Rok szkolny 2023/2024 w klasie 8

Nauczyciel: Pani Beata Konc

23.03.2024 Dzisiejszego dnia trenowaliśmy głębsze zrozumienie przysłówka. Uczniowie wiedzą, że przysłówek wskazuje na sposób, miejsce i czas. Odpowiada nie tylko na pytanie jak? ale także gdzie? i kiedy? W kolejnej części lekcji ćwiczyliśmy nasz układ taneczny z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Polskiego i 10-lecia naszej szkoły. Część zajęć przeznaczyliśmy na zajęcia artystyczne, gdzie zastosowaliśmy regułę ,,przyjemne z pożytecznym.” Otóż uczniowie samodzielnie przystroili pudełko w którym będziemy umieszczać nasze telefony na czas godzin lekcyjnych, zaraz po przyjściu do szkoły. Wspólnie uznaliśmy, że to będzie czas lepszego skupienia, koncentracji i oddechu podczas naszych zajęć.

9.03.2024 Rozpoczęliśmy od próby tańca na Dzień Polski. Następne dwie godziny lekcyjne przeznaczyliśmy na pracę z naszym szkolnym podręcznikiem. Tematem przewodnim był: ” W jaki sposób możemy przyczyniać się do zachowania zdrowia naszej planety?” Wchodziliśmy w otwarte dyskusje, zastanawialiśmy się jak na co dzień, świadomie i nieświadomie, jesteśmy w stanie pielęgnować środowisko wokół nas. Uczniowie przytoczyli wspaniałe, niestandardowe przykłady jak możemy polepszać i utrzymywać w równowadze przyrodę – oprócz kupowania rzeczy w mniejszych, przemyślanych ilościach, możemy także ubierać się w modne fasony korzystając z rzeczy używanych, przekazując je sobie wzajemnie. Możemy także wiele rzeczy przerabiać, ulepszać, naprawiać. Przebijały się również zdania świadomego zużycia wody, prądu, gazu. Wykonaliśmy ćwiczenia ze słuchu (uczeń słucha nagrania głosowego, a następnie odpowiada na zadane pytania, zaznaczając odpowiednią formę- prawda czy fałsz). Pod kątem GCSE, ćwiczyliśmy także ustne opisywanie przedstawionych nam obrazków – tym razem ze stoperem w ręku. Na dzisiejsze zajęcia uczniowie mieli przynieść wykonane zadania domowe – poprawne napisanie kilku liter alfabetu ( wciąż mamy trudności z rozpoznawaniem wszystkich liter alfabetu polskiego i zapisywaniem ich ze słuchu). Drugim zadaniem było napisanie kilku zdań/bardzo krótkiego wypracowania w naszym podręczniku z uwzględnieniem zdań wielokrotnie złożonych. Szczególne podziękowania dla Natalii, Nicoli i Hani za bardzo uważne i poprawne wykonanie zadań.

2.03.2024 Dzień rozpoczęliśmy naszą pierwszą próbą ,,Taniec z flagami” z okazji nadchodzącego Dnia Polskiego. Podczas dzisiejszych zajęć uczyliśmy się czym są zaimki, na jakie grupy możemy je podzielić. Wykonaliśmy wiele ćwiczeń gramatycznych aby usprawnić użycie ich odpowiedniej formy. W ostatniej części lekcji wykonaliśmy ćwiczenia i prowadziliśmy dyskusje pod kątem głównego tematu lekcji “Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta.” Uczniowie doszli do wniosku, że pomimo, iż łagodne traktowanie zwierzęcia może świadczyć o dobrym sercu i wrażliwości człowieka, to jednak bezwzględnie nie musi o tym świadczyć.

3.02.2024 Podczas dzisiejszych lekcji omówiliśmy w całości rozdział XIII naszego szkolnego podręcznika ,,Pieniądze szczęścia nie dają”. Wspólnie, w otwartych dyskusjach, doszliśmy do wniosku, że pieniądze tak jak bezpośrednio stanu szczęścia nie zapewniają, tak jednocześnie poprzez umożliwienie bytu człowieka, są wyrazem jego istnienia, podczas którego człowiek może określić swój stan szczęścia. Ćwiczyliśmy także zadania w kategorii – czytanie tekstów ze zrozumieniem (pytania otwarte, pytania zamknięte, pytania typu prawda/fałsz). Tłumaczyliśmy zdania z języka polskiego na język angielski i odwrotnie, w zależności czy mamy do czynienia z czasownikiem dokonanym czy jego aspektem niedokonanym w rozbiciu na trzy czasy – przeszły, teraźniejszy i przyszły. Słuchaliśmy również krótkich rozmów/dialogów audio, a następnie wykonywaliśmy zadane do nich ćwiczenia z podręcznika. Ostatnią godzinę lekcyjną przeznaczyliśmy na czytanie polskich lektur.

