Rok szkolny 2023/2024 w klasie 4

Nauczyciel: Pani Aleksandra Martynowicz

8.06.2024 Sobotnie przedpołudnie poświęcone było na napisanie testu na zakończenie 4 klasy. Po przerwie obiadowej przystąpiliśmy do omawiania tematu lekcji ”Kim będę w przyszłości”.  Ćwiczyliśmy piękne czytanie, po czym sprawdziliśmy rozumienie czytanego tekstu – rozwiązując zadanie pierwsze do tekstu. Na ostatniej godzinie lekcyjnej  ćwiczyliśmy piosenkę, którą wykonamy na zakończenie roku szkolnego. Wykonaliśmy także  ćwiczenia w zeszycie  ćwiczeń (ćw. 6, 7, 8 str 170 i ćw. 1 str. 172).

Na następnych zajęciach tematem przewodnim lekcji będzie muzyka. Bedziemy rozmawiać o Fryderyku Chopinie i Henryku Wieniawskim. Uczniowie  mogą na następne zajęcia przynieść instrumenty jakie posiadają w domu.

18.05.2024 ” Wielcy polscy malarze”

Dzień rozpoczęliśmy od powtórzenia poznanych do tej pory części mowy, po czym wykonaliśmy kilka ćwiczeń utrwalających te wiadomości. Na kolejnej godzinie lekcyjnej omówiliśmy liczebniki porządkowe i przystąpiliśmy do pracy w zeszycie ćwiczeń ( str. 143; ćw. 1, 2 i 3). Po przerwie obiadowej uczniowie ćwiczyli piękne czytanie. Po przeczytaniu tekstu „ Dobry nos pana Jana” uczniowie rozwiązali zadanie dotyczące opowiadania a następnie wysłuchali ważnych informacji dotyczących Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego. Na zakończenie dnia uczniowie wykonali prace na „Dzień Mamy’’, krzyżówkę o Polsce  i obliczenia kalendarza ( przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro  i pojutrze)

Na następnych  zajęciach uczniowie przystąpią do testu końcowego, proszę więc, by powtórzyli wiadomości takie jak: kolejność dni tygodnia, miesięcy  i pór roku; liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników; części mowy; najważniejsze daty z historii Polski, Święta Narodowe i kościelne; odmiana przez przypadki (czyli formy rzeczownika) czas przeszły, teraźniejszy i przyszły; kolory flag sąsidów Polski; zasady ortograficzne.

27.04.2024 Temat zajęć: Święta Majowe. Sobotni poranek rozpoczęliśmy od ćwiczenia pięknego czytania. ”Dziewczynka z kraju na niby” – właśnie nad tekstem tego opowiadania pracowaliśmy na pierwszej godzinie lekcyjnej. Na kolejnej lekcji odbyła się próba na ”Dzień Polski.” Po przerwie obiadowej odbyła się godzinna praca plastyczna, na której zostały przygotowane dekoracje na uroczystości majowe. Pod koniec dnia omówiliśmy „Majówkę’’, a dokladnie co to oznacza i jakie święta obchodzimy. Następnie obejrzeliśmy krótki film Edukredka – Święta Majowe. Na zakończenie dnia uczniowie poznali i kolorowali flagi sąsiadów Polski.

Praca domowa: Proszę by uczniowie ćwiczyli piosenkę „Welewetka”

20.04.2024 Sobotni poranek rozpoczęliśmy od przypomnienia wszystkich poznanych do tej pory wiadomości, a także omówiliśmy minione Święta Wielkanocne. Na drugiej godzinie lekcyjnej udaliśmy się do auli szkolnej by dopracować układ taneczny i piosenki które przygotowujemy na uroczystości majowe. Po przerwie obiadowej ćwiczyliśmy piękne czytanie – opowiadanie „Wycieczka nad jezioro”, po czym sprawdziliśmy rozumienie przeczytanego tekstu odpowiadając na pytania ze strony 164 w podręczniku. Pracę z tekstem zakończyliśmy pogadanką o ochronie środowiska i przetwarzaniu śmieci. Na zakończenie dnia- praca w zeszycie ćwiczeń. Wykonaliśmy ćwiczenia: str. 164 ćw. 4, 5, 6, a także str.167 ćw. 1, 2 i 3.

