Rok szkolny 2023/2024 w klasie 6

Nauczyciel: Pani Monika Janowska

23.03.2024 Zajęcia rozpoczęliśmy od próby do majowej uroczystości. Następnie malowaliśmy nasze prace wykonane wcześniej z gliny, jednocześnie słuchając kolejnych rozdziałów książki “TOPR o psie, który został ratownikiem.” Po przerwie wspólnie przeczytaliśmy “Katarynkę” B. Prusa, a następnie obejrzeliśmy ekranizację książki. 

16.03.2024 Dzień rozpoczęliśmy razem z klasą czwartą, od próby naszego występu na Dzień Polski. Na drugiej lekcji wzięliśmy udział w warsztatach z ilustratorką książek panią Ag Jatkowską. Po przerwie na drugie śniadanie powtórzyliśmy części mowy, następnie przeczytaliśmy i omówiliśmy legendę pt. „Złota Kaczka”. Na ostatniej lekcji napisaliśmy krótkie dyktando, które wypadło bardzo dobrze.

9.03.2024 Powtórzyliśmy wiadomości dotyczące  przymiotnika. Na drugiej lekcji wzięliśmy udział we wspólnej próbie z klasą czwartą. Po długiej przerwie, słuchając audiobooka “Szatan z siódmej klasy”, wykonywaliśmy nasze projekty z gliny.

Praca domowa: Przeczytać przynajmniej dwa razy “Zagadkę dziewiątą” z książki “Detektyw Pozytywka”, a następnie odpowiedzieć na pytania:

  1. Jakie hobby ma Detektyw Pozytywka?
  2. Jakiej broni czasami używa Detektyw Pozytywka? (przed kim się broni)
  3. Jakie wady mają czekoladki? (uzasadnij)
  4. Kto, według Pani Majewskiej, próbował ją otruć i z czyją pomocą?
  5. Cóż się stało i dlaczego detektyw Pozytywka poszedł do apteki po węgiel?
  6. Co to za węgiel?

Poproszę o odpowiedzi całymi zdaniami! 

2.03.2024 Zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnej próby z klasą czwartą. Były to pierwsze zajęcia poświęcone przygotowaniom do tegorocznego Dnia Polskiego. Na kolejnej lekcji rozpoczęliśmy wspólną charakterystykę Adama Cisowskiego, bohatera omawianej obecnie lektury. Na trzeciej lekcji udaliśmy się na wizytę do biblioteki. Pod koniec dnia przeczytaliśmy “Zagadkę ósmą” z książki “Detektyw Pozytywka” oraz wysłuchaliśmy pierwszych trzech rozdziałów książki “TOPR o psie, który został ratownikiem” Beaty Sabały- Zielińskiej.

24.02.2024 Pracowaliśmy z podręcznikiem, przypominając sobie wiadomości o przymiotniku, strona 111 -114. 

Po drugiej godzinie lekcyjnej uczestniczyliśmy w warsztatach z pisarką Elżbietą Dziedzic, autorką książki “Marika i Bazyli. Arktyczna przygoda”.

Na kolejnych lekcjach rozpoczęliśmy czytanie streszczenia lektury “Szatan z siódmej klasy” jako przygotowanie do charakterystyki głównego bohatera oraz sporządzenia planu wydarzeń.  

3.02.2024 Na ostatnich zajęciach przed feriami powtórzyliśmy z podręcznika wiadomości o przyimkach. Zapoznaliśmy się z sylwetką Kornela Makuszyńskiego, autora książki “Szatan z siódmej klasy”. Na sali gimnastycznej powtórzyliśmy sobie wszystkie części mowy oraz odmianę przez przypadki. 

Na koniec obejrzeliśmy ekranizację “Szatana z siódmej klasy” 1960r. 

27.01.2024 Utrwaliliśmy wiadomości dotyczące dotychczas poznanych części mowy. Przypomnieliśmy sobie sylwetkę Henryka Sienkiewicza  oraz poznane gatunki literackie.
Na ostatniej godzinie obejrzeliśmy ekranizację baśni przeczytanych na poprzednich zajęciach.

20.01.2024 Powtórzyliśmy części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik. Poznaliśmy również nową cześć mowy – przyimek. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 96-99 utrwalając wiedzę dotyczącą przyimka. Przeczytaliśmy i omówiliśmy 2 baśnie “Szklana góra ” i “Dwanaście miesięcy”.
Rozmawialiśmy także o tym jak lubimy spędzać wolny czas.

