Rok szkolny 2021/2022 w klasie III

Wychowawca Klasy: Pani Sylwia Buchan email:sylwia.buchan@szkola.sp-bath.org.uk

2.07.2022

2.04.2022 Rozmawialiśmy o wielkanocnych tradycjach. Przeczytaliśmy opowiadanie pt. WIELKANOCNY DZWON na stronie 165 i odpowiedzieliśmy na pytania ze strony 166.
Gramatyka: Powtórka str.97 – 101. Dzieci wykonały także piękne prace wielkanocne.
Praca domowa: Uzupełnić ćwiczenia do str.101

26.03.2022 Na ostatnich zajęciach  zapoznaliśmy się z kolejną częścią mowy- czasownikiem. Wyjaśniliśmy sobie, że czasowniki opisują czynności lub stan i odpowiadają na pytania co robi, co się z nim dzieje. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-10 str.88- 96
Coraz więcej dzieci bierze udział w naszym konkursie czytelniczym 😊😊😊

19.03.2022 Przeczytaliśmy opowiadanie ” Bajka” str. 155 . Dowiedzieliśmy się co to jest bajka, jaką rolę odgrywa w życiu dziecka. Dzieci opowiadały jakie znają bajki i które są ich ulubione.
Gramatyka: Przymiotniki – ćwiczenia 3 – 14 str 80 – 86

12.03.2022 Zajecia rozpoczęliśmy od części gramatycznej, dowiedzieliśmy się, że NIE z przymiotnikiem piszemy zawsze razem.
Wyjaśniliśmy sobie, co oznacza przysłowie  „W marcu jak w garncu”, a także odczytaliśmy wiersz pt. WOISNA str. 146
UWAGA!!! Jest konkurs, uczeń który wypożyczy i przeczyta najwięcej książek z naszej biblioteki szkolnej ( napisze kilka zdań o czym przeczytał w każdej z nich lub narysuje obrazki) na zakończenie roku otrzyma nagrodę niespodziankę. Warto czytać książki! 😊😊😊

5.03.2022 Ćwiczyliśmy dzisiaj dostrzeganie pierwszych oznak wiosny. Utrwalaliśmy wiedzę o tym, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna oraz po czym poznać, że się do nas zbliża. Odczytaliśmy tekst czytanki pt. „Przebiśniegi” str. 143. W części gramatycznej Ò-przed w, ćwiczenia 114 i 115, oraz rz- po spółgloskach rz- wymienne na r.
Plastyka: Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet dzieci wykonały piękne kwiatki.

Dzisiaj odwiedziła naszą klasę Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej – Pani Elżbieta Barrass, mieliśmy okazję z Nią porozmawiać a Pani Ela zobaczyła jak pięknie się uczymy.

5.02.2022 Głównym zagadnieniem, jakiemu poświęciliśmy nasz dzień, był patron naszej szkoły – Fryderyk Chopin . W temat zajęć wprowadziło nas opowiadanie z podręcznika pt. PIERWSZY KONCERT na stronie 131. Następnie wspólnie obejrzeliśmy krótki film o Fryderyku, który nieco bardziej przybliżył nam Jego postać. Odczytaliśmy także wiersz W.Chotomskiej W ŻELAZOWEJ WOLI.

W drugiej części dnia powtorzyliśmy sobie część mowy – przymiotnik. Po długiej przerwie odbył się apel na którym było podsumowanie półrocza. Niektóre dzieci otrzymały dyplom wzorowego ucznia, a niektóre zostały wyróżnione za ciężko prace. Przed nami następne półrocze . Powodzenia!

29.01.2022 Tematem był przymiotnik. Uczniowie poznali znaczenie nazwy oraz przyklady i dowiedzieli się na jakie pytania odpowiada. Wyjaśniliśmy także na czym polega liczba mnoga . Odczytaliśmy również opowiadanie z podręcznika pt. Bez tytułu, na podstawie której przypomnieliśmy sobie jak ważne jest dokarmianie zwierząt oraz ptaków podczas zimy.

22.01.2022 Zajęcia rozpoczęliśmy od pisania z pamięci- nazwy miesięcy. Głównym tematem było rz-po spółgłosce, rz-wymienne. Odczytaliśmy list Sabiny do Oli z Zakopanego. Rozmawialiśmy o tym jak powinniśmy dbać o zdrowie.

15.01.2022 Zajęcia rozpoczęliśmy od kursu pierwszej pomocy, który przeprowadziła pani Agnieszka. Następnie rozmawialiśmy o babci i dziadku, jaką bardzo ważna rolę w naszym życiu pełnią. Powiedzieliśmy sobie, za co bardzo kochamy naszych dziadków i babcie. Czytaliśmy wiersz pt. Dzień Babci i Dziadka w Polsce oraz odczytaliśmy opowiadanie pt. ”Kto szedł do Babuni Zimy po nowe ubrania”. Przypomnieliśmy sobie nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy.