Praca domowa: Ćwiczenia 7 i 8 strona 166. Proszę by uczniowie nauczyli się na pamięć tekstu piosenki „Welewetka”

23.03.2024 Zajęcia rozpoczeliśmy od próby na majowe uroczystości. Następnie przystąpiliśmy do ćwiczenia pięknego czytania legendy „O glinianym garnuszku”, po czym skupiliśmy się na omawianiu tekstu opowiadania  i pogadance ma temat Świąt Wielkanocnych. Rozmawialiśmy na temat tradycji i obyczajów związanych z nadchodzącymi  świętami. Kolejne dwie godziny lekcyjne poświęciliśmy na precę w zeszycie ćwiczeń. Pracowaliśmy nad „ż” (str. 161 ćw. 1, 2, 3). Następnie uczniowie podjęli się wyzwania napisania ze słuchu łamacza języka „Leży Jerzy na wieży”. Na zakończynie dnia gry i zabawy językowe: kolorowanie części mowy, wykreślanka wielkanocna i zagadki wielkanocne-polowanie na czekoladowe jajka.

Praca domowa: Proszę by uczniowie nauczyli się tekstu piosenki “Welewetka” na pamięć, na następnych zajęciach odbędzie się próba generalna. Przypominam także, by uczniowie w domu przećwiczyli układ taneczny do tańca Kaszubskiego „Nenka”.

16.03.2024 Sobotni poranek rozpoczęliśmy od próby na Dzień Polski. Po przerwie udaliśmy się na warsztaty z panią Ag Jatkowską – ilustratorką książek. Po przerwie obiadowej przystąpiliśmy do pracy z zeszycie ćwiczeń. Ćwiczyliśmy rodzaj żeński i nijaki liczebników głównych (zeszyt ćwiczeń str. 139). Zachęcam by uczniowie jeszcze raz przeglądnęli wykonane ćwiczenia, gdyż nie należały one do najprostszych. Wykonaliśmy ćw: 1, 2, 3 i 5. Na zakończenie dnia ćwiczyliśmy piękne czytanie i rozumienie czytanego tekstu „I kto by pomyślał” po czym mówiliśmy na czym polega zaćmienie słońca i jak Kopernik „Wstrzymał słońce i ruszył Ziemię”. Na zakończenie uczniowie poznali i zapisali nazwy planet Układu Słonecznego w języku polskim których mają się nauczyć na następne zajęcia.

9.03.2024 Przyjaciel Wojtek.
Dzień rozpoczęliśmy od niezapowiedzianego dyktanda i przypomnienia dotychczas poznanych części mowy. Kolejna lekcja poświęcona była na próbę tańca i piosenki, którą przygotowujemy na „Dzień Polski”. Po przerwie obiadowej została wykonana praca w zeszycie ćwiczeń, a dotyczyła liczebnika. Po czym przeczytaliśmy tekst „Przyjaciel Wojtek” w podręczniku. Uczniowie wysłuchali ciekawostek dotyczących słynnego niedźwiedzia i czasów wojny. Na ostatniej lekcji wykonaliśmy prace plastyczne na Dzień Mamy.
Praca domowa: Obowiązkowa -2 str 135; Dla chętnych – dokończyć ćwiczenie na stronie 134.

2.03.2024 Sobotni poranek rozpoczęliśmy od próby tańca na Dzień Polski.
Drugą lekcję poświęciliśmy na pracę w zeszytach ćwiczeń – reguły pisania “u”. Po przerwie obiadowej dokończyliśmy ćwiczenia, po czym przeszliśmy do głównego tematu dnia – emocje, gestykulacja, onomatopeja, rytm i intonacja w wypowiedziach i czytaniu tekstów. Przeczytaliśmy wiersze ”Leń”, „Na wyspach Bergamuta”, „Samochwała” i „Lokomotywa . Uczniowie podjęli się próby czytania, a przy tym wykazywania swoich umiejętności aktorskich.

