Rok szkolny 2023/2024 w klasie GCSE

Nauczyciel: Pani Agnieszka Michalik

9.03.2024 Nasze zajęcia były w pełni poświęcone przygotowaniom do egzaminu GCSE. Obejmowały one rozwiązywanie zadań z poprzednich lat oraz pisanie wypracowania na temat wyboru ścieżki zawodowej. Rozmawialiśmy o praktykach zawodowych, a także o tym w jaki sposób szkoła może pomóc uczniom w wyborze przyszłej kariery. Zachęcałam do systematyczności w nauce.

Zadanie domowe: Codzienne czytanie wybranego tekstu przez 10 minut. Dodatkowo, codzienna nauka do egzaminu GCSE przez co najmniej 10 minut, w tym odpowiadanie na pytania z części pisemnej, opisywanie zdjęć, przygotowanie do rozmowy z egzaminatorem oraz pisanie kilku zdań na dowolny temat.

24.02.2024 Dziś po raz pierwszy przeprowadziliśmy próbny egzamin GCSE – Foundation Tier Paper 3 – Reading. Następnie rozpoczęliśmy omawianie kolejnego tematu GCSE – Dom rodzinny i środowisko. Rozpoczęliśmy od zaznajomienia się z kalendarzem Świąt w Polsce, oraz historią poszczególnych Świąt,  zwyczajami i tradycjami zwiazanymi z nimi. Na lekcji gramatyki wykonaliśmy ćwiczenia dotyczące spójnika. 

Zdążyliśmy również przećwiczyć kilka scenek rodzajowych z poprzednich arkuszy egzaminacyjnych.

Zadanie domowe – słownictwo i czytanie.

3.02.2024 Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od doskonalenia umiejętności poprawnego wypowiadania się. Następnie przeczytaliśmy zasady obowiązujące na egzaminie GCSE oraz jak się do niego przygotowywać w domu. Odpowiadaliśmy na pytania z lat poprzednich ( GCSE POLISH  PAPER 3 READING). Rozmawialiśmy także o zaletach i wadach sportów ekstremalnych i zdrowym trybie życia.

Zadanie domowe: Codzienne czytanie dowolnie wybranego tekstu. Codzienne odpowiadanie na dwa pytania z egzaminu GCSE z lat poprzednich ( PAPER 3 READING). Słuchanie piosenek, nagrań, programów w języku polskim. Pisanie krótkich wypracowań ( past papers writing exam).

27.01.2024 W pierwszej części naszych zajęć szkolnych wykonaliśmy dużą ilość zadań ze słuchu – słuchamy i odpowiadamy na zadane przez nauczyciela pytania. Wykonaliśmy kilka wspomagających ćwiczeń dykcyjnych – poprawność wymowy, co słyszymy, jak piszemy, jak wymawiamy. W drugiej połowie naszych lekcji poprzez zabawę – gra planszowa ,,Poprawna Polszczyzna” praktykowaliśmy układanie zdań wielokrotnie złożonych z przypadkowo wylosowanym wyrazem. W ramach praktyki do ustnego egzaminu GCSE ćwiczyliśmy otwarte dyskusje/rozmówki. Ostatnią godzinę lekcyjną przeznaczyliśmy na czytanie lektur.

20.01.2024 Nasz kolejny temat to zakupy, pieniądze, moda, oraz nowoczesne trendy. 

Na podstawie tekstu z podręcznika pt. “Ewolucyjna teoria zakupów, czyli mamut i muszla”,  próbowaliśmy zastanowić się, jak ewoluowały role mężczyzn i kobiet od czasów prehistorycznych po czasy współczesne i jakie ma to przełożenie na nasz sposób robienia zakupów i zachowania w sklepie. Zapoznaliśmy się ze słownictwem związanym z zakupami oraz strukturą galerii handlowych. 

Na lekcji gramatyki mówiliśmy o przysłówku. 

Następnie stworzyliśmy własny projekt galerii handlowej i na tej podstawie ćwiczyliśmy zastosowanie przysłówka oraz scenki rodzajowe.

Zadanie domowe:

– w kilku zdaniach opisać swój ulubiony film i poćwiczyć wypowiedź na ten temat.