8.01.2022 Głównym tematem jakim zajęliśmy się na ostatnich zajęciach to Nowy Rok. Rozmawialiśmy o naszych noworocznych postanowieniach oraz przyjrzeliśmy się bliżej co tak naprawdę oznacza Nowy Rok. Odczytaliśmy w podręcznikach opowiadanie pt. Król Rok i jego 12 synów, tym samym poznaliśmy polskie nazwy miesięcy, ich kolejność oraz czym dany miesiąc się charakteryzuje. Przypomnieliśmy sobie także wszystkie pory roku i ich kolejność występowania.

Praca domowa: Nauczyć się nazw miesięcy.

4.12.2021

27.11.2021

13.11.2021

23.10.2021 Na ostatnich zajęciach rozmawialiśmy o zbliżającym się Dniu Wszystich Świętych. Odczytaliśmy tekst z podręcznika str.43. Odwiedził nas nasz proboszcz ksiądz Zbigniew Zybała. Omówił nam jakie uczucia towarzyszą temu świętu oraz jakie dostrzegamy różnice pomiędzy Dniem Wszystkich Świętych a Halloween. Wykonaliśmy ćw.50-52

Praca domowa: poćwiczyć dyktando str.41.

16.10.2021 Dzień rozpoczęliśmy od omówienia dyktanda z zajęć poprzednich po czym przeszliśmy do omówienia tematu głównego – Dzień Edukacji Narodowej.

Rozmawialiśmy na temat roli nauczyciela, jakie ma zadania, oraz jak ważni są dla niego uczniowie.
W drugiej części zajęć powtórzyliśmy samogłoski, społgłoski, porządek alfabetyczny, wielkie litery. Ćw 1- 6 str 30-32.
Na zakończenie zajęć odczytaliśmy wiersz pt. LEŃ .

Dzisiaj w naszej szkole świętowaliśmy Polonijny Dzień Dwujęzyczności, odbyło się także Pasowanie na Ucznia 🙂

Praca domowa ćw 7-10 str 33-34.

9.10.2021 Zajęcia rozpoczęliśmy od napisania dyktanda. W głównym temat zajęć wprowadził nas wiersz pt. „Ona i ja” oraz czytanka z podręcznika pt. Telefon z Warszawy. Omówiliśmy sobie jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel. Rozmawialiśmy na temat legend o Warszawie, odczytaliśmy legendę pt. Wars i Sawa. Poszerzaliśmy wiadomości z ó – niewymiennym. Jako pracę plastyczną dzieci ozdobiły pięknie patyczki ze swoim imieniem, które będą pomocne podczas zajęć:)

2.10.2021 Dzień rozpoczęliśmy od kartkówki, a w główny temat zajęć wprowadził nas wiersz „Ona i ja”. Omówiliśmy sobie jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel j co to oznacza ” Poznać prawdziwego przyjaciela w biedzie”. W części gramatycznej : powtórzyliśmy porządek alfabetyczny liter. Wykonaliśmy ćwiczenia 1- 5 str. 21-24.

Praca domowa: uzupełnić ćwiczenia 2 str.8 – gramatyka i ortografia, oraz przygotować się do dyktanda podręcznik strona 23.

25.09.2021 Przypomnieliśmy dzisiaj  sobie alfabet, samogłoski i spółgłoski. Wykonaliśmy ćwiczenia 1-4 ze stron 15-17. Odczytaliśmy wiersz pt. „Polskie dzieci w różnych krajach” oraz czytankę pt. ” A jednak warto”. Odpowiedzieliśmy sobie na pytania  co nam daje Polska Szkoła, dlaczego warto chodzić do niej oraz dlaczego autorka nadała taki tytuł czytance. Następnie przywitaliśmy się z nową porą roku -jesienią. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne.

Praca domowa: powtórzyć samogłoski oraz dokończyć ćwiczenia 5 i 6 str. 17-18

11.09.2021 Zajęcia rozpoczęliśmy  poznania nowych uczniów,  przedstawienia się  oraz od przypomnienia i omówienia  zasad, które będą obowiązywać w naszej klasie. Zapoznaliśmy się z podręcznikami oraz ćwiczeniami. Następnie opowiadaliśmy o wakacjach i przygodach które przeżyliśmy. Powtórzyliśmy wiedzę o spółgłoskach, samogłoskach.  Następnie zaczęliśmy temat  „Wielka litera”. Dzieci pracowały nad zadaniami w ćwiczeniach na stronach 25-29.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.