24.02.2024 Magiczne słowa.
Dzień rozpoczęliśmy pogadanką na temat ferii. Uczniowie opowiadali o tym jak spędzili wolny czas, po czym przystąpiliśmy do pracy w zeszycie ćwiczeń. Zanim zaczęliśmy rozwiązywać ćwiczenia przypomnieliśmy samogłoski, a także pisownię “rz” w zakończeniach -arz i -erz. Praca nad pisownią “rz” po spógłoskach była bardzo intensywna i udało nam się wykonać wszystkie ćwiczenia, począwszy od strony 123 aż do strony 127 włącznie. Tuż przed przerwą obiadową udaliśmy się na spotkanie z panią Elżbietą Dziedzic – autorką książki „Marika i Bazyli. Arktyczna przygoda.”. Spotkanie było bardzo interesujące, gdyż uczniowie poznali dużo faktów na temat Arktyki i niedźwiedzi polarnych, po czym wysłuchali fragmentu książki wybranego przez autorkę.
Na ostatniej godzinie lekcyjnej przeczytaliśmy i omówiliśmy tekst czytanki „Magiczne słowa”.
Bardzo zachęcam wszystkich uczniów do regularnego czytania po polsku.

3.02.2024 Przygody…
Sobotnie zajecia rozpoczęliśmy od przypomnienia wszystkich poznanych wiadomości na temat Afryki, po czym omówiliśmy ostatnio napisany sprawdzian. Druga godzina lekcyjna poświęcona była przypomnieniu zasad ortograficznych i pracy w zeszycie ćwiczeń (str. 118) wykonalimy wszystkie ćwiczenia dotyczące rz. Po przerwie obiadowej ćwiczyliśmy piękne czytanie. Opowiadanie „Na targowisku w Afryce” zostało przeczytane w mgnieniu oka następnie sprawdziliśmy zrozumienie tekstu, na podstawie pytań z nim związanych. Dzień zakończyliśmy pogadanką na temat „Fair trade”, czyli jak handlować sprawiedliwie. Uczniowie zmierzyli się z zadaniem dotyczącym „Ja jako sprzedający” -handel wymienny.
Tego dnia wszyscy pracowali bardzo sumiennie, nagrodą za wyśmienitą pracę była gra – Państwa miasta.

27.01.2024 ” Przygody… Przygody”
Sobotni poranek rozpoczęliśmy od krótkiego, pisemnego, sprawdzianu z ostatniej lekcji, po czym przypomnieliśmy wszystkie poznane wiadomości o Afryce.
Kolejna lekcja przeznaczona była na pracę w zeszycie ćwiczeń – zadawaliśmy pytania (str. 113).
Po przerwie obiadowej ćwiczyliśmy piękne czytanie (opowiadania str. 111 podręcznik), następnie po opracowaniu zadań do tekstu, uczniowie obejrzeli 2 filmy wyjaśniające jak powstały Kanał Koryncki i Sueski.
Dzień zakończyliśmy lekcją muzyki, na której ćwiczyliśmy wyklaskiwanie rytmu, który uczniowie będą wykonywać na zbliżającym się Dniu Polskim.
Praca domowa: dla chętnych dokończyć ćwiczenie 1 str. 114 w zeszycie ćwiczeń.