13.01.2024 Przypomnieliśmy sobie krótko sylwetkę Henryka Sienkiewicza w związku z omawianiem lektury “W pustyni i w puszczy”. Zapoznaliśmy się z gatunkiem literackim: powieść przygodowo-podróżnicza. Sporządziliśmy plakaty: PORWANO DZIECI !!!! Na koniec zajęć omówiliśmy sposób pisania charaktarestyki postaci.

Praca domowa: sporządzić krótką charakterystykę wybranej  postaci z książki.

6.01.2024 Nowy Rok powitaliśmy drugą częścią filmu “Magiczne drzewo”, w ten sposób pożeganliśmy się z adaptacją lektury Andrzeja Maleszki. Część ucznów miała okazję porównać książkę do jej wersji filmowej. Wszyscy zastanawialiśmy się nad pytaniem:  Czy warto przeczyać książkę przed obejrzeniem jej ekranizacji?

Na kolejnej lekcji zapoznaliśmy się z pojęciem rodzaju literackiego i postaraliśmy się zidentyfikować dotychczas omówione gatunki literackie: bajka, legenda.

Kolejnym gatunkiem, z jakim się zapoznaliśmy, jest powieść przygodowa ” W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Po zapoznaniu się z sylwetką polskiego noblisty i autora powieści Henryka Sienkiewicza, obejrzeliśmy inscenizację filmową lektury z 2001 roku.

25.11.2023 Na zajęciach w sobotę 25 listopada pracowaliśmy głównie z podręcznikiem. Powtórzyliśmy zasady dotyczące pisowni  rz – strony 53 do 56. Przeczytaliśmy czytankę “Chłopiec z pociągu” Mariana Brandysa.

Utrwalaliśmy odmianę przez przypadki, również wprowadzając połączenia dwuwyrazowe: przymiotnik – rzeczownik.

Obejrzeliśmy odcinek serialu “Magiczne drzewo” oraz film ”Czy Polska zawsze istniała na mapie Europy” jako wprowadzenie do kolejnych tematów. Pod koniec zajęć uczestniczyliśmy w próbie do Jasełek.

18.11.2023 Dzień rozpoczęliśmy od wspólnego dekorowania słoiczków. Po przerwie przeczytaliśmy Zagadkę szóstą z książki “Detektyw Pozytywka” oraz zapoznaliśmy się z idiomami używanymi w języku polskim. Na kolejnej lekcji ćwiczyliśmy odmianę rzeczownika przez przypadki.
Praca domowa: ćwiczenia z podręcznika, strony 41 i 42.

11.11.2023 Na zajęciach przeczytaliśmy czytankę “Tak bardzo pragnąłem” ze strony 37, odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące tekstu ze strony 38.
Przeczytaliśmy wiersz “Sąsiadka” Ireny Słomińskiej oraz obajrzeliśmy filmy edukacyjne: “Po co nam relacje z innymi?”, ” Drżące trąby”, “W relacjach jest moc, czyli jak budować super relacje z innymi/Warsztaty dla uczniów”. Oglądanie połączone zostało z dyskusją na temat budowania relacji z innymi.
W ciągu zajęć przypomnieliśmy sobie części mowy i rozpoczęliśmy pracę nad odmianą rzeczownika i przymiotnika przez przypadki.
Na koniec zajęć wzieliśmy udział w apelu, podczas którego uroczyście zaśpiewaliśmy Hymn Polski i obejrzeliśmy przedstawienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowane przez klasy 7 i 8 oraz podziwialiśmy motocykle naszych gości – klubu motocyklowego “Gryf MC Poland”.

4.11.2023 Powtórzyliśmy wiadomości z ostatnich lekcji. Pracowalismy w podręczniku str 33-36. Przeczytaliśmy fragment książki „Detektyw Pozytywka – zagadka piąta, czyli skąd ten las? Odbyła się również katecheza z panią Kamilą.

7.10.2023 W formie zabawy rozwiązaliśmy test na rozróżnianie części mowy. Utrwaliliśmy pisownię partykuły ‘nie’ z poszczególnymi częściami mowy. Przeczytaliśmy fragment książki “Detektyw Pozytywka- Zagadka  trzecia, czyli wstyd?“.

