Rok szkolny 2023/2024 w klasie 3

Nauczyciel: Pani Anna Kopeć

23.03.2024 Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Nadchodzi wiosna – obserwacje zmian w przyrodzie. 

Napisaliśmy zapowiedziane dyktando. 

Poznaliśmy tradycję topienia Marzanny jako znak zakończenia zimy. Wymieniliśmy oznaki nadchodzącej wiosny: dni stają się coraz dłuższe, pojawiają się owady i motyle, powracają bociany, pojawiają się pierwsze kwiaty, niektóre zwierzęta budzą się ze snu zimowego. 

Wprowadziliśmy pojęcie wiosny kalendarzowej, astronomicznej, termicznej oraz fenologicznej. Prześledziliśmy trasy przelotu oraz orientacyjny zasięg występowania bocianów, a następnie przeanalizowaliśmy bociani kalendarz. Przeczytaliśmy czytankę pt. “Wielkanocny dzwon” (str. 165) i odpowiedzieliśmy na pytania do tekstu.  Przeanalizowaliśmy wiersz pt. “Wielkanoc”, oraz wiersz pt. “Śmingus dyngus”. 

Przybliżyliśmy pojęcie Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Omówiliśmy tradycje wielkanocne podkreślając znaczenie wielkanocnej święconki. 

Zaczęliśmy kolorować kartę pracy o częściach mowy. (Proszę dokończyć w domu). Na ostatniej lekcji, wykorzystując nasze zdolności plastyczne, dekorowaliśmy jajka. 

Zadanie domowe: proszę nauczyć się na pamięć słów piosenki: “Piosenka młodego patrioty”  oraz słów hymnu Polski. Proszę powtórzyć ortografię : “ó” i “rz” (ćwiczenia str. 107 – 131).

16.03.2024 Rola bajki w życiu każdego dziecka. 

Odrobiliśmy zadanie domowe ponieważ tylko trzech uczniów miało zrobione zadania. Powtórzyliśmy wiadomości o przymiotniku. 

Zapoznaliśmy się z życiorysem Henryka Sienkiewicza – laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Poznaliśmy różnice między bajką, baśnią, legendą i mitem. Przeczytaliśmy bajkę H. Sienkiewicza pt. “Bajka” oraz omówiliśmy wartość darów jakie wróżki i królowa podarowały małej księżniczce. 

Przeczytaliśmy wiersz pt. “Obrażalska” oraz wyjaśniliśmy trudniejsze pojęcia. 

Wzięliśmy udział w spotkaniu z ilustratorką książek dla dzieci, panią Ag Jatkowską. Mogliśmy pooglądać jej przepięknie ilustrowane książki oraz spróbować naszych sił artystycznych na mega dużym papierze. 

Zadanie domowe: czytanka str. 156/3, 158/5. Ćwiczenia str. 84 / 12,12a. Proszę poćwiczyć zaległe dyktando, str. 147. Proszę przynieść flamastry, naklejki, kokardki, itp. – będziemy zdobić styropianowe jajka. 

9.03.2024 Okres przesilenia wiosennego. 

Napisaliśmy krótki sprawdzian z wiedzy o częściach mowy. Wyjaśniliśmy pojęcie przesilenia wiosennego oraz jego wpływ na ludzki organizm. Rozmawialiśmy o roli witamin i minerałów oraz ruchu na świeżym powietrzu dla uodpornienia organizmu. 

Zapoznaliśmy się z tekstem piosenki, którą przygotujemy na majowy Dzień Polski. Dla lepszego zrozumienia przysłowia – ” Bez pracy nie ma kołaczy”, przeczytaliśmy opowiadanie edukacyjne o pieskach, pt. “Bez pracy nie ma kołaczy”. 

Zrozumieliśmy jak wielką zasługę we wspieraniu dziecięcej ciekawości świata mają  rodzice. To od ich aktywnego podejścia będzie zależało, czy dziecko w przyszłości będzie zmotywowane do dalszej nauki, czy też nie. Przeczytaliśmy opowiadanie pt. “Chcę pospać dłużej!”, odpowiedzieliśmy na pytania (str. 149-152).