27.01.2024 W pierwszej części zajęć wykonaliśmy dużą ilość zadań ze słuchu – słuchamy i odpowiadamy na zadane przez nauczyciela pytania. Wykonaliśmy kilka wspomagających ćwiczeń dykcyjnych – poprawność wymowy, co słyszymy, jak piszemy, jak wymawiamy. W drugiej połowie naszych lekcji poprzez zabawę – gra planszowa – ,,Poprawna Polszczyzna” praktykowaliśmy układanie zdań wielokrotnie złożonych z przypadkowo wylosowanym wyrazem. W ramach praktyki ustnego egzaminu GCSE ćwiczyliśmy otwarte dyskusje/rozmówki. Ostatnią godzinę lekcyjną przeznaczyliśmy na czytanie lektur.

20.01.2024 Podczas dzisiejszych zajęć rozmawialiśmy czym jest kultura w internecie, czy jesteśmy anonimowi, czy obowiązuje nas szacunek i dlaczego przekraczamy granice etykiety dobrego zachowania?

Omówiliśmy cały rozdział VIII naszego podręcznika.

Pracowaliśmy również pod kątem egzaminów GCSE z języka polskiego, ćwicząc ustne wypowiedzi “co widzimy na załączonych fotografiach?”.

Ćwiczyliśmy także wsawianie w dany tekst literacki odpowiednich, brakujących wyrazów we właściwej formie gramatycznej.

Przypomnieliśmy sobie czym są synonimy, a czym antonimy.

Ostatnią godzinę lekcyjną przeznaczyliśmy na czytanie naszych polskich lektur. Wybrani uczniowie, na głos, czytają nauczycielowi fragment swojej książki (płynność, poprawność, intonacja). Od dzisiejszych zajęć wprowadziłam także rozumienie przeczytanego tekstu. Uczniowie w kilku zdaniach streszczali przeczytany tekst. W okresie wiosenno-letnim wprowadzę ostatni, trzeci element praktyki czytania książek – uczniowie będą udzielać odpowiedzi na kilka pytań odnośnie przeczytanego fragmentu książki.

13.01.2024 Zajęcia rozpoczęliśmy od dyskusji czym są emocje a czym uczucia. Jak możemy je rozróżnić, jak wyrażać, jak opisać? Czytaliśmy także fragment noweli pod tytułem “Katarynka” ze str. 56 naszego podręcznika, po czym odpowiadaliśmy na pytania, praktykując ustne wypowiedzi egzaminu GCSE z języka polskiego. Przypomnieliśmy sobie czym są epitety, porównania i rymy występujące w wierszu. Rozgryzaliśmy także znaczenie związków frazeologicznych (str. 54 podręcznika). Dopasowywaliśmy polskojęzyczne wyrazy z anglojęzycznymi odpowiednikami. Ostatnią godzinę lekcyjną przeznaczyliśmy na praktykę czytania naszych lektur.

6.01.2024 Witamy serdecznie wszystkich naszych uczniów w Nowym Roku 2024. Podczas naszych dzisiejszych zajęć udało nam się zrealizować cały rozdział VI naszego szkolnego podręcznika. Praktykowaliśmy rozumienie ze słuchu, godzinne czytanie ze zrozumieniem, a także tłumaczenie krótkich tekstów z języka angielskiego na język polski.

9.12.2023 Nadszedł nasz długo wyczekiwany dzień ,, Jasełka 2023.” Jesteśmy dumni, że po raz kolejny udało nam się przygotować artystycznie, przekazać wszystkim przybyłym gościom namiastkę naszej bożonarodzeniowej tradycji. Znów przypominaliśmy sobie te bardziej i mniej znane kolędy, cieszyliśmy się wigilijnymi smakami naszych domów… A już za chwilę spotkamy się w szkolnych ławkach w Nowym Roku 2024.

2.12.2023 Dziś w szkole odwiedził nas gość z daleka – Mikołaj, wręczając nam prezenty i składając nam najserdeczniejsze życzenia. Mieliśmy dziś także próbę jasełkową – dziękuję wszystkim moim uczniom za wyraźną chęć udziału i zaangażowanie w przygotowaniu się do tekstów mówionych. Powtórzyliśmy także dzisiaj odmianę czasowników, rzeczowników, przymiotników i liczebników przez przypadki, a także przeprowadziliśmy kilka krótkich dyskusji na temat dobrych manier, erykiety, netykiety i savoir-vivre.

25.11.2023 Na pierwszej lekcji mieliśmy próbę do naszych szkolnych Jasełek.

Ćwiczyliśmy dzisiaj odmianę czasowników przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Tłumaczyliśmy krótkie teksty z języka angielskiego na polski i odwrotnie. Szukaliśmy w tekstach zdrobnień, epitetów, personifikacji.