20.01.2024 Przygody!
W ostatnią sobotę odbyła się podróż dookoła świata. Podróżowaliśmy palcem po globusie. Przypomnieliśmy poznane do tej pory wiadomości geograficzne po czym skupiliśmy całą uwagę na Afryce. Uczniowie pokolorowania mapę Afryki, zapisali otaczające ją morza i oceany, poznali główną rzekę, największą pustynię, ilość krajów w Afryce, a na koniec wysłuchali ciekawostek dotyczących kanału Sueskiego. Na zakończenie podróży porównywaliśmy do siebie Europę, Afrykę i Amerykę Północną.
Kolejnym zadaniem dnia była praca nad tworzeniem zdań prostych, rozwijanie ich i tworzenie zdań złożonych (praca w zeszycie ćwiczeń str107 ćwiczenie 1 i 2), a na zakończenie lekcji poznaliśmy spójniki i zastosowaliśmy je w rozwiązywaniu ćw. 4 str. 111. Na kolejnej lekcji ćwiczyliśmy piękne czytanie z uwagą śledząc tekst opowiadania „Przygody… Przygody” podręcznik strona 107, po czym omówiliśmy tekst i odpowiedzieliśmy na niektóre pytania dołączone do tekstu. Na zakończenie dnia odbyła się lekcja muzyki. Rozpoczęliśmy od ćwiczenia zapisu klucza wiolinowego i różnych wartości muzycznych. Przeprowadziłam szybki test rytmiki (wyklaskanie rytmu, który podał nauczyciel), po czym uczniowie podjęli próbę gry na flecie poprzecznym i wysłuchali koleżanki z klasy grającej na skrzypcach! Koleżanka została nagrodzona wielkimi brawami!!
Praca domowa: ćw 3 str 110 ( zeszyt ćwiczeń).
Przypominam o obowiązku posiadania zeszytu na lekcji, ponieważ uczniowie często zapisują ciekawostki i różne poznane wiadomości na lekcjach.

13.01.2024 Nowy Rok.

Dzień rozpoczęliśmy od krótkiego dyktanda. Mimo tego, że było niezapowiedziane. uczniowie napisali je bardzo dobrze. Końcówkę pierwszej lekcji i początek następnej przeznaczyliśmy na utrwalanie wiadomości z zakresu części mowy i wiedzy ogólnej, po czym przyszedł czas na pracę w zeszycie ćwiczeń. Wykonane ćwiczenia to: str 101 ćwiczenie 1,2,3,4,5 i 7. W drugiej części dnia doskonaliliśmy piękne czytanie. Odczytane opowiadanie to „Noworoczne postanowienia”ze strony 103.

Na zakończenie dnia odbyła się krótka lekcja wychowania fizycznego, w której uczniowie bardzo chętnie wzięli udział, po czym wróciliśmy do klasy i dzień zakończyliśmy grą matematyczna sudoku.

Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń – ćw 6 str. 104

6.01.2024 Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Roku.
Sobotnie zajęcia rozpoczęliśmy od podzielenia się przeżyciami w okresu świątecznego, po czym omówiliśmy święto, które jest obchodzone 6 stycznia – Trzech Króli. Poznaliśmy ich imiona i jakie dary przynieśli oni do stajenki. Uczniowie wysłuchali jak wyglądał ten dzień i Msza Święta za czasów gdy mieszkałam jeszcze w Polsce. Na zakończenie pierwszej lekcji obejrzeliśmy krótki film o Trzech Królach.

Drugą lekcję poświeciliśmy na przypomnienie najważniejszych wiadomości poznanych w starym roku, mianowicie: miesiące, nazwy dni tygodnia, pory roku, a także wszystkie poznane do tej pory części mowy. Na zakończenie tej lekcji, uczniowie wysłuchali ciekawostek na temat tego jak wyglądał kiedyś kalendarz i dlaczego 1 kwietnia jest obchodzony dzień psikusa.

Kolejna lekcja przeznaczona była na pracę w zeszycie ćwiczeń. ( ćwiczenia strona 96-99), a ostatnia godzina lekcyjna przeznaczona była na doskonalenie pięknego czytania i czytanie ze zrozumieniem. Uczniowie podjęli się czytania opowiadania H.C.Andersena „Dziewczynka z zapałkami.” Po opracowaniu zadania pierwszego ze strony 100 (podręcznik) uczniowie poruszyli swoją bujną wyobraźnię i układali inne zakończenia do tej bajki.
Dzień zakończyliśmy grami matematycznymi. Wypadły rewelacyjnie!
Praca domowa: Ćwiczenie 8 str 100 (zeszyt ćwiczeń)