Na ostatniej lekcji, rozszerzyliśmy wiadomości o przymiotniku – “nie” z przymiotnikiem (w stopniu równym) piszemy łącznie. 

Zadanie domowe: proszę poćwiczyć dyktando, str. 147/7. Ćwiczenia : zad. 8,9,10,11, str. 82-83. Proszę sobie przypomnieć  ulubione bajki z dzieciństwa ( Można przynieść do szkoły wybraną bajkę). 

2.03.2024 Podsumowanie wiadomości o zimie. 

Ćwiczyliśmy pisownię trudniejszych wyrazów z poprzedniego dyktanda. Napisaliśmy zapowiedziane dyktando, które wypadło bardzo dobrze. Rozmawialiśmy na temat kończącej się pory roku. Przypomnieliśmy najważniejsze zagadnienia, które były poruszane na lekcjach od grudnia do lutego. 

Odwiedziliśmy bibliotekę szkolną. 

Uzupełniliśmy dwie karty pracy, powtarzając sobie słownictwo związane z najzimniejszą porą roku.  Pracowaliśmy z książką od str. 136-143. Przeczytaliśmy bajkę pt. “Przebiśniegi” i odpowiedzieliśmy ją według kolejności wydarzeń. Powtórzyliśmy dni tygodnia, pory roku i nazwy miesięcy. Ustawiliśmy się w linii według daty urodzenia i jeszcze raz powtórzyliśmy miesiące. 

Zadanie domowe: czytanka, str. 114-115, zad. 2, 3, 4 oraz ćwiczenia, str. 100, zad. 1, 2.

24.02.2024 Fryderyk Chopin – największy polski kompozytor i pianista. Zapoznanie z wybranymi faktami z życia Fryderyka Chopina oraz z jego najpopularniejszymi utworami. 

Zapoznaliśmy się z życiorysem Fryderyka Chopina. Kilka ważniejszych faktów z jego życia zapisaliśmy do zeszytu. Wysłuchaliśmy najpopularniejsze utwory autorstwa polskiego kompozytora takie jak: Etiuda Rewolucyjna, Polonez-Fantazja, Preludium deszczowe i inne, które oddają stan ducha cierpiącego rozłąkę z Ojczyzną młodego artysty. 

Przeczytaliśmy czytankę pt. “Pierwszy koncert” oraz zapoznaliśmy się ze znaczeniem wyrazów ze słowniczka. 

Popołudnie spędziliśmy w towarzystwie pisarki wierszy, bajek i opowiadań, pani Elżbiety Dziedzic. Podczas spotkania autorka przybliżyła nam swoją twórczość, opowiadała w jaki sposób powstała jej książka oraz odpowiadała na pytania uczniów. W miłej atmosferze dzieci wysłuchały dwóch ciekawych fragmentów opowiadania pt. “Marika i Bazyli. Arktyczna przygoda”. 

Zdobyliśmy ciekawe informacje o zwierzętach arktycznych oraz rozwiązaliśmy quiz wiedzy o Arktyce. Pełne emocji spotkanie zakończyło się wpisaniem dedykacji do zakupionych przez dzieci książek autorki. 

Ostatnią lekcję urozmaicili nam uczniowie, którzy zagrali popularne piosenki na pianinie, a reszta klasy miała za zadanie odgadnąć tytuł utworu. 

Zadanie domowe: ćwiczenia str. 118/1 i str. 119/2. Proszę poćwiczyć dyktando- str. 126.

3.02.2024 Dbajmy o zdrowie. 

Cele: Rozwijanie przyzwyczajeń do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia. 

Na pierwszej lekcji napisaliśmy zapowiedziane dyktando. 

