył się apel podczas którego zostały wręczone dyplomy dla najbardziej zasłużonych uczniów. W klasie VII dyplom i skromną nagrodę otrzymał Feliks, któremu jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Po apelu chłopcy spotkali się z Panem Adamem Fidurą, który na 2 ostatnich godzinach lekcyjnych poprowadził zajęcia z programowania.

Zadanie domowe: zad. 5,6 i 7 str. 76 oraz karta pracy: załącznik nr 4    

29.01.2022 Tematem przewodnim naszych zajęć był Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który obchodzono na świecie 27 stycznia. Jest to trudny temat, wywołujący mnóstwo emocji, wymagający powagi i refleksji.

Pierwsza część naszych zajęć miała charakter rozmowy kierowanej. Przeanalizowaliśmy sam termin „holokaust” i jego pochodzenie, przypomnieliśmy kogo dotyczył. Padło kilka wartych uwagi pytań jak: dlaczego ludzie uczestniczyli w tych zbrodniach? Co nimi kierowało? Jak Żydzi reagowali na prześladowania? Następnie dowiedzieliśmy się więcej na temat samych Żydów, kim byli, skąd wzięli się w Europie, skąd wzięła się nienawiść Niemców do Żydów. Poznaliśmy też krótkie sylwetki kilku znanych Polaków o korzeniach żydowskich. Rozmawialiśmy na temat mniejszości narodowych żyjących w Polsce i Niemczech przed wybuchem II wojny światowej.  

Starając się zrozumieć temat Holokaustu nie można nie wspomnieć o sytuacji politycznej Niemiec w latach 30tych, kluczowym momencie dojścia Adolfa Hitlera do władzy, ustawach norymberskich i nocy kryształowej. Wyżej wymienione zagadnienia omówił nauczyciel.

Następnie rozmawialiśmy na temat obozu koncentracyjnego w Auschwitz oraz Auschwitz Birkenau. Dowiedzieliśmy się czym był obóz koncentracyjny, kto ginął w Auschwitz oraz jak wyglądał przeciętny dzień więźnia obozu.

Na koniec obejrzeliśmy film o Rudce Laskier, którą nazwano polską Anną Frank. Kilka lat temu świat dowiedział się o pamiętniku Rudki, pisanym przez kilka miesięcy podczas jej pobytu w getcie w Będzinie. Rudka zginęła w Auschwitz mając jedynie 14 lat. Dziewczynka zapisywała w zeszycie swoje przemyślenia, odczucia, a przede wszystkim opisy spotkań z przyjaciółmi; relacjonowała także swoje pierwsze zauroczenia miłosne. W pamiętniku o samym życiu getta będzińskiego jest niewiele, a autorka odnosi się głównie do swoich prywatnych przeżyć i tego, co sama widziała. W treści wpisów pojawiają się też jej rówieśnicy. Film o Rudce Laskier pozwolił przybliżyć w jakimś stopniu temat holokaustu na konkretnym przykładzie, nakłonił do głębszych przemyśleń, refleksji, utożsamienia się z ofiarą.

Na 2 ostatnich lekcjach pracowaliśmy z podręcznikiem omawiając temat ochrony środowiska. 

Zadanie domowe: proszę uzupełnić kartę pracy.

22.01.2022 Zajęcia sobotnie rozpoczęliśmy lekcją języka polskiego, której tematem była książka. Zrealizowaliśmy materiał z podręcznika str. 194- 201. Zajęcia z języka polskiego zajęły nam 2 godziny lekcyjne.

Koleją lekcją była historia, podczas której przenieśliśmy się w czasie do epoki PRL-u. Tematem naszych zajęć było życie codzienne w tamtym okresie. Obejrzeliśmy filmik pt. „Czar PRL- jak to było w szkole?” i obejrzeliśmy prezentację. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek, a także dyskutowaliśmy na temat absurdów z tamtego okresu.