2.12.2023 Mikołajki. Cała sobota poświęcona była tematom świątecznym. W tym dniu odbyło się dużo pogadanek na temat świąt, tradycji i obyczajów świątecznych, rozmawialiśmy także o Mikołaju. Skupiliśmy się na przygotowaniu do jasełek – przećwiczyliśmy parę razy kolędę i wdrożyliśmy parę nowych pomysłów w nasze przedstawienie. Tuż przed przerwą obiadową odwiedził nas Mikołaj i wręczył wszystkim uczniom i nauczycielom prezenty. Po obiedzie opracowaliśmy temat 13 w zeszycie ćwiczeń, a na zakończenie dnia przeprowadziliśmy różne gry i zabawy językowe.
Praca domowa: Proszę by uczniowie nauczyli się na pamięć kolęd.

25.11.2023 Andrzejkowe wróżby.
Dzień zaczęliśmy od pracy w zeszytach ćwiczeń. Ó niewymienne. (Str 68)wykonaliśmy ćwiczenia 1-6. Na drugiej godzinie lekcyjnej przeprowadziliśmy próbę kolędy na jasełka. Po przerwie obiadowej pracowaliśmy nad tekstem „ Andrzejkowe wróżby”. Na zakończenie dnia zajęliśmy sie wróżeniem. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w przeróżnych zabawach przygotowanych przez nauczyciela.
Praca domowa: Nauczyć się, na pamięć, kolęd na jasełka.
Praca dla chętnych: Ćwiczenia 8 i 9 str 72.

18.11.2023 Rozpoczęliśmy przygotowania do jasełek. Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy na pracy plastycznej, a mianowicie dekorowaniu słoiczków na loterię świąteczną. Wraz z klasą 6 i 3 przygotowaliśmy ponad 70 słoików. Brawa dla wszystkich!
Na drugiej lekcji przypomnieliśmy zasady ortograficzne i przystąpiliśmy do pracy w zeszycie ćwiczeń. Praca była związana z ó wymiennym.
Po przerwie obiadowej udaliśmy się do szkolnej auli by przećwiczyć kolędę którą uczniowie wykonają na jasełkach. Na zakończenie dnia odbyła się pogadanka na temat nadchodzących świąt i związanych z nimi tradycji i obyczajów.
Lekcje zakończyliśmy przeczytaniem i omówieniem tekstu ”Zazdrosna Klara’’.
Praca domowa: Nauczyć się kolęd „Anioł pasterzom mówił” i „Skrzypi wóz” na pamięć

11.11.2023 Dzień rozpoczeliśmy od wykonania biało-czerwonych  flag, kotylionów i baneru z napisem ,,Nasza Niepodległa,,. Na kolejnej lekcji przystąpiliśmy do przeczytania i  omówienia czytanki ,,Samolubny Filip,, po czym uczniowie wysłuchali opowiadań o 11 Listopada- dlaczego obchodzimy to święto i co doprowadziło do zniknięcia Polski z mapy świata. Lekcję zakończyliśmy oglądając filmik o tym jak przebiegały trzy rozbiory Polski. Po przerwie obiadowej przystąpiliśmy do pracy w zeszycie ćwiczeń. Przypomnieliśmy wszystkie poznane części mowy, ale uwagę skupiliśmy na rzeczownikach i przymiotnikach (zeszyt   ćwiczeń strona 56).

Praca domowa: Dokończyć ćw 2 str 56-dla wszystkich uczniów. Ćwiczenie 3 str 57 –praca dla chętnych. Proszę by uczniowie ćwiczyli kolędy na jasełka.W następną sobotę odbędzie sie próba w klasie.

4.11.2023 Temat sobotnich zajęć – Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Na początku zajęć omówiliśmy zwyczaje obchodzenia 31 października i pierwszego listopada w różnych regionach świata, a następnie uczniowie przystąpili do krótkiego sprawdzianu z nazw miesięcy, dni tygodnia i pór roku. Na drugiej godzinie lekcyjnej odbyła się katecheza z Panią Kamilą.