Rozmawialiśmy o zabawach i sportach uprawianych na świeżym powietrzu, które pomagają zachować zdrowie o każdej porze roku. Obejrzeliśmy fotografie przedstawiające: Tatry, Zakopane zimą, Kasprowy Wierch, Polanę Szymoszkową oraz osoby uprawiające różne sporty zimowe. Demonstrowaliśmy ruchy jakie należy wykonywać uprawiając zimowe sporty. Dowiedzieliśmy się, że zabawy na mrozie, oczywiście w odpowiednim ubraniu, doskonale hartują młody organizm. Wprowadziliśmy pojęcie hartowania organizmu oraz poznaliśmy trzy rodzaje hartowania ciała. 

Przeczytaliśmy list Sabiny do Oli z Zakopanego, str. 124. Wyszukiwaliśmy w tekście urywków dotyczących choroby Roberta i przyczyn, które spowodowały jego chorobę. Poznaliśmy choroby dziecięce takie jak: ospa, odra, świnka, angina, grypa i przeziębienie. Wyjaśniliśmy, które są wywoływane przez wirusy, a które przez bakterie. Przeanalizowaliśmy przykłady zdrowego jadłospisu na cały dzień. Omówiliśmy piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 

Odwiedziliśmy bibliotekę szkolną. 

Na koniec zajęć bawiliśmy się w rozpoznawanie produktów spożywczych po zapachu, odkrywając fascynujący świat zapachów. 

Zadanie domowe: Proszę powtórzyć wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku. Przygotować się do dyktanda str. 126.  Czytanka str. 128, zad. 6, 7, 8.

27.01.2024 Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. 

Cele: Zachęcanie do aktywnej ochrony środowiska przyrodniczego oraz zapoznanie z nazwami ptaków, które najbardziej potrzebują naszej pomocy podczas zimy. 

Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy na temat zasad obowiązujących w klasie, ponieważ zachowanie niektórych uczniów podczas zajęć sprawiało, że sami nie korzystali optymalnie z lekcji oraz uniemożliwiali takie korzystanie innym. 

Następnie zapisaliśmy temat, rozmawialiśmy o zimie i o zmianach jakie zachodzą w przyrodzie. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej potrzebują naszej pomocy ptaki i zwierzęta podczas mrozów i śniegów.  Przeczytaliśmy czytankę pt. “Bez tytułu”, zapoznaliśmy się ze słowniczkiem oraz odpowiedzieliśmy na poniższe pytania. 

Do długiej przerwie klasa została podzielona na dwie grupy, które miały za zadanie wypisać zmiany zachodzące w przyrodzie zimą. Następnie ćwiczyliśmy pisownię ze słuchu, rozwiązując krzyżówkę o tematyce zimowej. Przeczytaliśmy wiersz pt. “Wróble”, w którym wyszukiwaliśmy przymiotniki opisujące wróbelki. Powtórzyliśmy wiadomości o przymiotniku. Zapoznaliśmy się z nazwami tych ptaków, które zostają z nami na zimę więc możemy je spotkać w karmniku oraz tych, które odlatują do cieplejszych krajów.  Na ostatniej lekcji robiliśmy karmniki dla ptaszków. 

Zadanie domowe: ćwiczenia- str. 78-79, zad. 1, 2, 2a.  Dla chętnych – W jaki sposób powinniśmy dbać o zdrowie? 

20.01.2024 Zimowe zjawiska przyrodnicze. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz wzbudzenie zainteresowań różnorodnością i pięknem przyrody. 

Rozmawialiśmy o zimowych zjawiskach przyrodniczych takich jak: śnieg, zaspy, zawieje, śnieżyce. Każde pojęcie zostało dokładnie omówione oraz wzmocnione fotografiami. 

Napisaliśmy zapowiedziany sprawdzian ze znajomości nazw miesięcy. 

Wspólnie przeczytaliśmy opowiadanie pt. “Kto szedł do Babuni Zimy po nowe ubranie” oraz odpowiedzieliśmy na pytania do tekstu. 

Po długiej przerwie powtarzaliśmy ortografię: rz-po spółgłoskach, rz-wymienne na r oraz rz-w zakończeniach – arz i -erz. Pracowaliśmy w ćwiczeniach na stronach 124-127.
Powtórzyliśmy też zwroty grzecznościowe oraz elementy, które musi zawierać każda kartka z życzeniami, a na ostatniej lekcji redagowaliśmy życzenia dla babci i dziadka oraz robiliśmy kartki.