– słownictwo- kolejne dwie kartki

– ćwiczenie 4, 5, 6 str 66 (przysłówek)

13.01.2024 Tematem dzisiejszych zajęć były pasje życiowe oraz sposoby spędzania wolnego czasu.  Uczyliśmy się konstruować płynną i ciekawą wypowiedź o swoich zainteresowaniach. Na podstawie zdjęć z podręcznika, na których były osoby uprawiające różne sporty lub zajmujące się swoim ulubionym zajęciem, ćwiczyliśmy krótkie wypowiedzi w stylu egzaminacyjnym.

Na lekcji gramatyki powtórzyliśmy tryby czasownika – oznajmujący, przypuszczający i rozkazujący. 

Zadanie domowe: ćwiczyć słownictwo samodzielnie tłumacząc z angielskiego na polski i odwrotnie. 

6.01.2024 Bezpieczeństwo w sieci. Rozpoczęliśmy od dyskusji klasowej, podczas której rozmawialiśmy o tym jak często korzystamy z Internetu, czy i w jaki sposób dbamy o swoją prywatność w Internecie, czy korzystamy z mediów społecznościowych. Wspólnie uznaliśmy, że Internet stał się nieodłącznym elementem naszego życia i przynosi dużo korzyści.  Może być ‘’oknem na świat‘’. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach jakie ze sobą niesie. Mogą one wpłynąć na nasze życie prywatne, zawodowe czy społeczne. Wśród nich warto wymienić takie problemy, jak cyberprzemoc, kradzież danych osobowych, uzależnienie od sieci czy szerzenie tzw. fake newsów. Po zakończonej dyskusji dokonaliśmy opisu obrazków związanych z tematem lekcji. Następnie przeczytaliśmy tekst pt. ‘’Sieć globalna- możliwości i wyzwania’’, który znaleźliśmy w podręczniku “Lekcje z polskiego. Część I” na str. 46. Dokonaliśmy analizy przeczytanego tekstu i wyjaśniliśmy trudne wyrazy. Pracowaliśmy z podręcznikiem str. 45-47.

Po przerwie śniadaniowej odświeżyliśmy informacje na temat przyimka. Zapisaliśmy krótką notatkę przypominającą do zeszytu i rozwiązaliśmy ćwiczenia utrwalające wiedzę (podręcznik str.47). Dokonaliśmy również tłumaczenia zdań z języka polskiego na angielski i uzupełniliśmy ćwiczenia na str. 47-49. Po krótkiej przerwie odbyło się ćwiczenie z rozumienia ze słuchu, z którym uczniowie świetni sobie poradzili. Zapoznaliśmy się również z zasadami tworzenia wiadomości email.

18.11.2023 Tematem dzisiejszych zajęć było pisanie listu.

Na przykładzie z podręcznika omówiliśmy konieczne elementy składowe tego środka przekazu (data, miejsce, adresat, nadawca, nawiązanie do poprzedniej korespondencji, powitanie, pozdrowienia, podpis). Omówiliśmy różnice pomiędzy listem formalnym i nieformalnym oraz przeanalizowaliśmy, jak zmieniają się elementy składowe ze względu na to, kto jest odbiorcą listu. 

Mieliśmy również lekcję powtórkową z gramatyki i j.polskiego wspólnie z klasą 7 oraz próbę Jasełek. 

Zadanie domowe: ponownie przygotować się do wypowiedzi ustnej o zdrowiu i zdrowym odżywianiu. Wykonać zaznaczone w podręczniku ćwiczenia do tematu: List.

Przynieść na następne zajęcia dowolny, znaleziony w domu lub w internecie list formalny do tłumaczenia na j. polski. Proszę również o zapoznanie się ze scenariuszem Jasełek – cz.1, kostiumem oraz ćwiczenie roli.

11.11.2023 Pierwsze dwie godziny lekcyjne poświęciliśmy na dyskusje o zdrowiu i zdrowym odżywianiu. Powtórzyliśmy nazwy grup produktów spożywczych, owoców, warzyw. Omawialiśmy aspekty zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ich wzajemne powiązania.

Na lekcji gramatyki przypomnieliśmy sobie wiadomości o czasowniku, odmianę przez osoby, różnice między czasownikiem dokonanym i niedokonanym oraz formy czasowników w czasie przyszłym i przeszłym.