Po przerwie obiadowej odczytane zostało opowiadanie (podręcznik str 57) i wykonaliśmy wszystkie ćwiczenia do tekstu. Na kolejnej godzinie lekcyjnej przyszedł czas na pracę w zeszytach ćwiczeń (str.50) Na zakończenie dnia lekcja muzyki. Zaczęliśmy przygotowania do jasełek.
Praca domowa:
Obowiązkowa: dokończyć ćw. 4 i uzupełnić ćw. 5 ze strony 52
Dla chętnych: ćwiczenia 6 i 7 strona 53.
Proszę by uczniowie, którzy dostali solówki na jasełka opanowali tekst.

7.10.2023 Dzień rozpoczęliśmy od omówienia nazwy miesiąca – październik. Przypomnieliśmy sobie również nazwy wszystkich miesięcy.
Przeczytaliśmy czytankę „O Poznańskich koziołkach”, wyjaśniliśmy trudne słowa i rozwiązaliśmy ćwiczenia dotyczące tekstu. Odwiedziliśmy szkolną bibliotekę .
Po długiej przerwie skupiliśmy się na liczbie mnogiej rzeczownika. Wykonaliśmy ćwiczenia ze stron 27, 28, 29.

Praca domowa: Ćwiczenia 5 i 6 ze str. 30 zeszyt ćwiczeń. Praktyka wierszy na Pasowanie Pierwszoklasistów.

30.09.2023 Tematem przewodnim ostatnich zajeć było Morze Bałtyckie. Po przeczytaniu opowiadania „O królewnie Juracie” omówiliśmy proces powstania bursztynów, a także skupiliśmy się nad rozwojem słownictwa poprzez opisywanie morza (od czego zależy kolor i wielkość fal morza). Kolejnym zadaniem było sprawdzenie rozumienia czytanego tekstu (zadanie 1 str.28 podręcznik). Po przerwie obiadowej uczniowie napisali kartkówkę dotyczącą: nazw miesięcy, dni tygodnia i pór roku. Na dwóch ostatnich godzinach lekcyjnych cała nasza uwaga była poświęcona rzeczownikowi (praca w zeszycie ćwiczeń i pogadanka na temat rzeczownika i jego odmiany- rodzaje) wykonane ćwiczenia to: str 21, 22, 23 i 24.

Praca domowa: Doskonalenie nazw miesięcy, dni tygodnia i pór roku. Ćwiczenie 4, 5, 6 str. 25. Ćwiczenie rozdanych ró,l na nadchodząca uroczystość.

23.09.2023 Sobotnie zajęcia rozpoczęliśmy od niezapowiedzianego dyktanda, które wypadło bardzo dobrze! Po napisaniu dyktanda przypomnieliśmy po krotce ostatnie zajęcia, dotyczące II Wojny Światowej i ten właśnie temat dalej kontynuowaliśmy. Uczniowie przeczytali opowiadanie „Król Maciuś I”, odpowiedzieli na pytania do tekstu i wykonali zadanie 3 str. 23 (podręcznik), a także chętnie i z zainteresowaniem wysłuchali opowieści na temat Getta Warszawskiego i dzielnej postawy Janusza Korczaka, który udał się ze swoimi podopiecznymi do komory gazowej Treblinki. Uczniowie mieli okazję wypowiedzieć się jak oni by się zachowali na miejscu pana Janusza.