Zadanie domowe: czytanka, str. 117, ćw. 4( dyktando). Proszę przynieść kawałek sznurka (20-30 cm) oraz masło/olej kokosowy. Nasz plan to zrobienie karmników dla ptaszków. 

Dla chętnych: Proszę napisać jak możemy pomóc ptakom i zwierzętom przetrwać zimę. 

13.01.2024 Pory roku i ich charakterystyka. Celem lekcji było utrwalenie wiadomości o czterech porach roku oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Na początku zajęć oglądaliśmy ilustracje związane z porami roku. Rozmawialiśmy o cechach charakterystycznych pór roku, o zachowaniach roślin i zwierząt o danej porze roku w naszej strefie geograficznej. Podkreśliliśmy jak zmienia się długość dnia i nocy latem i zimą. Zapoznaliśmy się z takim pojęciami jak: przesilenie zimowe i przesilenie letnie. 

Mieliśmy próbę alarmu przeciwpożarowego oraz  ewakuacji budynku. 

Po powrocie do klasy, uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Zadaniem każdej grupy było wypisać jak najwięcej rzeczowników związanych z jedną porą roku. Wysłuchaliśmy piosenki pt. “Cztery pory w roku są “. Powtarzaliśmy wszystkie miesiące oraz etymologię ich nazw. Zostało podkreślone, że używamy małej litery w nazwach miesięcy roku i dniach tygodnia. Dowiedzieliśmy się skąd wzięły się nazwy dni tygodnia w języku polskim. 

Odwiedziliśmy szkolną bibliotekę. 

Pracowaliśmy w ćwiczeniach nad ó-wymiennym i niewymiennym, str. 108-111.

Z okazji nadchodzącego wielkimi krokami Dnia Babci i Dziadka w Polsce rozmawialiśmy na temat roli dziadków w rodzinie. Pracowaliśmy w podręczniku, str. 112-113. Czytaliśmy przykłady życzeń, które będą nam potrzebne do wypisania kartki z życzeniami na następnych zajęciach. 

Zadanie domowe: ćwiczenia – str. 109, zad. 2 i 3 oraz str. 110, zad. 6 i 7. Proszę przygotować się do pisemnego sprawdzianu – nazwy miesięcy, dni tygodnia oraz pory roku. 

Proszę przynieść materiały ( kreatywne dekoracje) przydatne do ozdobienia kartki, którą będziemy robić na następnych zajęciach z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

6.01.2024 Tradycje noworoczne: sylwester, karnawał, kolędnicy. 

Na początku zajęć opowiadaliśmy sobie o świętach, o tym jak spędziliśmy świąteczny czas oraz jak nam minął okres między świętami a Nowym Rokiem. 

Zapoznaliśmy się z tradycjami sylwestrowymi w Polsce, które mają zapewnić całej rodzinie powodzenie i bogactwo w nowym roku (monety w kieszeni, posypywanie się nawzajem owsem, nie zamiatanie podłóg). Przypomnieliśmy sobie kiedy rozpoczyna się karnawał, ile trwa oraz na jaki dzień przypadnie jego zakończenie w tym roku. 

Ćwiczyliśmy głośne czytanie wiersza pt. “Król Rok i jego dwunastu synów”. Pracowaliśmy w podręczniku od str. 100- 111.

Redagowaliśmy ustnie życzenia noworoczne oraz czytaliśmy gotowe kartki z życzeniami. Powtórzyliśmy  wiadomości dotyczące pisowni nazw świąt wielką literą. Na ostatniej lekcji pracowaliśmy nad rzeczownikiem i jego różnymi formami. 

Zadanie domowe: ćwiczenia – str. 61, ćw.1 oraz str. 71, ćw. 3; czytanka – str. 110, zad. 5. 

9.12.2023 Tematem zajęć była choinka. 

Wyjaśniliśmy sobie, że choinka to ustrojone drzewko świerku lub jodły będące ozdobą w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W lasach nie rosną choinki tylko sosny, świerki, jodły. 