Na ostatniej lekcji przypomnieliśmy sobie jak poprawnie napisać wypracowanie. Chłopcy zastanawiali się co mogliby napisać na temat życia codziennego w epoce PRL. Należało uwzględnić takie aspekty jak szkolnictwo, rozrywka oraz zakupy. Udało nam się po części stworzyć plan/zarys takiego wypracowania. Zajęcia będziemy kontynuować w najbliższą sobotę.

Zadanie domowe: podręcznik str. 202-210

15.01.2022 Nietypowo zajęcia rozpoczęliśmy lekcją geografii. Uczniowie zastanawiali się które miejsce w Polsce przywołuje u nich najmilsze wspomnienia, szukaliśmy tych miejsc na mapie. Przypomnieliśmy sobie podział administracyjny Polski, poznaliśmy polskie wyżyny, niziny i pojezierza, odwiedziliśmy wirtualnie przygraniczne miasta. Lekcja miała mieć charakter sprawdzający wiedzę, przypominający najważniejsze wiadomości. Popracowaliśmy z mapą szukając największych polskich rzek, dowiadując się przez jakie miasta one przepływają. Obejrzeliśmy też prezentację, gdzie oprócz map chłopcy mieli okazję zobaczyć mnóstwo zdjęć na temat omawiany na zajęciach. Zakończyliśmy rozwiązaniem quizów, dzięki którym utrwalaliśmy wiedzę na temat polskich miast wojewódzkich.
Na lekcji języka polskiego pracowaliśmy nad wersją odpowiedzi na listy, które uczniowie dostali od dzieci z Gniezna. Jeden z chłopców przygotował piękny list w domu, został więc poproszony o napisanie zamiast listu lub e-maila formalnego do urzędu prosząc o zmianę adresu.
Pisanie listu zajęło nam całą godzinę lekcyjną. Następnie odbyła się lekcja Katechezy, po której kontynuowaliśmy lekcje języka polskiego. Utrwaliliśmy wiedzę na temat pisania listu prywatnego i formalnego, a także tradycyjnie już, przeczytaliśmy głośno czytankę i odpowiedzieliśmy na zadane do tekstu pytania.

Zadanie domowe: ćwiczenia str. 186 i 187, ćwiczenie 7 z karty pracy. Osoby które nie oddały listu w zeszłym tygodniu proszę o oddanie ostatecznej wersji.
Zachęcam ponownie do korzystania ze szkolnej biblioteki.

8.01.2022 Nasze pierwsze zajęcia po świątecznej przerwie były bardzo intensywne. Rozpoczęliśmy je lekcją historii, podczas której omówiliśmy ustrój współczesnej Polski. Uczniowie poznali takie pojęcia jak demokracja, konstytucja czy trójpodział władzy. Dowiedzieli się też kto zajmuje w Polsce najważniejsze stanowiska oraz skąd w oficjalnej nazwie naszego kraju wziął się numer III. Poznali również uprawnienia sejmu i senatu, rządu oraz prezydenta. Obejrzeliśmy na ten temat filmik przygotowany przez Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii „DUCH” który to gorąco polecamy. Na koniec zajęć poznaliśmy wizerunek prezydentów Polski począwszy od 1922 roku.

Kolejną lekcja był język polski. Korzystając z naszego podręcznika ćwiczyliśmy głośne czytanie. Analizowaliśmy tekst Doroty Nowakowskiej pt. „Spotkanie z niewidomą koleżanką” i odpowiedzieliśmy na pytania. Uzupełniliśmy też szereg ćwiczeń językowych.

Po przerwie śniadaniowej odbył się 45-minutowy test z rozumienia ze słuchu, przygotowujący uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego. 

Zadanie domowe: proszę uzupełnić kartę pracy z historii oraz ćwiczenia str. 62-64

Chłopcy otrzymali listy od dzieci ze szkoły w Gnieźnie, na które chcielibyśmy odpowiedzieć. Proszę, aby każdy z chłopców przygotował swoją wersję odpowiedzi na swój list. 