Po przerwie obiadowej wykonaliśmy ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń str. 16), które dotyczyły literowania, głoskowania i sylabowania. Na ostatniej godzinie lekcyjnej uczniowie obejrzeli prezentację przygotowaną przez nauczyciela na temat „Linii Mołotowa”, z której dowiedzieli się jak Rosjanie umacniali granice przed nadejściem armii niemieckiej. Na zakończenie obejrzeliśmy krótki film dotyczący obozu zagłady w Bełżcu, który został dzieciom dokładnie objaśniony i do którego dodane było dużo innych faktów, które nie były zawarte w filmie. Po zakończeniu filmu i pogadanki obejżeliśmy zdjęcia z prywatnej galerii nauczycielki, która miałam okazję odwiedzić to miejsce tragedii wielu niewinnych osób.
Praca domowa: Obowiązkowa: ćw. 4 str 19 i ćw. 4 str. 17. Dla chętnych: ćw. 6 i 7 str. 18.
Proszę by uczniowie przypomnieli sobie nazwy: dni tygodnia , miesięcy i pór roku. Za dwa tygodnie odbędzie się sprawdzian pisemny z tego zakresu wiadomości.

16.09.2023 Temat zajęć: Wrzesień1939.
Sobotni poranek zaczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej- na początku ustnie po czym pisemnie. Uczniowie wzajemnie sprawdzili wykonaną pracę pisemną. Na kolejnej lekcji – powtórzenie wiadomości z zakresu litery, głoski, sylaby czyli co nam w główkach zostało. Następnie wykonaliśmy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń(ćw:1, 2, 3 str. 5, a także ćw. 4, 5 i 7.

Po przerwie obiadowej skupiliśmy się na temacie lekcji. Po przeczytaniu opowiadania ze strony 15 sprawdziliśmy rozumienie przeczytanego tekstu rozwiązując zadanie 1 ze strony 16. Nawiazując do tematu wojny uczniowie wysłuchali pogadanki na temat Wielunia, Westerplatte, obozów zagłady Katyniu i ataku Armii Czerwonej. Uczniowie z wielkim skupieniem wysłuchali jak okrutne i ciężkie czasy nastały gdy wybuchła wojna. Na zakończenie przeprowadzone były zabawy, w których wykorzystaliśmy zagadnienia poznane na dzisiejszej lekcji.
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 8 ćwiczenie 8 i 9. Podręcznik str. 18 zadanie 1. Proszę by uczniowie poćwiczyli pisownię nazw kontynentów-krótka kartkówka na następnych zajęciach.
Przypominam by uczniowie posiadali na każdych zajęciach podstawowe przybory ( długopis, ołówek, gumka, temperówka i kredki) a także zeszyt do dyktand .

9.09.2023 W ubiegłą sobotę rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Było mi niezmiernie miło poznać nowych uczniów, a także ich rodziców. Pierwszą sobotę w naszej nowej szkole rozpoczęliśmy uroczystym apelem po czym udaliśmy się do klasy. Zajecia rozpoczęliśmy od przedstawienia się wzajemnie po czym wykonaliśmy kartę pracy „Wszystko o mnie”. Po przerwie obiadowej nadszedł czas by zapoznać się z zasadami, które będą obowiązywać w klasie jak i w szkole, dlatego przygotowałam uczniom kontrakt, który po omówieniu z chętnie podpisali. Kolejnym zadaniem było zapoznanie się z książką i zeszytem ćwiczeń. Pokrótce przedstawiłam dzieciom plan naszych zajęć na cały rok. Omawiając tematy, które będą realizowane na zajęciach.

Zatrzymaliśmy się na chwilę w temacie geografii Polski i świata. Uczniowie poznali wszystkich sąsiadów Polski, dwie największe rzeki Polski a także i świata . Na zakończenie zajęć przeprowadziliśmy różne gry i zabawy w formie rywalizacji indywidualnej i grupowej.
Przypominam że na zajęcia uczniowie powinni mieć : piórnik( ołówek, gumka , długopis kolorowe kredki lub flamastry, nożyczki i klej) podręcznik i zeszyt ćwiczeń, a także zeszyt do zapisywania prac domowych i dyktand. Prosiłabym rodziców, by zachęcali swoje pociechy do wypełniania zeszytów ćwiczeń ołówkiem iż pomoże to im w korygowaniu błędów gdy takie się przydarzą.
Praca domowa: nauczyć się nazw 7 kontynentów i wyszukać w internecie nazwy i lokalizacje Polskich gór.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.