Na drugiej lekcji udaliśmy się do szkolnej auli na próbę generalną jasełek. Po powrocie do klasy ozdabialiśmy światełkami nasze gwiazdeczki oraz śpiewaliśmy kolędy. 

Po przerwie obiadowej każda klasa zaprezentowała przedstawienie jasełkowe. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role oraz prezentowali umiejętności wokalne. Radosna i ciepła atmosfera świąteczna udzieliła się wszystkim zgromadzonym. Dziękujemy serdecznie rodzicom za przygotowanie strojów oraz za uczestnictwo w jasełkach szkolnych. 

2.12.2023 Dzień rozpoczęliśmy od zapisania tematu ” Pierwsze zwiastuny zimy”. 

Poznaliśmy różnice między przymrozkiem, szronem i śniegiem. Dokładnie wytłumaczyliśmy jak powstaje śnieg oraz dlaczego każda śnieżynka ma inne kształty. Poznaliśmy etymologię nazwy obecnego miesiąca. 

Następnie udaliśmy się do przytulnego kącika Mikołaja, który po kilku pytaniach wręczał dzieciom piękne prezenty. Po powrocie do klasy dzieci były bardzo ciekawe co otrzymały, więc zaczęły otwierać prezenty i dzielić się radością z przyjaciółmi. 

Przeczytaliśmy czytankę:”Ten radosny wieczór”, a następnie odpowiedzieliśmy na pytania do tekstu. 

Po długiej przerwie mieliśmy zajęcia plastyczne : wycinaliśmy i malowaliśmy dekoracje na przedstawienie jasełkowe. Na ostatniej lekcji udaliśmy się do szkolnej auli, by przećwiczyć kolędę, którą uczniowie wykonają na jasełkach. 

Zadanie domowe: proszę nauczyć się na pamięć  kolędy – “Była noc..” oraz poćwiczyć kolędę “Skrzypi wóz..”.  Za tydzień proszę o ubranie uczniów na czarno, ale odświętnie ( mogą mieć złote dodatki). 

25.11.2023 Pielęgnowanie tradycji Święta Dziękczynienia – jako święta wszystkich emigrantów. Celem zajęć było zapoznanie z wydarzeniami historycznymi, tradycjami i obchodami Święta Dziękczynienia. 

Dzień rozpoczęliśmy od przypomnienia wiadomości z poprzednich lekcji. Następnie wspólnie uzupełniliśmy zadanie domowe, gdyż wielu uczniów go nie wykonało.

Kilkukrotnie odśpiewaliśmy obie kolędy: “Była noc…” i “Skrzypi wóz…”, które będziemy śpiewać na jasełkach. 

Napisaliśmy także zaległe dyktando (str. 51). Kilka minut poświęciliśmy na rozmowę o Światowym Dniu Pluszowego Misia. Obchodzony on jest 25 listopada na całym świecie. Historia narodzin pluszowego misia ma ponad 120 lat. Uczniowie przyznali, że w Polsce najbardziej znanym niedźwiadkiem jest Kubuś Puchatek, a w Wielkiej Brytanii Miś Paddington. 

Po długiej przerwie mieliśmy krótki test wiedzy o jesieni, a następnie przeszliśmy do naszego tematu.  Rozmawialiśmy na temat historii Święta Dziękczynienia oraz tradycji jakie temu świętu towarzyszą. Przeczytaliśmy czytankę pt. “Mój przyjaciel z planety Orion” (str. 59) i odpowiedzieliśmy na pytania do tekstu. Zapoznaliśmy się z takimi słowami jak: halucynacje, ufoludek, marzenia senne, emigranti. 

Na ostatniej lekcji mieliśmy wspólną próbę wchodzenia, siadania i śpiewania na sali szkolnej. 

Zadanie domowe: Proszę aby uczniowie napisali kilka zdań – za co dziękują / są wdzięczni w swoim życiu. 

Przypominam, że w przyszłą sobotę będziemy mieli MIKOŁAJKI szkolne. 