Przeprowadzaliśmy także ustne wypowiedzi/dyskusje zgodnie z wytycznymi GCSE.

18.11.2023 Nasz dzień szkolny rozpoczęliśmy od praktyki ustnych wypowiedzi i ich poprawnej konstrukcji.

Uczyliśmy się także, że nazwy świąt i dni świątecznych piszemy z dużej litery, a nazwy naszych obrzędów, zabaw, różnych zwyczajów piszemy literą małą.

Dużą część naszych zajęć przeznaczyliśmy także na praktykę poprawnej pisowni ze słuchu oraz ćwiczyliśmy tłumaczenia nazw miesięcy, pór roku z języka angielskiego na język polski i wpisywaliśmy je w odpowiedniej formie gramatycznej.

Na ostatniej naszej lekcji mieliśmy próbę do szkolnych jasełek które odbędą się 9 grudnia.

11.11.2023 Dzień szkolny rozpoczęliśmy próbą generalną “11 Listopada.” Odbyliśmy jedną godzinę zajęć języka polskiego po czym przeszliśmy na szkolną aulę dumnie zaprezentować naszą świadomość odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem bardzo dumna z postawy naszych uczniów, włożonego przez nich wysiłku i pracy. Gośćmi dzisiejszego dnia byli członkowie Klubu motocyklowego “Gryf MC Poland”, którzy przyjechali do nas na motocyklach. Dziękujemy im za ogromne brawa i słowa dumy nad nami.

4.11.2023 Dzisiejsze nasze zajęcia rozpoczęliśmy od próby przedstawienia z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przywitaliśmy 3 nowych uczniów w naszej klasie. Cieszymy się z rozrostu naszej klasy, nowych młodych talentów. Nowi uczniowie zapoznali się z regulaminem szkoły, strukturą naszych zajęć, a także nową wprowadzoną tradycją wspólnego czytania. Nowi uczniowie wypożyczyli polskie lektury, które powinni przynosić na każde zajęcia lekcyjne. W ostatniej części zajęć odbyła się lekcja Religii.

14.10.2023 Dzisiejsze zajęcia w całości przeznaczyliśmy na próby z okazji 11 Listopada, a także występów z okazji Pasowania Pierwszoklasistów, Dnia Dwujęzyczności i Dnia Nauczyciela. Dziękuję wszystkim moim uczniom za ogromnie pozytywne nastawienie do wszelkich szkolnych przedsięwzięć, za przełamywanie nieśmiałości scenicznej i piękne ich występy.

7.10.2023 Nasze lekcje rozpoczęliśmy 1.5 godzinną próbą z klasą VII do naszego przedstawienia z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie otrzymali scenariusz i krótkie role do nauczenia. Możliwe, że przygotujemy jeszcze krótki teatr tańca. Po przerwie, na nasz wspólny posiłek, przeszliśmy do zaplanowanych na ten dzień lekcji z podręcznikiem. Udało nam się wykonać całe zaplanowane lekcje. Wykonaliśmy prace z podręcznikiem ze stron 25-32. Znakomicie uczniowie weszli w tryb nauki, ich ustne wypowiedzi są coraz bardziej swobodne a zdania wielokrotnie złożone. Jestem z nich naprawdę dumna!

30.09.2023 Temat przewodni naszych dzisiejszych zajęć: ” Kim jestem, skąd pochodzę, moja mała ojczyzna.” Głównym celem naszych dzisiejszych zajęć było rozwijanie wartości naszego ojczystego języka, a także budowanie i rozumienie tożsamości osobowej, rodzinnej, kulturowej, narodowej. Tekst, który wprowadzał nas w dzisiejsze zajęcia znajduje się na stronie 21 naszego podręcznika. Po jego przeczytaniu przeszliśmy w swobodną i otwartą dyskusję posiłkując się poniższymi pytaniami : – Czy wiemy dlaczego mieszkamy w danym miejscu? – Co warto zobaczyć w naszej okolicy? – Co nam się podoba a co chcielibyśmy (w jaki sposób) zmienić w naszej okolicy? Następnie zapytałam uczniów jak rozumieją jeden z jego fragmentów o następującej treści: “Pamiętaj tylko, że to Ty decydujesz o swojej przynależności do danej kultury, a w przypadku dostępu do wielu nie musisz żadnej z nich uważać za główną.” Weszliśmy w dyskusję o czym jest tekst, czego nas uczy, z czym się zgadzamy, a z czym może nie. W części gramatycznej naszych zajęć skupiliśmy się na tworzeniu poprawnego szyku zdaniowego z rozsypywanek wyrazowych (ćw. nr 4, str 21), a także uczyliśmy się rozbudowywać zdania. Z pojedynczego słowa tworzyliśmy zdania coraz bardziej rozwinięte, wielokrotnie złożone (ćw. nr 8, str23). Ostatnią godzinę lekcyjną przeznaczyliśmy na naszą długo wyczekiwaną praktykę wspólnego czytania. W tym celu każdy z uczniów ma swoją indywidualnie wypożyczoną polską książkę z biblioteki szkolnej lub własną przyniesioną z domu. Będziemy starać się przeznaczać w każdą sobotę jedną godzinę naszych zajęć na wspólne czytanie w wygodnym, cichym miejscu pozwalającym nam rozkoszować się stronicami polskich czytadeł.