Przeczytaliśmy i omówiliśmy wiersz Szymborskiej “Nic dwa razy się nie zdarza”. Obejrzeliśmy także drugi odcinek serialu “Magiczne drzewo”. 

30.09.2023 Na pierwszej lekcji powtórzyliśmy wiadomości na temat części mowy. Zapoznaliśmy się też z zasadami pisowni nie z czasownikami, rzeczownikami i przymiotnikami, rozwiązując ćwiczenia str 13-15.
Przeczytaliśmy fragment książki „Detektyw Pozytywka – Zagadka druga czyli gdzie jest piasek ?”
Przeczytaliśmy czytankę „Strugane ptaszki” wyjaśniliśmy wszystkie trudne słowa i odpowiedzieliśmy na pytania do tekstu .

Praca domowa: Nauczyć się czytać “Zagadkę drugą” i “Zaczytany puchacz”.
Zastanowić się nad swoim ulubionym wierszem lub nad wierszem, którego bardzo nie lubię – dlaczego (uzasadnić ) może być wiersz w języku angielskim. Jaka jest rola poezji? – można zapytać rodziców o ulubionych poetów.

23.09.2023 Przypomnieliśmy sobie liczebnik i przysłówek. Powtórzyliśmy części mowy poprzez zabawę. Obejrzeliśmy film “Dlaczego warto się uczyć” Fundacja Uniwersytet Dzieci. Skorzystaliśmy z tekstu “Pozytywny wpływ dwujęzyczności na wyniki w nauce” z omówieniem. Wykorzystaliśmy również fragment książki: Detektyw Pozytywka, Zagadka pierwsza, czyli gdzie są moje skarpetki w delfiny?

Wybór lektur na bieżący rok szkolny:

Lektura obowiązkowa: Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa; Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks); Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi; Ignacy Krasicki, wybrane bajki; Adam Mickiewicz, Przyjaciele, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (f ragmenty, w tym opisy: zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego); Bolesław Prus, Katarynka; Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny; Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy; Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego; Wybrane podania, legendy i baśnie polskie; Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Czesława Miłosza, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne, kolędy.

Lektura uzupełniająca: (2 pozycje w każdym roku szkolnym, we fragmentach lub w całości do samodzielnego lub wspólnego czytania/słuchania): Stanisław Lem, Cyberiada (f ragmenty); Kornel Makuszyński, wybrana powieść; Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo; Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść; Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa; Anna Onichimowska Najwyższa góra świata; Alfred Szklarski, wybrana powieść; Wybrane pozycje z serii Nazywam się… (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II); Anna Czerwińska-Rydel wybrane pozycje z serii „Czytam sobie”

• wybór książek i filmów, które dzieci chiałyby obejrzeć w ciągu zajęć.

• Pierwszy odcinek serialu “Magiczne drzewo”.

16.09.2023 Przeczytaliśmy czytankę Niezapomniana lekcja. Przypomnieliśmy sobie podstawowe  części mowy. Omowiliśmy  bajkę-definicja, rodzaje, główne cechy bajek: na wybranych przykładach utorów Krasickiego: “Kruk i lis“, “Czapla, ryby i rak“, “Przyjaciele“.

Poszukiwaliśmy  czasowników, rzeczowników i przymiotników w terenie – nauka poprzez zabawę. Czytanka z omówieniem – Detektyw Pozytywka, zagadka czwarta.

9.09.2023 W ubiegłą sobotę rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Spotkanie z uczniami i rodzicami oraz gronem pedagogicznym rozpoczęliśmy w auli od przemówienia Pani Dyrektor.

Po krótkim przedstawieniu nauczyciele zabrali swoje klasy do oddzielnych pomieszczeń. Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy z rodzicami i omówienia ogólnych założeń, oczekiwań oraz planów na nadchodzący rok szkolny.

Po pożegnaniu Rodziców, zapoznaliśmy się z podręcznikiem, uczniowie starali się znaleźć w nim tematy, które mogłyby ich najbardziej zainteresować.

Przeczytaliśmy czytankę ze strony 10 “Niezapomniana lekcja” oraz krótko powtórzyliśmy podstawowe części mowy. Każde z nas opowiadało nieco o wakacjach.

Resztę czasu spędziliśmy na poznawaniu terenu szkoły i obowiązujących na nim zasad.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.