18.11.2023 Temat zajęć to “Żegnamy złotą jesień.” i ” Zawody ludzi świata.” 

Celem dzisiejszych zajęć było uświadomienie uczniom związku między zaangażowaniem do zdobywania umiejętności a przyszłością zawodową. 

Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy razem z klasą 4 i 6 na ozdabianiu słoiczków na loterię świąteczną. Uwielbiamy takie akcje gdzie milion pomysłów miesza się z pozytywną energią oraz wieloma uśmiechami. Świetnie spędziliśmy czas i stworzyliśmy oryginalne dekoracje. Radość była ogromna kiedy uczniowie 3 klasy wygrali 2 nagrody za najciekawiej udekorowane słoiczki. 

Wymieniliśmy książki w szkolnej bibliotece. 

Czytaliśmy czytankę pt. “Kiedy ja wreszcie będę dorosły”, str. 55. Rozmawialiśmy na temat przyszłości dzieci, wyboru zawodu, roli języka polskiego w ułatwieniu kariery i lepszym starcie zawodowym. 

Podkreśliliśmy, że niektóre zawody kończą się na – arz, – erz  i wtedy piszemy “rz”. 

Rozmawialiśmy o złotej jesieni i jesiennej szarudze. Zapoznaliśmy się ze zjawiskami przyrodniczymi takimi jak: mgła, mżawka, szaruga, słota ( pojęcia poparte zdjęciami). 

Zadanie domowe: str. 128, ćw. 2 i  str. 129, ćw. 4, 5. Proszę pośpiewać kolędy: “Była noc, ciemna noc” oraz “Skrzypi wóz, wielki mróz…” 

11.11.2023 Święto Niepodległości. 

Celem tej lekcji było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz poszerzenie wiedzy o historii Ojczyzny. 

Przeczytaliśmy i omówiliśmy czytankę pt. “11 listopada”. Odsłuchaliśmy pieśni patriotyczne, które porywały Polaków do walki o wolność. Przeanalizowaliśmy mocne wartości narodowe Polaków walczących, cierpiących oraz uczących się potajemnie języka polskiego. 

Z prezentacji map Europy podczas zaborów uczniowie dowiedzieli się jak Polska straciła niepodległość. 

Dzieci utrwaliły sobie znajomość symboli narodowych oraz znaczenie barw naszej flagi i godła. Zrobiliśmy kokardki w narodowych barwach, które dumnie prezentowaliśmy na uroczystym apelu. 

Na tych zajęciach, szczególną uwagę zwrócilismy na postać wspaniałego dowódcy wojskowego – Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Uzmysłowiliśmy sobie, jak wspaniała jest możliwość życia w wolnym kraju. 

Z okazji tak radosnej, 105 rocznicy odzyskania niepodległości nasza szkoła zaprosiła brać Gryf MC Poland na wspólne świętowanie. Uroczysty apel, wspólne odśpiewanie hymnu oraz wystepy uczniów starszych klas były dla nas wyśmienitym podsumowaniem dzisiejszego tematu.

Zadanie domowe: proszę poćwiczyć kolędy – “Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi ” oraz przygotować się do dyktanda, czytanka str. 51, ćw. 6.

4.11.2023 Na pierwszej lekcji mieliśmy katechezę z panią Kamilą. 

Nasz temat to: 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. Celem lekcji było przekazanie uczniom wiedzy o tradycjach i znaczeniu Święta Zmarłych w Polsce. 

Rozmawialiśmy o Święcie Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Omówiliśmy tradycje, takie jak zapalanie zniczy na grobach, składanie kwiatów (zazwyczaj chryzantem) oraz odmawianie modlitw za dusze zmarłych. Obejrzeliśmy zdjęcia cmentarzy w ciągu roku oraz kolorowe, oświetlone i uporządkowane cmentarze w pierwszych dniach listopada. Poznaliśmy różnicę pomiędzy świecą, zniczem i kagankiem. Omówiliśmy rodzinę wyrazów : grób, grobowiec, mogiła, pomnik. Poruszyliśmy temat opuszczonych grobów. Wspomnieliśmy o wspaniałej postawie zuchów i harcerzy, którzy pełnią honorową wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Przeczytaliśmy na głos czytankę pt. “Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki” oraz odpowiedzieliśmy na poniższe pytania.  Analizowaliśmy nastrój wierszy: “Nad grobami”, “Dzień Zaduszny”, “Zaduszki” oraz zawarte w nich piękno zwrotów literackich.