4.12.2021

6.11.2021 Dzieci wzięły udział w kursie pierwszej pomocy, który poprowadziła Pani Agnieszka Michalik. Warto już od najmłodszych lat uświadamiać dzieci, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest tą najważniejszą i zawsze przydatną. Pani Agnieszka w ciekawy sposób przekazała dzieciom treści merytoryczne, jak również zaprezenowała ćwiczenia praktyczne, które miały usystematyzować zdobytą wiedzę. 

Po przerwie odbyła się lekcja jezyka polskiego, na której po raz pierwszy zapoznaliśmy się z materiałami dotyczącymi rozumienia ze słuchu na egzaminie GCSE z języka polskiego. Przykładowy egzamin potrwał 35 minut i składał się z części A, w której odpowiedzi należało zapisać w języku angielskim, oraz części B, w której odpowiadano w języku polskim. Chłopcy bez trudu poradzili sobie z tym tematem i zadeklarowali chęć przygotowań do GCSE z części mówionej i pisemnej w przyszłości.

Ostatnie dwie lekcje poprowadził Pan Adam Fidura, który zgodził się zaprezentować chłopcom podstawy programowania. Lekcje te wprowadziliśmy narazie niejako na próbę, pilotażowo a spotkały się one z ogromnym entuzjazmem dzieci. Bardzo istotny jest fakt, że szczegółowe słownictwo jakie chłopcy poznali wcześniej w tym temacie w języku angielskim, mogli na tych zajęciach poznac w języku polskim. Dzięki uprzejmości Pana Adama chłopcy mogą pracować na płytce Arduino, która jest popularnym zestawem do nauki elektroniki i programowania. Głównym założeniem autorów Arduino było udostępnienie małego i taniego zestawu uruchomieniowego, który na swoim pokładzie będzie zawierał niezbędne minimum do nauki programowania. Płytka ta powstała jako pomoc dydaktyczna dla włoskich studentów, szybko stała się jednak międzynarodowym hitem, który używany jest obecnie przez miliony osób z całego świata. 

Na zadanie domowe chłopcy proszeni są o stworzenie notatki o Józefie Piłsudskim. Bardzo proszę o zapisanie notatki w zeszycie oraz o zwrócenie uwagi na estetykę pisma i poprawność jezykową.

Zachęcam do wypożyczania książek ze szkolnej biblioteki.  

23.10.2021 Tematem pierwszej lekcji były „Czołgi drugiej wojny światowej”.
Zajęcia rozpoczęliśmy od zapoznania się z szyfrem Cezara. Uczniowie rozszyfrowali zakodowany przez nauczyciela temat lekcji i zapisali w karcie pracy. Następnie rozmawialiśmy o tym gdzie i kiedy powstały pierwsze znane czołgi. Poznaliśmy model „Little Willy” oraz Mark I. Uczniowie obejrzeli krótki filmik z czołgiem Mark I w roli głównej oraz prezentację na temat 5 najsłynniejszych czołgów z okresu II wojny światowej. Porównane zostały takie czołgi jak M4 Sherman, T-34, IS-II, Tiger (Panzerkampfwagen VI) oraz Panther (Panzerkampfwagen V).
Sporą część lekcji poświęciliśmy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i temu jakich czołgów używali.
Zaproponowano uczniom sklejenie modelu czołgu Cromwell IV.
Następnie uczniowie udali się na lekcję katechezy z ks. Zbigniewem. Dowiedzieli się tam jakie święto obchodzimy 1 i 2 listopada, czym są Zaduszki, Święto Zmarłych i Dzień Wszystkich Świętych, poruszono także wiele innych ciekawych zagadnień związanych z tym okresem.
Po długiej przerwie uczniowie udali sie na warsztaty plastyczne, gdzie wspólnie z innymi klasami tworzyli piękne znicze ze słoika, liści, patyczków, a także innych ozdob przyniesionych przez dzieci z domu.
Udało nam się również rozpocząć lekcję języka polskiego, na ktorej zaczęliśmy omawiać formy osobowe i bezosobowe czasownika. Temat będziemy kontynuować na następnych zajęciach.
Nie ma zadania domowego na okres ferii.
Życzę uczniom udanego wypoczynku.