Na ostatniej lekcji klasa wzięła udział w przepięknej akademii z okazji Dnia Niepodległości, przygotowanej przez klasy 7 i 8.

Zadanie domowe: dokończyć ćwiczenia o czasowniku, przygotować się do płynnej, swobodnej rozmowy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu przy użyciu  słownictwa zanotowanego na lekcji oraz piramidy zdrowego żywienia. 

4.11.2023 Klasa GCSE zapoznała się z fragmentem książki “Podróż za jeden uśmiech”. Tekst był pomocny w omówieniu różnic pomiędzy mową literacką i potoczną.

Wyjaśniliśmy znaczenie niektórych popularnych powiedzeń oraz metafor występujacych w mowie potocznej.

Rozpoczęliśmy również pracę z nowym tematem GCSE – Zdrowie. Pierwszym omawianym aspektem było zdrowe odżywianie. Zapoznaliśmy się z piramidą zdrowego żywienia.

Na lekcji gramatyki powtórzyliśmy wiadomości o czasowniku. 

Zadanie domowe: zapoznać się z piramidą żywienia w podręczniku i przygotować się do rozmowy o zdrowym odżywianiu.

23.09.2023 Temat GCSE, który realizowaliśmy dzisiaj, to małżeństwo i partnerstwo. Rozmawialiśmy o tym, po co ludzie wchodzą ze sobą w związki, małżeństwa, zakładają rodziny? Co jest podstawą związku, jakie pojawiają się trudności i problemy? Dyskutowaliśmy o tradycyjnej formie małżeństwa i o innych jego formach. Zapoznaliśmy się z polskimi tradycjami weselnymi. Uczniowie opowiadali, jak wyobrażają sobie swój przyszły ślub.

Na gramatyce kontynuowaliśmy powtarzanie wiedzy o rzeczowniku i ćwiczyliśmy odmianę rzeczownika w liczbie mnogiej przez przypadki.

Zadanie domowe: Proszę powtarzać słownictwo i ćwiczyć odmianę rzeczownika przez przypadki.

16.09.2023 Reazowaliśmy temat GCSE “Rodzina i przyjaciele”. Powtórzyliśmy nazewnictwo członków rodziny. Rozmawialiśmy o przyjaźni, między innymi o tym, jak nawiązujemy przyjaźnie, jakie cechy powinien mieć prawdziwy  przyjaciel i co daje nam przyjaźń.

Na lekcji gramatyki przypomnieliśmy sobie, czym jest rzeczownik oraz jego odmianę przez przypadki w liczbie pojedynczej.

Zadanie domowe: Proszę przygotować wypowiedź o swoim przyjacielu/swojej przyjaciółce. Uzupełnić ćwiczenia. Powtórzyć słownictwo do tematu.

9.09.2023 Powitaliśmy uczniów w naszej nowo utworzonej klasie GCSE.

Mamy nadzieję,  że nauka  w tym roku przyniesie im nie tylko świetny wynik na egzaminie ale też dostarczy mnóstwo radości i satysfakcji. Pierwszą lekcję przeznaczyliśmy na wzajemne zapoznanie się i opowiadanie o sobie, swojej rodzinie, pracy, szkole, zainteresowaniach i planach na przyszłość.

Z uczniami rozmawiała również Pani Elżbieta Barrass, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Odpowiedziała na wiele pytań związanych z formułą i strukturą egzaminu GCSE oraz podpowiedziała, jak najlepiej się do niego przygotowywać.

Podczas zajęć przeprowadziliśmy test z elementami znajomości słownictwa, pisowni i ogólnej wiedzy o Polsce,  który pomoże nauczycielce w ocenie umiejętności uczniów i dostosowaniu do niego programu nauczania w najbliższych miesiącach.

Podczas ostatniej lekcji uczyliśmy się sposobów konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych przy pomocy diagramu rysunkowego.

Zadanie domowe: 

1. Zapoznać Rodziców z otrzymanymi w  formie pakietu powitalnego informacjami.

2. Uzupelnić i poprawić otrzymaną listę słów do Tematu 1.

3. Przy pomocy diagramu przygotować wypowiedź ustną na temat “Ja i moja rodzina”. Można materiał nagrać na telefon i zaprezentować nauczycielce na następnych zajęciach.

4. Proszę pamiętać o przyniesieniu segregatora A4 i zeszytu.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.