Wykonaliśmy prace plastyczne związane z naszym dzisiejszym tematem. 

Zadanie domowe: ćwiczenia- str. 36-37, zad. 1, 2, 3a.

14.10.2023 Na pierwszej lekcji przypomnieliśmy sobie gramatykę, nad którą pracowaliśmy od początku roku szkolnego. Następnie zapoznaliśmy się z wieloma wyrazami z ó niewymiennym. Wiele wśród nich, to nazwy zwierząt i roślin. 

Nasz temat to : Warszawa – stolica Polski. 

Przeczytaliśmy czytankę pt. ”Telefon z Warszawy”, odpowiedzieliśmy sobie na pytania. Obejrzeliśmy kilka najważniejszych widoków z Warszawy. Przeczytaliśmy wiersz pt. ”Mała wiewióreczka” oraz zapoznaliśmy się z nowymi pojęciami. 

14 października to Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, pedagogów, pracowników edukacji.. W związku z tą okazją rozmawialiśmy o zawodzie nauczyciela na podstawie wiersza pt. ”Ktoś kto was kocha!” Przeczytaliśmy czytankę ”Dzień Nauczyciela”, a następnie dwa wiersze na wesoło : ”Leń” i ”Po co krowie rogi na głowie”. 

Zajęcia zakończyliśmy uroczystym apelem związanym z pasowaniem pierwszoklasistów na ucznia, Dniem Dwujęzycznosci oraz Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Jestem bardzo zadowolona z zachowania uczniów podczas apelu, a także z ich postawy wyrażającej szacunek podczas  hymnu. 

Praca domowa: Ćwiczenia –  str. 112, ćw. 1, 2, 3. Proszę poćwiczyć pisownię wyrazów ze str. 111 i 112 z ó niewymiennym. 

7.10.2023 Przypomnieliśmy sobie wiadomości o samogłosce i spółgłosce. Następnie powtórzyliśmy miesiące i dni tygodnia. Zapoznaliśmy się z etymologią nazwy obecnego miesiąca. Napisaliśmy zapowiedziane dyktando, które wypadło bardzo dobrze. 

Nasz temat to: Dziecięce przyjaźnie. 

Na karteczkach każdy uczeń wypisał cechy (przymioty) dobrego przyjaciela. Następnie korzystając z pięknej pogody bawiliśmy się w grę integracyjną mającą na celu zachęcić dzieci do wzajemnego poznania się. Podczas gry uświadomiliśmy sobie, że mamy podobne zainteresowania i umiejętności, więc możemy powiększyć nasze grono przyjaciół, także w polskiej szkole. Poznaliśmy przysłowia o przyjaźni. Odpowiedzieliśmy na pytanie : jak być prawdziwym przyjacielem? 

Odwiedziliśmy szkolną bibliotekę. 

Przeczytaliśmy czytankę :”Dziwny język”. 

Rozmawialiśmy o wpływie kontaktów z polskimi  dziećmi na poprawę wymowy u dzieci urodzonych poza Polską. 

Zadanie domowe : ćwiczenia – str. 11-13, ćw. 1,2,3.

Proszę przynieść książki, widokówki, zdjęcia o Warszawie

Dla chętnych : przygotować słownie 1 legendę warszawską. 

30.09.2023 Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od szybkiego przypomnienia wiadomości o głosce, literze, samogłosce, spółgłosce. Następnie powtórzyliśmy miesiące, dni tygodnia, alfabet oraz kiedy używamy wielkiej litery. Nasz temat to:  Jesień w lesie. Skarby jesieni – grzyby. 

Rozmawialiśmy o darach jesieni jakie możemy spotkać na spacerze w lesie. Dzieci wykazały się dobrą wiedzą o kasztanach, żołędziach i jarzębinie. 