23.09.2023 Zajęcia, wspólnie z klasą 7, rozpoczęliśmy od lekcji historii, tematem była kampania wrześniowa. Wspólnie powtórzyliśmy zdobytą do tej pory wiedzę. Następnie poznaliśmy fakty dotyczące bitwy nad Bzurą, obrony Warszawy oraz bitwy pod Kockiem. Po długiej przerwie udaliśmy się na zajęcia z języka polskiego, które odbyły się wspólnie z klasą przygotowującą się do egzaminu GCSE.

16.09.2023 Dzisiejsze nasze zajęcia przeznaczyliśmy na ugruntowanie wiedzy rodzajów gramatycznych w liczbie pojedynczej i mnogiej. Uczniowie bardzo dobrze przyswoili wiedzę i doskonale radzili sobie z zadaniami. Wykonaliśmy ćwiczenia ze stron 15-19. Przykro mi, że wciąż nie dotarły do nas nowe podręczniki, natomiast wszystkie wymienione powyżej ćwiczenia dzieci wykonały na przygotowanych kserokopiach nowego podręcznika, który posiadamy w 1 egzemplarzu. Praktykowaliśmy także rozumienie tekstów pisanych. Zgodnie z naszymi ustaleniami zrobiliśmy dzisiaj wstęp do naszego cotygodniowego regularnego czytania polskich książek. Każdy z uczniów w następnym tygodniu wypożyczy z biblioteki szkolnej interesującą go książkę (EWENTUALNIE BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE WŁASNEJ POLSKIEJ KSIĄŻKI), będziemy przeznaczać 1 godzinę lekcyjną, czytać będziemy się starać w miejscu innym niż nasza klasa jak np. sala z poduchami grochowymi czy w miarę ciepłej pogody na szkolnej łące tworząc wygodną i przyjazną przestrzeń pozwalającą zaprzyjaźnić się z naszą książką.

9.09.2023 Nasz pierwszy dzień szkolny rozpoczęliśmy uroczystym apelem szkolnym i odśpiewaniem Hymnu Polski. Jak się szybko okazało chyba wszyscy się za sobą troszkę stęskniliśmy. Po ustaleniu grup klasowych oprowadziłam uczniów naszej klasy po terenie naszego nowego budynku szkolnego, a także wspólnie z innymi uczniami bawilismy się na boisku szkolnym, czy w bibliotece szkolnej. Zanim nadejdą godziny czytania ,,wielkich tomów polskich czytadeł”, moi uczniowie rozpoczęli praktykę języka polskiego poprzez zabawę…

W drugiej połowie naszych zajęć opowiadaliśmy jak spędziliśmy nasz wolny czas wakacji letnich, czego doświadczaliśmy, czego się nauczyliśmy, jakie są nasze wrażenia… W ten sposób weszliśmy w praktykę dyskusji i swobodnych wypowiedzi w języku polskim. Przypomniałam i wyjaśniłam nowym uczniom zasady panujące w szkole, upewniłam się, czy wszystkie zasady są przez ucznia zrozumiałe i zaakceptowane. Pokazałam uczniom nasz nowy podręcznik szkolny, wspólnie przeglądaliśmy wszystkie rozdziały, czytaliśmy je na głos. Przypomnieliśmy sobie jakie były nasze cele w zeszłym roku szkolnym i czy udało nam się je zrealizować. Wyraziłam słowa dumy nad naszymi uczniami za zeszłoroczne wspólnie wypracowane i osiągnięte wszelkie cele – integracja klasowa, szacunek do kolegów i koleżanek, chętne uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach szkolnych, frekfencja na bardzo wysokim poziomie. To wszystko osiągnęliśmy dzięki uważnej komunikacji i dojrzałej współpracy w języku polskim. W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zeszłoroczne cele z większym naciskiem na regularne czytanie (w bieżącym r.szkolnym przeznaczamy 1 godzinę lekcyjną na czytanie lektur dowolnie przez nas wybranych każdej soboty). Szlifujemy nasze mocne strony (kładziemy większy nacisk na prace w danym obszarze mocnych stron ucznia). Baczniej przyglądamy się słabszym stronom i cierpliwie nad nimi pracujemy. Życzę moim uczniom owocnego i przyjaznego nowego roku szkolnego!

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.