9.10.2021 Zajęcia rozpoczęliśmy lekcją historii. Tym razem rozmawialiśmy o utworzeniu Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. Uczniowie dowiedzieli się kim był m.in. gen. Stanisław Maczek i jego 1 Dywizja Pancerna, gen. Władysław Anders i II Korpus Polski czy gen. Władysław Sikorski. Uczniom została zaprezentowana praca na powyżej wspomniany temat. Obejrzeliśmy też krótki filmik.

Na zadanie domowe z historii proszę o uzupełnienie tekstu w karcie pracy oraz rozwiązanie krzyżówki.

Podczas lekcji z języka polskiego pracowaliśmy z podręcznikiem. Analizowany był czytany głośno tekst. Rozwiązaliśmy szereg ćwiczeń. Omówiliśmy również błędy jakie powtarzały się podczas ostatniego dyktanda.

2.10.2021 Dwie pierwsze lekcje poświęciliśmy kampanii wrześniowej. Uczniowie obejrzeli przygotowaną wcześniej na ten temat prezentację i zapoznali się ze zdjęciami z tego okresu. Rozmawialiśmy o bohaterstwie obrońców Westerplatte, o tym jak dzielnie broniła się Poczta Gdańska oraz o bombardowaniu miasta Wieluń. Obejrzeliśmy też krótki film na temat obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku.

Zajęcia z języka polskiego rozpoczęliśmy od napisania krótkiego dyktanda. Następnie przeczytaliśmy fragment w podręczniku z utworu Małgorzaty Musierowicz pt. „Kłamczucha”. Uczniowie czytali z podziałem na role. Uzupełniliśmy ćwiczenia do strony 24. Dowiedzieliśmy się też czym jest zaproszenie oraz jak je poprawnie napisać.

Ostatnie 30 minut poświęciliśmy grze „Polska Luxtorpeda”, w której występują różne postaci i obiekty związane z polską kulturą, historią i przyrodą. Gra świetnie ćwiczy pamięć i refleks.

Zadanie domowe: Proszę uzupełnić kartę pracy z historii oraz pamiętać o codziennym uzupełnianiu tabelki ze słówkami. Język polski: zad. 3c str. 25, zad 4 str. 25, zad 5 i 6 str. 26 Zachęcam do korzystania z biblioteki szkolnej.

25.09.2021 Zajęcia rozpoczęliśmy lekcją historii. Poznaliśmy genezę oraz przebieg Powstania Warszawskiego. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem II Wojny Światowej oraz Powstaniem Warszawskim.

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Panią Hanną Ban-Oganowską, która jako dziecko przeżyła Powstanie Warszawskie. Pani Hanna opowiedziała naszym uczniom o swoich doświadczeniach w życiu codziennym podczas Powstania. Było to dla nich niezwykłe doświadczenie, gdyż nie codziennie można porozmawiać z naocznym świadkiem tego wydarzenia. Dziękujemy Pani Hannie za niezwykle ciekawy wykład.

Na zajęciach z języka polskiego kontynuowaliśmy temat z poprzednich zajęć. Uczniowie ponownie przeczytali czytankę „Zagubieni w lesie” oraz rozwiązali związane z nią ćwiczenia.

Przypomnieliśmy również jak buduje się zdania w języku polskim, czym jest szyk zdania, podmiot i orzeczenie.

11.09.2021 Na dzisiejszych zajęciach zapoznaliśmy się z programem nauczania na rok szkolny 2021/2022. Rozmawialiśmy o wakacjach i poznawaliśmy się. Przeczytaliśmy czytankę z podręcznika „Zagubieni w lesie” strona 6. Graliśmy także w grę z elementami edukacyjnymi ” Polska Luxtorpeda”.

Zadanie domowe: Podręcznik strona 5, zadanie 1 i 2. Ćwiczenie wyrazów z trudnością ortograficzną.

Dla chętnych: Codzienne czytanie. Wypracowanie „Moje wspomnienia z wakacji”.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.