Przeczytaliśmy na głos list Oli do Sabiny na str. 38 oraz odpowiedzieliśmy na pytania do tekstu. 

Poznaliśmy rodzaje grzybów jadalnych oraz ich praktyczne zastosowanie w kuchni. Redagowaliśmy listę rad i przestróg dla osób wybierających się na grzybobranie. Przeczytaliśmy wiersz pt. “Maślak”, zapoznaliśmy się z nowymi słowami i odpowiedzieliśmy na pytania. Uzupełniliśmy zadanie 4 na str. 40.

Ostatnie pół godziny przeznaczyliśmy na wspólną zabawę darami natury. Robiliśmy kasztanowe ludziki, zwierzątka oraz stworki, nie tylko z kasztanów, ale i łupin. 

Zadanie domowe: Czytanka – str. 41, zad. 5 proszę przygotować się do dyktanda. Ćwiczenia – str. 28 i 29.

23.09.2023 Nasz temat to: Pierwsze dni kalendarzowej jesieni. Rozmawialiśmy o nadchodzącej porze roku i przy okazji powtórzyliśmy sobie pory roku, miesiące oraz dni tygodnia. 

Przeczytaliśmy wiersz pt. ” Polskie dzieci w różnych krajach “. Następnie czytaliśmy czytankę pt.” A jednak warto.. “. Przeanalizowaliśmy słowniczek oraz odpowiedzieliśmy na pytania. 

Po obiedzie odwiedziliśmy bibliotekę szkolną. Przedyskutowaliśmy co nam daje nauka języków obcych, z jakich pomocy możemy korzystać do nauki języka oraz dlaczego warto chodzić do polskiej szkoły. 

Na ostatniej lekcji powtórzyliśmy zagadnienia gramatyczne: litera, głoska, samogłoska, spółgłoska, zastosowanie wielkiej litery oraz polski alfabet. 

Zadanie domowe : Czytanka – str. 17, ćw. 2 i 3, Ćwiczenia – str. 18, ćw. 6 oraz str. 21, ćw. 1. Poproszę o przyniesienie kasztanów, żołędzi oraz kolorowych liści. 

16.09.2023 Zajęcia rozpoczęliśmy od zapisania tematu; Polska – Ojczyzna wszystkich Polaków. Rozmawialiśmy o Ojczyźnie, o położeniu Polski na mapie świata oraz o miastach nam znanych z wakacji w Polsce. 

Poznaliśmy polskie symbole narodowe: flaga, hymn i godło. Następnie odśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego z zachowaniem odpowiedniej postawy. Bawiliśmy się w pytania i odpowiedzi przy pomocy wiersza T. Bełzy pt.,, Katechizm polskiego dziecka”. 

Wprowadziliśmy pojęcie słowa legenda. Każdy uczeń przeczytał na głos fragment legendy “Jak Lech znalazł orle gniazdo”. 

Na ostatniej lekcji zajęliśmy się gramatyką. Wyjaśniliśmy różnice między samogłoską a spółgłoską. 

Zadanie domowe: Ćwiczenia str. 15, ćw. 1 i ćw. 3; czytanka str. 8, ćw. 5;  Proszę o ćwiczenie czytania. 

9.09.2023 Witam serdecznie Rodziców oraz wszystkich trzecioklasistów w mojej klasie. 

Pierwszą sobotę rozpoczęliśmy uroczystym apelem, po którym udaliśmy się do klasy. Zajęcia rozpoczęliśmy od przedstawienia się wzajemnie. Następnie zapoznaliśmy się z budynkiem, jego otoczeniem oraz zasadami obowiązującymi na terenie szkoły. 

Po przerwie zapoznaliśmy się z podręcznikiem i przeczytaliśmy pierwszy wiersz od Autorki. Wykonaliśmy trzy karty pracy. 

Praca domowa: * proszę dokończyć karty pracy. * proszę porozmawiać z dziećmi o Ojczyźnie, a w szczególności o Waszej części Polski ( miasto z którego pochodzicie). 

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.